Lupta duhovnicească
6 Aprilie 2013

Lupta duhovnicească

Imnografia Postului Mare este mai explicită decât oricare alta în învăţătura filocalică a luptei duhovniceşti.

Luni, în prima zi a postului, stihira lui Teodor de după a treia catismă de la Utrenie cântă (de două ori):   Preacinstitul Post să‑l începem cu bucurie, strălucind noi cu razele sfintelor porunci ale lui Hristos, Dumnezeul nostru, care sunt: • strălucirea dragostei, • fulgerul rugăciunii, • sfinţenia curăţiei, • tăria bărbăţiei. Ca să ajungem... Citeste articolul

Toate sărbătorile împărăteşti pe care le prăznuim în ciclul anului bisericesc sunt reînnoiri şi actualizări continue ale principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încât anul liturgic bisericesc, cu toate slujbele zilnice, cu sărbătorile şi instituţiile lui de cult, reprezintă o continuare neîntreruptă a vieţii lui... Citeste articolul

Cine sunt Sfinţi? Sfinţi sunt toţi aceia în care Duhul Sfânt S-a sălăşluit desăvârşit şi rămâne deapururi; care au luat în serios pecetea Duhului Sfânt primită la Botez prin ungere (1) şi s-au făcut cu totul străvezii Aceluia (adică purtători-de-Duh, gr. pnevmatofori), umplându-se de lumina harului pe chipul lor (aureola) şi de mireasma nestricăciunii în... Citeste articolul

Paştile şi Săptămâna Mare „Paşte”[1] înseamnă[2]: 1. Trecere, căci Dumnezeu, voind să elibereze din robie pe poporul ales, a trecut („pasah”Iş 12, 23) prin Egipt, omorând pe tot întâiul-născut, dar cruţând pe israeliţi, care şi-au stropit pragul uşii cu sânge de la 2. Mielul junghiat atunci (în ziua de 14... Citeste articolul

Calendar pentru Postul Mare
1 Ianuarie 2010

Calendar pentru Postul Mare

Explicații pentru înțelegerea calendarului ortodox din Postul Mare.

În primele veacuri... „post” însemna „ajunare”: a nu gusta nimic toată ziua (=post negru) sau cel puţin până la ceasul 9 (=15h, moartea Domnului pe Cruce), când se mânca uscat (vegetal). Se postea astfel miercurea şi vinerea, însă niciodată sâmbăta şi duminica (1) când se slujea Liturghie, la care Hristos Se împărtăşeşte... Citeste articolul

Năvodul, Ecumenia şi Liturghia
16 Iunie 2009

Năvodul, Ecumenia şi Liturghia

„Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt; şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule-de-oameni, slavă Ţie!”

Troparul Cincizecimii Fiecare praznic are o cântare definitorie (=„tropar”), care exprimă în puţine cuvinte sensul lui şi se repetă de multe ori în slujba lui. De pildă, troparul Învierii este: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. La 50 de zile („Cincizecime”, gr.... Citeste articolul

1 Mai 2009

Eveniment pentru Liturgica românească!

Salutam recent apariţia volumului: Pr. Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă, ed. Sophia, Bucureşti 2008 (Apostolia 10-11/ian-feb) şi o numeam „bunăvestire a redescoperirii Liturghiei”. Semnalam acolo şi prima traducere a unuia dintre cele cinci studii fundamentale despre Liturghia ortodoxă: Juan MATEOS, Celebrarea Cuvântului în Liturghia bizantină, ed. Renaşterea, Cluj 2007 (trad. Cezar Login). Incheiam cu gandul ca ar fi bine „să se continue traducerea volumelor fundamentale despre Liturghia ortodoxă (TAFT) şi sintetizarea lor într-un studiu cât mai complet asupra Liturghiei”.

Nu ştiam că la Cluj se pregătea deja această surpriză: în luna martie a apărut traducerea volumului: Robert TAFT, Dipticele, ed. Renaşterea (trad. Cezar Login)! Nici nu apucasem să văd studiul lui Nikolai Uspensky, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, ed. Patmos, Cluj 2008 (trad. Cezar Login) şi monumentalul volum – rod al activităţii teologice de peste 20 de ani a diaconului Ioan Ică... Citeste articolul

1 Mai 2009

Antifoanele Liturghiei şi ale Înălţării

„Anti-fon” (= gr. anti-glas (1)) înseamnă o cântare alternativă. La început, cântarea bisericească (2) era în majoritate psalmodie(re) (= cântare de psalmi; de aici numele cântăreţilor: psalţi), căci nu se dezvoltase încă imnografia creştină proprie. Psalmii puteau fi recitaţi de către unul sau mai mulţi psalţi (aşa cum se intonează astăzi Apostolul). Însă era nevoie şi de angajarea întregului popor la cântare. Or, este practic imposibil ca poporul întreg să înveţe să cânte un psalm în întregime. Soluţia? Refrenul!

Refrenul a fost dintotdeauna soluţia optimă pentru cântarea omo-fonă (= gr. acelaşi glas), în Biserică: un verset dintr-un psalm (acesta putea fi uneori „Aliluia”, din Ps 104-135) se alegea ca refren (= gr. ipopsalmă sau prochimen; lat. responsorium) şi se anunţa la început; poporul cânta refrenul, la care psalţii intercalau celelalte versete. Aceasta se numeşte psalmodie... Citeste articolul

Rânduiala actuală Cu toţii ştim că în Vinerea Mare nu se mănâncă nimic (ajunare totală), deci nici nu se slujeşte Liturghie ca să ne împărtăşim (zi aliturgică). O notă din rânduiala ei, aflată atât în Triod, cât şi în Tipicon (parantezele indică diferenţele din Tipicon), explică: „s-a luat deprinderea [am luat din Tipicul din Palestina] ca... Citeste articolul

Premieră în Liturgica românească
1 Ianuarie 2009

Premieră în Liturgica românească

Liturghia ortodoxă s-a transmis secole de-a rândul fie prin viu grai (în primele secole), fie prin manuscrise. În 1508, la Târgovişte, s-a tipărit pentru prima dată în întreaga lume Liturghierul, în limba slavonă, urmat de primul Liturghier în limba greacă (Roma 1526).

Avantajele tiparului sunt incontestabile şi le cunoaştem cu toţii. Însă pentru Liturghie ele au fost fatale: răspândirea uimitoare a cărţii a uni-formizat totul şi a anihilat evoluţia firească a Liturghiei; până atunci, manuscrisele din diferitele regiuni mărturisesc despre o dezvoltare neîncetată a Liturghiei, în funcţie de tradiţia locală; de atunci, manuscrisul (tradiţia,... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni