Euharistia
4 Iulie 2014

Euharistia

EUHARISTIA[1] (evxapiaria, y - euha­ristia, i= mulţumire, recunoştinţă). Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie este piatra de temelie a cultului creştin sau a Legii celei Noi, pusă de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină (ultima cină pascală pe care o ia cu ucenicii Săi), când ,,a luat Iisus pâine şi, binecuvântând, a frânt şi le-a dat... Citeste articolul

3 Iunie 2014

Mirungerea

MIRUNGEREA[1]sau ungerea cu Sfân­tul Mir a noului botezat este semnul vă­zut al împărtăşirii lui reale din darurile Sfântului Duh, Care S-a pogorât în chip văzut mai întâi asupra Mântuitorului, ca un porumbel, la Botez, apoi în chip de limbi de foc asupra Sfinţilor Apostoli, la Cincizecime, şi Care se dă noului botezat imediat după primirea... Citeste articolul

5 Mai 2014

Botezul

BOTEZUL1 (baptizo, -are = a boteza, fundo, -are = a afunda, a scufunda în apă, „afundare” fiind termenul vechi pentru Botez sau Taina Sfântului Botez) este pri­ma taină pe care o primeste oricine dorește să devină membru al Bisericii creștine. Botezul se săvârseste în numele Sfintei Treimi, după cuvântul Mântuitorului Care l-a instituit, poruncind... Citeste articolul

3 Aprilie 2014

Sfintele Taine

SFINTELE TAINE1 (lat. sacramentum,gr. y.varfpiov - mistirion, slv. tainstve= ascuns, tainic, lucru neînţeles) sunt slujbe bisericesti prin mijlocirea cărora ni se împărtășește, în chip special, nevăzut si prin anumite rituri (forme) văzute ha­rul lui Dumnezeu, în momentele cele mai de seamă si în anumite împrejurări ale vie­ţii noastre. Sfintele Taine sunt,... Citeste articolul

5 Martie 2014

Liturghia (2)

PROSCOMIDIA este partea pregătitoa­re a Sfintei Liturghii, când preotul aduce da­rurile (pâine şi vin) pe jertfelnic (masa din proscomidiar) şi din cele cinci prescuri (pâi­nea) scoate părticele: din prima prescură scoa­te o părticică din mijloc („Agneţul”, adică „Mielul lui Dumnezeu”) pentru Iisus Hristos; din celelalte patru prescuri scoate... Citeste articolul

3 Ianuarie 2014

Liturghia

LITURGHIA1 (Amovpjla, rj= lucrare publi­că, de la Ăelrog - leitos = public şi epjov - ergon = lu­crare) – este numele celui mai sfânt şi mai impor­tant serviciu divin din Biserica Ortodoxă. Este slujba divină la care participă tot poporul dreptcredincios; este lucrarea obştească (publică) prin care credincioşii (cler şi popor) slăvesc pe Dumnezeu prin jertfa nesângeroasă a lui Hristos şi se împăr­tăşesc de darurile acestei jertfe prin Trupul şi Sângele Domnului.

Înainte de era creştină, termenul denumea ori­ce slujbă sau lucrare de interes public, orice activi­tate făcută de un slujbaş, implicând şi activitatea slujitorilor cultului păgân. Termenul Ăawvpjla - leitourghia a pătruns în vocabularul religios datori­tă Septuagintei, care l-a folosit pentru a traduce ter­menul ebraic abodah,cuvânt ce denotă funcţia preoţilor... Citeste articolul

2 Noiembrie 2013

Biserica

BISERICA[1] (lat. ecclesia = adunare; gr. SKKĂyoia - ecclisia) era numele dat primelor adunări creştine care aveau loc la început în anumite case pentru săvârşirea cultului. De la înţelesul de adunare,termenul ecclesias-a ex­tins apoi şi la locul unde se ţinea adunarea, loc care a devenit casa Bisericii (o Ttfţ SKKlyoiaţ oiKoq - o tis ecclisias ikos); termenul ecclisiaeste cel mai... Citeste articolul

Episcopia Spaniei și Portugaliei gazdă pentru corul Theophilos
20 Ianuarie 2012

Episcopia Spaniei și Portugaliei gazdă pentru corul Theophilos

Înfiinţată în anul 2001 la iniţiativa părintelui Sebastian Zăhan, corala bărbătească „Theophilos” este formată din preoţi şi teologi, dar nu numai, mulţi dintre ei făcând parte şi din corul mixt „Armonia” al Casei Municipale de Cultură din Turda, cu acelaşi dirijor. Are un repertoriu vast, de la piese religioase româneşti şi greceşti, prelucrări din folclorul naţional şi cântece din repertoriul internaţional, la colinde şi cântece de stea. În cei 10 ani de activitate, membrii coralei au susţinut nenumărate concerte în Turda şi alte oraşe şi sate din ţară, precum şi peste hotare, au participat la festivaluri, manifestări artistice şi alte acţiuni culturale şi au o bună colaborare cu artişti consacraţi de muzică populară şi instrumentişti. În anul 2008, corala a prezentat spectacolul „Luceafărul” în Istanbul, Turcia, la invitaţia Institutului Cultural Român de acolo, iar un an mai târziu a fost invitată la Milano şi Brescia de Asociaţia „Românii în Italia”.  

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi a Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei al Spaniei şi Portugaliei, la invitaţia Parohiei Ortodoxe Române „Sfinţii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Oprea” din Valdemoro şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj, corala bărbătească... Citeste articolul

1 Decembrie 2009

Crăciunul

Crăciunul sau Naşterea Domnului este sărbătoarea creştină a naşterii după trup a Domnului Iisus Hristos, prăznuită la 25 decembrie (după calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (după calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte din cele 12 sărbători domneşti (sau praznice împărăteşti) a Bisericilor bizantine, a treia mare sărbătoare după cea de Paşti şi de Rusalii. 

Naşterea lui Iisus, Hristosul La "plinirea vremii" (Galateni 4, 4), Dumnezeu S-a întrupat, "chip de rob luând" (Filipeni 2, 7) şi S-a născut din Fecioara Maria, pentru mântuirea neamului omenesc. Conform Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, Iisus, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a născut în cetatea Betleemului într-o iesle... Citeste articolul

1 Martie 2009

Postul Mare

Postul mare, sau Postul Paştilor, este perioada de pregătire pentru Sfintele Paşti, fiind asemănat adesea cu o călătorie duhovnicească către Săptămâna Patimilor şi Înviere. Este un timp liturgic, din cadrul Triodului, de mare nevoinţă sufletească şi trupească în care se îmbină cele două feluri de postire: postul ascetic şi postul total (de anumite alimente). Este numit "mare" pentru că este cel mai lung şi cel mai important dintre toate posturile.

Postul Mare: sensul postirii Scopul iniţial al postirii de dinaintea Sfintelor Paşti era pregătirea catehumenilor care urmau să fie botezaţi de Paşti şi să intre în biserică. Cu toate acestea, a devenit curând o perioadă de pregătire duhovnicească înaintea sărbătorii Învierii Mântuitorului pentru aceia care erau deja creştini. Postul Mare este caracterizat prin... Citeste articolul

Antimisul
1 Iulie 2008

Antimisul

Rubrica Dicţionar va explica, pentru început, o serie de termeni liturgici, în ordine alfabetică. În acest număr: Antimisul.

Antimisul (gr. ἀντιμησίον- "în loc de masă") este o bucată de pânză de in sau mătase şi este de formă pătrată sau dreptunghiulară (50/60 cm) pe care este imprimată[1] icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului. În Antimis se găsesc cusute părticele de sfinte Moaşte. Pe Antimis se pun Potirul şi Discul în timpul... Citeste articolul

Anafura
1 Mai 2008

Anafura

Rubrica Dicţionar va explica, pentru început, o serie de termeni liturgici, în ordine alfabetică.

Anafura este pâinea sfinţită la Sfânta Liturghie, care se împarte credincioşilor la sfârşitul slujbei. Termeni: Anafură vine din slavonescul (a)nafora (grecii folosesc termenul antidoron), şi trebuie distins de neologismul liturgic neogrec anaforă (anaforaua liturgică sau anaforaua euharistică), care desemnează partea centrală a Euharistiei, de la "Sus să avem... Citeste articolul

Agneţul
28 Aprilie 2008

Agneţul

Rubrica Dicţionar va explica, pentru început, o serie de termeni liturgici, în ordine alfabetică. Astăzi: AGNEȚUL.

Agneţul (sl. agnĭcĭ, "miel") este bucata, de formă cubică sau paralelipipedică, tăiată de către preot la proscomidie din prescura principală, şi care se va preface, în cadrul Sfintei Liturghii, în Trupul lui Hristos. Agneţul este deci propriu-zis pâinea de împărtăşanie, şi doar el se preface în Trupul lui Hristos la la epicleză. Pregătirea agneţului Pe... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni