Adaugat la: 10 Octombrie 2020 Ora: 15:14

Despre cuvintele „Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfințitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai…” și stropirea cu apă la Taina Sfântului Botez

Întreita stropire cu apă a feței pruncului nou botezat, prin intermediul fașei (material textil, tip bandă), la cuvintele „Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”, este o reminiscență din slujba „de după baie” sau de „după spălare”, care se făcea în mod obișnuit în a opta zi de la botez. Atunci îl aduceau în biserică, la baptisteriu sau la schevofilachion, pe cel nou botezat, care în tot acest timp nu își schimba hainele și nu se spăla, şi îi spălau întreg trupul și hainele de la Botez (hainele luminoase, după cuvintele „dă‑mi mie haină luminoasă, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină). Acest lucru se făcea pentru cinstirea materiilor Tainelor Sfântului Botez și ale Mirungerii, care, în timpul acestor șapte zile, rămâneau pe corpul celui botezat. Manuscrisele liturgice subliniau în mod vădit sfințenia acestor elemente și atrăgeau atenția celui nou‑botezat (dacă era adult), părinților și nașilor, dacă era prunc, să nu le spurce, și interziceau orice spălare a trupului sau a feței.

În a opta zi, preotul citea câteva rugăciuni speciale, dezlega veșmintele luminoase de pe prunc și începea el însuși spălarea, spunând: „Botezatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, miruitu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai…”, cuvinte care apar în manuscrise într‑o diversitate mare de variante. Diversitatea constă și în ceea ce privește practica propriu‑zisă a spălării. După unele manuscrise, preotul stropea simplu, cu apă, fețele celor nou botezați, după altele le spăla numai fața, mâna dreaptă și piciorul drept1 sau le spăla fruntea, pieptul, mâinile și picioarele. După alte prevederi, preotul lua un burete nou sau o pânză nouă, din bumbac, sau o parte din învelitoarea capului, o stropea cu apă și cu ea îi ștergea în chipul crucii fruntea, urechile, ochii și celelalte mădulare, pe care le unsese cu Sfântul Mir, sau „capul împreună cu fruntea, nasul, pieptul, pântecele și spatele”, sau „simțurile în care mirul a fost uns. În alte manuscrise ni se dă mărturie că cel nou botezat este dezbrăcat complet, iar preotul ia apă cu mâinile și varsă pe capul lui de trei ori. După altele, preotul îl dezbracă, îl așează în colimvitră, ia apă cu mâinile și îl pecetluiește de trei ori pe cap, zicând: „Botezatu‑te‑ai...”, apoi îi spală tot trupul, dimpreună cu nașii.2 3

Practica actuală constră într‑o unire a două astfel de tradiții. Astfel, avem întâi stropirea feței pruncului cu apă curată, cu cele două capete ale fașei, la cuvintele „Îndreptatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”. Avem apoi ștergerea tututor locurilor unde s‑a miruit, cu un burete nou, îmbibat în apă, la cuvintele „Botezatu‑te‑ai, luminatu‑te‑ai, miruitu‑te‑ai, sfinţitu‑te‑ai, spălatu‑te‑ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”. În practică, în unele Biserici surori (la greci), cuvintele din urmă se spun pentru ambele gesturi, atât la stropire, cât și la ștergere (sau spălare), ele fiind foarte asemănătoare.

O descriere mai detaliată a spălării și un scurt comentariu îl găsim la Sfântul Simeon al Tesalonicului: „Până în ziua a șaptea cel botezat este dator a se îmbrăca pentru ungerea cea sfântă și a nu se spăla nicidecum, și cu aceste veșminte să‑și șteargă mâinile, ca cel ce este sfințit. Iar după a șaptea zi, care arată sfârșitul acestei înșeptite vieți, să vină la biserică și la preot și să fie spălat de preot, care, prin sfintele rugăciuni, să‑l spele cu buretele și cu apă pe unde s‑a uns cu preasfântul Mir, la cap și la mâini, afară de alte părți ale trupului, căci la aceste locuri însuși cel botezat se spală la loc osebit, ca nu cumva căzând ceva din apa botezului sau din Mir să fie călcate, acestea fiind sfințite. De aceea, și despre aceasta cel ce este în vârstă să ia sfătuire de la preot cum să se păzească... Iar de va fi prunc (cel botezat), pentru acestea mama lui trebuie să se îngrijească. Și să aibă sfătuire ca după șapte zile să aducă pe prunc spre a fi spălat de către preot, iar ea să‑l spele peste tot trupul și acea apă să o verse la loc curat și osebit. Dar și scutecele în care a înfășat pruncul în acele șapte zile datoare este să le spele iarăși osebit (aparte, într‑un vas curat).4.

Vedem din acest text că în timpul sfântului (veacurile XIV‑XV) încă se mai practica spălarea, după șapte zile, de către preot. Însă, cu timpul, această practică s‑a limitat doar la cele săvârșite azi, grija ulterioară pentru a nu necinsti cele sfinte căzând și mai mult în seama mamei, care nu putea să țină pruncul nespălat timp de opt zile.

Note:

1. Nu este exclus ca această practică să aibă legătură cu îndemnul Sfântului Vasile de a folosi mâna dreaptă la toate lucrările sfinte.
2. Mai mult decât atât, unele manuscrise atestă că spălarea se făcea cu apa pe care preotul o binecuvântase în prealabil suflând asupra ei de trei ori, în semnul crucii, ori citind o rugăciune de sfințire; altele atestă că spălarea neofitului și a hainelor lui se făcea cu vin.
3. Este interesant că în anumite zone din România s‑a păstrat „băița” de după Botez, pe care nașii i‑o fac noului botezat în ziua următoare botezului, la casa părinților. Pe alocuri, acest obicei poartă numele de „scoaterea din mir” și cu siguranță că are legătură cu vechea spălare ce se săvârșea la opt zile după Botez. Ținând cont însă că această „băiță” este însoțită de unele obiceiuri păgâne (stingerea lumânării de tocul ușii și altele), ar fi de dorit fie să se renunțe la ele, fie să se abandoneze această practică.
4. A se vedea Întrebarea 418 din vol. IV, Colecția Dialoguri Liturgice, a lui Ioannis Foundoulis, Editura Bizantină, București, 2008, pp. 62‑65.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni