Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Despre prochimene
7 Octombrie 2022

Despre prochimene

„Prochimenul (gr. prokeimenon) este un verset psalmic responsorial care introduce de obicei lecturile biblice. Etimologia lui face aluzie la faptul că acest vers este așezat înaintea unui pasaj mai lung (pro + keime). Însă explicația gramaticală conform căreia prochimenul însoțește lectura biblică nu surprinde îndeajuns sensul cuvântului grecesc. Prochimenele corespund „gradualiilor” din Biserica latină, care, spre deosebire de prochimen, își au locul după lectura scripturistică. 

De asemenea, putem spune despre prochimen că este ca un motto înaintea unui text mai mare, sintetizând învățătura de credință în câteva cuvinte esențiale. În cadrul slujbelor ortodoxe există trei grupe de prochimene mai cunoscute. Din prima grupă fac parte prochimenele pentru cele șapte zile ale săptămânii, de la slujba Vecerniei. Acestea se cântă imediat... Citeste articolul

6 Aprilie 2022

Despre Canonul Învierii

Canonul1 Utreniei din Duminica Sfintelor Paști este unul dintre cele mai frumoase canoane imnografice, atât în ceea ce privește bogăția teologică a stihirilor, cât și frumusețea lor melodică. Acesta a fost alcătuit de Sfântul Ioan Damaschinul (676-749), care s-a inspirat la rândul său din cuvintele omiletice ale Sfântului Grigorie Teologul la Învierea Domnului. 

Miezul teologic al stihirilor ce formează canonul este într-o strânsă legătură cu textul Sfintei Scripturi, pe de o parte pentru că orice canon este alcătuit având ca model cele 9 cântări biblice pe care creștinii le utilizau frecvent în cult, în primele 6 veacuri, iar pe de altă parte pentru că Sfinții Părinți au înțeles că toate evenimentele importante din... Citeste articolul

6 Martie 2022

De ce nu se folosesc intrumentele muzicale în cult? Despre utilizarea înregistrărilor și a isonului electronic în biserică (II)

În articolul trecut am adus câteva mărturii de la Sfinții Părinți despre faptul că este nepotrivit a se cânta cu instrumente muzicale în lăcașul de cult.

În articolul de față o să atingem două subiecte care intră în aceeași sferă: utilizarea înregistrărilor audio în locul anumitor rugăciuni sau slujbe și utilizarea de către psalţi a isonului electronic în biserică. 1. Există situații când în biserică se pot pune, spre audiție, prin intermediul sistemului de sonorizare, diferite cântări... Citeste articolul

10 Decembrie 2021

De ce nu se folosesc instrumentele muzicale în cultul Bisericii Ortodoxe? (I)

Cultul creștin al primelor veacuri a fost în strânsă legătură cu cel iudaic, cel din urmă lăsând o amprentă importantă asupra celui dintâi.

Este de ajuns să amintim că cea mai folosită carte liturgică din cultul creștin este până astăzi Psaltirea, una dintre cărțile vechi-testamentare. De asemenea, nu pot fi trecute cu vederea modul de a cânta al primilor creștini, care era o prelungire sau ceva asemănător cântării sinagogale (din acest tip de cântare avea să derive cântarea ecfonetică sau recitativă din... Citeste articolul

10 Noiembrie 2021

Câte zile de post trebuie să ținem înainte de a ne împărtăși? Putem să ne împărtășim fără a posti?

Chiar dacă în primele veacuri creștine postul nu era socotit o condiție pentru Dumnezeiasca Împărtășanie, Părinții Bisericii au arătat în veacurile următoare o atenție deosebită postirii în general, și postului euharistic în special (înfrânarea de la orice mâncare începând cu miezul nopții, atunci când creștinul se împărtășește).

Cu privire la postul euharistic, tradiția Bisericii este destul de limpede. Canonul 41 al Sinodului din Cartagina specifică: „Sfintele jertfelnicului să nu se săvârșească de către oameni nepostitori, cu excepția unei zile pe an, în care se săvârșește Cina Domnului.”; iar Canonul 47 al aceluiași sinod local spune: „Sfintele sfinților să fie aduse cu vrednicie de cei... Citeste articolul

5 Septembrie 2021

Câte zile trebuie să postim înainte de a ne împărtăși? Putem să ne împărtășim fără să postim?

Chiar dacă în primele veacuri creștine postul nu era socotit o condiție pentru Dumnezeiasca Împărtășanie, Părinții Bisericii au arătat, în veacurile următoare, o atenție  deosebită postirii în general, și postului euharistic în special (înfrânarea de la orice mâncare, începând cu miezul nopții, atunci când creștinul se împărtășește).   

Cu privire la postul euharistic, tradiția Bisericii este destul de limpede. Canonul 41 al Sinodului din Cartagina specifică: „Sfintele jertfelnicului să nu se săvârșească de către oameni nepostitori, cu excepția unei zile pe an, în care se săvârșește Cina Domnului.”; iar Canonul 47, al aceluiași sinod local, spune: „Sfintele sfinților să  fie aduse cu vrednicie de... Citeste articolul

12 Iulie 2021

Despre posturi și dezlegări

În Tipicul Sfântului Sava, cartea în care sunt prezentate rânduiala și regulile referitoare la desfăşurarea cultului divin pentru fiecare zi din an, se menționează că în Postul Nașterii Domnului, lunea, miercurea și vinerea se mănâncă hrană de post, fără untdelemn, iar marțea și joia cu undelemn şi vin. De asemenea, este dezlegare la pește între 21 noiembrie și 19 decembrie (inclusiv), sâmbăta și duminica, precum și la marile sărbători, în orice zi ar cădea.1

De asemenea, dacă în zilele de luni, miercuri sau joi se întâmplă vreun sfânt cu polieleu, se dă dezlegare la pește. Cu privire la modul în care ar trebui să se postească în perioada Postului Mare și care sunt zilele cu dezlegare, părintele Ene Braniște spune: „În primele două zile (luni și marți din săptămâna primă) se recomandă, pentru cei ce pot... Citeste articolul

13 Iunie 2021

Prezența Sfinților Îngeri la Sfânta Liturghie

Multe dintre rugăciunile și cântările Sfintei Liturghii amintesc de participarea îngerilor la cele ce se petrec în Biserică.1

Prima dintre rugăciuni e rostită în taină de preot la Intrarea mică (procesiunea Sfintei Evanghelii): „Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca, împreună cu intrarea noastră, să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună... Citeste articolul

6 Aprilie 2021

Despre parastasele care se săvârșesc pentru cei adormiți

Sfinții Părinți au rânduit ca sâmbăta să fie zi de pomenire pentru cei adormiți, excepție făcând doar sâmbetele din anumite perioade ale anului liturgic.1

Motivul pentru care s-a ales această zi este faptul că în a șaptea zi a Creației (sâmbăta) „Domnul S-a odihnit de toate lucrurile Sale”;și tot în această zi Domnul Hristos S-a odihnit cu trupul în mormânt. Apoi, în prima zi a săptămânii, duminica (zi în care a fost creată lumina), Domnul Hristos a înviat și a adus lumină tuturor celor odihniți... Citeste articolul

9 Martie 2021

Despre frecvența rugării „Doamne, miluiește” la sfintele slujbe

De ce „Doamne, miluiește” se zice, la diverse slujbe, uneori o singură dată, alteori de trei ori, de douăsprezece ori, de patruzeci de ori sau de o sută de ori, cum se face, de pildă, la Înălțarea Sfintei Cruci? 

În cultul dumnezeiesc, anumite numere, cum ar fi 1, 3, 7, 12, 40 poartă un simbolism sfânt și sunt încărcate de un anumit conținut teologic. Acest lucru este lesne de înțeles pentru cei care cunosc textul Sfintei Scripturi. Astfel, numărul 1 ne poartă cu gândul la Unicul Dumnezeu: „Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe... Citeste articolul

14 Ianuarie 2021

Cine poate fi naș de botez și în ce condiții?

Plecând de la rolul pe care nașii îl au în cadrul slujbei Sfântului Botez, putem deduce că misiunea lor în viața celui botezat, fie el copil sau adult, este foarte importantă. Nașii trebuie să fie în primul rând creștini care își cunosc propria credință și se străduiesc neîncetat să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Numai astfel își pot împlini menirea de a fi călăuze duhovnicești și modele vii pentru finii lor. Nu greșim dacă spunem că nașii sunt pentru finii lor și părinți duhovnicești, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur1, dar credem totodată că preotului duhovnic i se potrivește mai bine acest nume, devreme ce se îngrijește de creșterea duhovnicească a fiilor lui du-hovnicești prin Tainele Bisericii.

Sfântul Dionisie Areopagitul arată rolul de călăuzitor al nașului, atunci când zice: „Cel ce iubește să se împărtășească de cele cu adevărat mai presus de lume vine la unul dintre cei inițiați (botezați și cunoscători ai Tainelor dumnezeiești) și-l roagă să-l conducă pe calea spre ierarh. Acela (nașul) făgăduiește în întregime să urmeze tradiției și să-l... Citeste articolul

6 Noiembrie 2020

Despre ungerea cu untdelemn sfințit la Taina Sfântului Botez

Unul din momentele cele mai trecute cu vederea la rânduiala Botezului este ungerea cu untdelemn sfințit, care are loc înainte de întreita afundare a catehumenului (cel ce urmează a fi botezat). Simbolismul acestei ungeri și lucrarea ei aproape că și-au pierdut din semnificație, fiind prea puțin înțelese de credincioși ori chiar deloc.

În cărțile de cult actuale, această ungere are loc după ce preotul a sfințit untdelemnul, suflând asupra lui în semnul crucii (de trei ori) și citind rugăciunea de sfințire, apoi, după ce a pecetluit cu untdelemn apa din cristelniță, [suflând] tot în semnul crucii, de trei ori.  Şi luând din untdelemnul sfințit cu două degete, preotul îi face semnul crucii... Citeste articolul

10 Octombrie 2020

Despre cuvintele „Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfințitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai…” și stropirea cu apă la Taina Sfântului Botez

Întreita stropire cu apă a feței pruncului nou botezat, prin intermediul fașei (material textil, tip bandă), la cuvintele „Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”, este o reminiscență din slujba „de după baie” sau de „după spălare”, care se făcea în mod obișnuit în a opta zi de la botez. Atunci îl aduceau în biserică, la baptisteriu sau la schevofilachion, pe cel nou botezat, care în tot acest timp nu își schimba hainele și nu se spăla, şi îi spălau întreg trupul și hainele de la Botez (hainele luminoase, după cuvintele „dă‑mi mie haină luminoasă, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină”). Acest lucru se făcea pentru cinstirea materiilor Tainelor Sfântului Botez și ale Mirungerii, care, în timpul acestor șapte zile, rămâneau pe corpul celui botezat. Manuscrisele liturgice subliniau în mod vădit sfințenia acestor elemente și atrăgeau atenția celui nou‑botezat (dacă era adult), părinților și nașilor, dacă era prunc, să nu le spurce, și interziceau orice spălare a trupului sau a feței.

În a opta zi, preotul citea câteva rugăciuni speciale, dezlega veșmintele luminoase de pe prunc și începea el însuși spălarea, spunând: „Botezatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, miruitu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai…”, cuvinte care apar în manuscrise într‑o diversitate mare de variante. Diversitatea constă și în ceea ce... Citeste articolul

4 Septembrie 2020

Ce sunt ecfonisele?

Majoritatea rugăciunilor din cultul Bisericii noastre au fost alcătuite de Sfinții Părinți având ca model desăvârșit rugăciunea Tatăl nostru, numită și Rugăciunea Domnească, pentru că Însuși Domnul Hristos este Cel care a descoperit‑o apostolilor Săi, zicându‑le: „voi așa să vă rugați…” (Mt. 6, 9). 

Aceasta, la rândul ei, urmează modelele iudaice de compunere a rugăciunilor, care cuprindeau o invocare adresată lui Dumnezeu, una sau mai multe cereri și o doxologie (laudă adusă lui Dumnezeu), în încheiere. Rugăciunea Tatăl nostru o găsim în Noul Testament într‑o formă scurtă, în Evanghelia după Luca (cap. 11, 2‑4), și în forma sa extinsă în... Citeste articolul

11 Iulie 2020

Proscomidia sau pregătirea Cinstitelor Daruri (3)

După ce se sfârșesc pomenirile celor vii și ale celor adormiți, și după ce preotul se pomenește pe sine, în cadrul Proscomidiei au loc ultimele rituri, Tămâierea și Acoperirea Darurilor.

Preotul binecuvintează tămâia zicând: „Tămâie Îți aducem Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul Preasfântului Tău Duh.”. Înțelegem din aceasta că tămâia este un dar adus lui Dumnezeu (ba chiar o Jertfă, așa cum... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni