Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
15 Ianuarie 2020

Scoaterea mişcării „Rugul Aprins” în afara legii

Arestarea, procesul și azvârlirea în temniţă a participanţilor la întâlnirile de la Mănăstirea Antim Incomodă pentru autorităţile comuniste, mişcarea „Rugul Aprins” este scoasă în afara legii, conferințele sunt întrerupte, iar membrii‑clerici împrăştiați pe la diferitele mănăstiri din țară. Sandu Tudor „a fost arestat la 12.06.1948 şi depus în Penitenciarul Jilava, conform mandatului de arestare 2961/948, fiind ținut la dispoziția Curții Bucureşti, Cabinetul Criminali de război (nu este cunoscut dacă a fost condamnat)”. Dar în arest nu a stat decât câteva zile (Dosarul I 211015, vol. 2, partea 1, Arhivele CNSAS, f. 31v).  

Sfârşitul Rugului Aprins!? În timp ce se afla în vizită la profesorului Alexandru Mironescu, în noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, părintele Daniil a fost arestat, împreună cu profesorul şi cu fiul acestuia, Şerban. În aceeaşi noapte au fost operate mai multe arestări în Bucureşti, atât ale membrilor din mişcarea „Rugul Aprins”, cât şi a... Citeste articolul

9 Iunie 2019

Arhimandritul Justin Pârvu, duhovnicul unui popor

„Cine spune adevărul poate să piardă azi, dar să câştige pentru totdeauna, fiindcă nimic nu se face fără ştiinţa lui Dumnezeu; în toate e o încercare şi o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu.” Arhimadritul Justin Pârvu „Să trăieşti ca un sfânt, dar să fii acolo unde trebuie să sfinţeşti.” În ziua de 10 februarie 1919, într‑o familie de români ortodocşi foarte evlavioşi se năştea un copil care la botez a primit numele de Iosif. Acesta avea să fie cunoscut peste ani ca părintele Justin Pârvu, unul dintre cei mai mari duhovnici ai ţării noastre.

Despre părintele Justin Pârvu, mare iubitor al neamului românesc, sfânt al închisorilor comuniste şi un om care şi‑a dedicat întreaga viaţă credinţei în Dumnezeu, s‑a scris mult şi s‑a vorbit şi mai mult. Nu vom aduce, desigur, nimic nou prin această mărturie, dar, cu siguranţă, pomenirea marilor duhovnici şi mărturisitori ai neamului românesc nu poate fi... Citeste articolul

11 Aprilie 2017

Înaltpreasfintitul Vasile Lăzărescu, doctor în teologie, mitropolit al Banatului (1947-1961)

„Biserica nu poate fi biruită de nicio putere lumească. Dimpotrivă, prin învăţătura ei, ea a schimbat mentalitatea unei lumi întregi, iar toţi cei încercaţi de necazuri si-au găsit alinare la sânul ei. Atacurile îndreptate astăzi împotriva Bisericii sunt ca niste pietre aruncate spre cer, care cad în capul celui ce le aruncă...” (Mitropolitul Vasile Lăzărescu, Pastorală de Crăciun, în Biserica si Şcoala,Timişoara, 1948, nr. 1, p. 4)

PRIMII ANI. STUDIILE, PROFESORATUL ŞI... INTRAREA ÎN MONAHISM! Înaltpreasfinţitul Vasile Lăzărescu, personalitate din elita bănăţeană, a văzut lumi­na zilei la 1 ianuarie 1894, la Jadani (azi, Corneşti), jud. Timiş, din părinţii Nicolae şi Ecaterina Lăzărescu, şi a adormit întru Domnul pe 21 februarie 1969, la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti, unde fusese... Citeste articolul

16 Martie 2017

Sebastian Rusan, arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei, un alt martir al neamului

„E un nemernic acela care spune că preotul nu-i în slujba poporului. Să fiţi în slujba Bisericii. Să fiţi vrednici chiar în mijlocul ateilor... Întâi Hristos şi apoi, după Hristos, trebuie să avem ţara şi poporul.” (Din cuvântul mitropolitului către preoţi la anul 1955)

INTRODUCERE Era comunistă a venit cu epurarea multora dintre figurile cele mai reprezentative ale ierarhiei ortodoxe. Dacă în vremurile din urmă, poporul român era obişnu­it cu o anume sinergie între reprezentanţii puterii de stat şi membrii ierarhiei bi­sericeşti, din anul 1947 lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură. Dacă voievozii, domnitorii şi regii... Citeste articolul

12 Decembrie 2016

Tit Simedrea, ultimul arhiepiscop al Cernăuţilor și mitropolit al Bucovinei din România Mare

 „Am reînceput o viaţă bisericească nouă, continuăm cu mai multă râvnă, cu mai multă dragoste şi cu sentimente pline de avânt pentru slujba Domnului Hristos şi pentru înălţarea şi susţinerea neamului!" Mitropolitul Tit Simedrea

FORMAREA INTELECTUALĂ Teodor Simedrea, viitorul arhiereu Tit, vede lumina zilei la 4 septembrie 1886 în co­muna Naipu, din fostul judeţ Vlaşca (astăzi Giurgiu). După absolvirea claselor primare îşi face intrarea în învăţământul teologic, numărându-se printre candidaţii admişi la Seminarul „Nifon Mitropolitul”, ca mai apoi să-l aflăm absolvent al... Citeste articolul

8 Octombrie 2016

Mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei, supranumit „dascălul teologiei româneşti" sau „teologul martir"

„Un mare apărător al credinţei creştine în general, al credinţei ortodoxe în special, un mare educator şi un mare iubitor de viaţă liturgică şi de misiune ortodoxă.” Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

ÎNCEPUTURI, STUDII SI... PROFESOR UNIVERSITAR Opera mitropolitului Irineu Mihălcescu este comparabilă cu cea a unui alt ti­tan al culturii româneşti, savantul Nicolae Iorga. În volumul omagial publi­cat la pensionarea sa şi a decanului I. Popescu-Mălăeşti, fostul său asistent Emilian Vasilescu înregistrează 540 de lucrări care au fost evaluate la peste 17.500 pagini tipărite... Citeste articolul

15 Septembrie 2016

Episcopul martir Nicolae Popovici al Oradiei

„E greu să fii devotat până la moarte lui Hristos, Dumnezeul nostru. E mare lucru şi minunat să duci, în tine şi prin tine şi-n alţii, la biruinţă finală, Duhul lui Hristos împotriva duhului veacului acestuia, care pe atâţia îi amăgeşte şi-i duce la pierzare!”

Student, profesor si apoi... Episcop! Abia după anul 1989 a putut fi redescoperit de publicul larg episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române din veacul al XX-lea. Născut pe 3 ianuarie 1903 în comuna Biertan din fostul judeţ Târnava Mare (astăzi jud. Sibiu), episcopul Nicolae Popovici al Oradiei urmează clasele primare la şcoala... Citeste articolul

13 Aprilie 2016

Grigorie Leu al Huşilor, un episcop martir!

Gheorghe Leu s-a născut în ziua de 2 mai 1881 în localitatea Tuţcani din judeţul Vaslui. Neamul său coboară adânc în istorie, până în vre­mea domnitorului Alexandru cel Bun, când un hrisov de secol XIV aminteşte de „Costea Leu" De atunci şi până în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nea­mul său este consemnat de mai multe do­cumente şi acte domneşti emise de Şte­fan cel Mare, Alexandru Lăpuşneanu, Grigore Ghica, Constantin Mihai Racoviţă şi se încheie cu documentele lăsate de Alexandru Ioan Cuza, în 1849-1850.

Tatăl său, un bărbat credincios şi sim­plu, se trăgea dintr-o familie de preoţi. Crescând, tânărul Gheorghe îşi va îndrep­ta şi el paşii spre Seminarul din Roman, iar mai apoi spre Seminarul din Iaşi, ale cărui cursuri le va urma cu multă râvnă între anii 1897 şi 1901. În perioada 1904-1910, tânărul teolog a fost rânduit preot în... Citeste articolul

16 Ianuarie 2016

Suferințele părintelui Marcu (Constantin) Dumitru, zis „Fachiru”, de la Sihăstria

S-a născut la 7 septembrie 1910, în fami­lia agricultorului Stere Dumitru din loca­litatea prahoveană Hătcărău. După şcoala primară din satul natal (1918-1923), a învă­ţat croitoria la un atelier din Broaştele, de lângă Câmpina, apoi a urmat Liceul comer­cial din Ploieşti (1927-1932). În următorii patru ani a lucrat ca muncitor forestier la Soci­etatea de cherestea „Valea Teleaj enului”, ajun­gând chiar un angrosist de lemn si între 1936-1938 având o băcănie în Ploieşti. În 1937 intră în Mişcarea legionară, în cuibul „Rarăul” În 1939 lucrează la Întreprinderea municipală Ploiești, de unde în noiembrie acelaşi an va fi incorporat în Regimentul 1 Transmisiuni-București.

La denunţul unui comisar de Siguranţă, cum că ar fi complotat împotriva primului ministru Armand Călinescu şi chiar a regelui Carol al Il-lea, Con­stantin Dumitru este arestat. Este anchetat la Ploieşti şi Bucureşti în condiţii groaznice, de nesuportat pentru un om, astfel obţinându-şi porecla de „Fachiru”. În fapt, el îi cunoştea pe cei care complotaseră. Prin... Citeste articolul

8 Iunie 2015

Dosoftei Moraru (Murariu) sub persecuţia comunistă

S-a născut la 18 august 1913, în familia unor agricultori din localitatea Stăuceni, de lângă Botoșani. Încă din copilărie a simţit o che­mare către viaţa monahală, adeseori cu părinţii săi cercetând mănăstirea Neamţ. După școala prima­ră, între 1937-1941 a fost trimis să urmeze Semi­narul monahal de la mănăstirea Cernica, unde a avut printre colegi pe: Roman Stanciu, Teoctist Arăpașu, Varlaam Lică și Radu Graţian. Ulterior, și-a început studiile de teologie la Facultatea din Cernăuţi. Un an mai târziu le-a întrerupt, pentru a participa la acţiunea misionară românească de pes­te Nistru. Între 1942-august 1943 a slujit ca ierodiacon în catedrala din Balta și a fost secretar al Protopopiatului din judeţul cu acelasi nume. Tot­odată, tânărul diacon Dosoftei a scris la revista „Gla­sul monahilor” articole precum: „Creștinismul ru­sesc”, „De pogorârea Sfântului Duh în Transnistria” sau „Impresii din Balta”, în care descria evlavia po­porului de peste Nistru, campania ateistă sau des­pre educaţia bolșevică a tinerilor. După întoarce­rea din misiunea bisericească, Dosoftei Moraru intră în obștea de la Sihăstria Neamţului, apoi, în 1947, îsi finalizează studiile de Teologie la Acade­mia din Sibiu.

Continuă să facă misiona­rism în mijlocul credinciosilor din Neamţ greu încercaţi de abaterile morale si de stilism. În februarie 1948 obţine auto­rizaţie de la Ministerul Infor­maţiilor si Patriarhia Română pentru a face colportaj și a rula cu cinematograful. Însă, noul regim nu putea accepta misio­narismul crestin. În seara zilei de 21 martie 1948, în... Citeste articolul

În vremea celui de-al Doilea Război Mondial România a fost marcată de guvernarea antonesciană. În numai patru ani România a cunoscut glo­ria şi decăderea, biruinţa în teritoriile dez­robite şi neajunsurile tăvălugului sovietic. În plan intern, actul de guvernare după principii cazone a făcut multe victime, dintre aceştia numeroşi tineri cunoscând ororile... Citeste articolul

8 Aprilie 2015

Martor 6. Episcopul Nicolae Popoviciu comemorat la Paris

Departamentul cultural al MOREOM a organizat, pe data de 14 martie, la Catedrala mi­tropolitană Sfinţii Arhangheli din Paris, a şasea ediţie din ciclul de conferinţe comemorative MARTOR, con­sacrate mărturisitorilor români din peri­oada comunistă. Manifestarea a fost de­dicată episcopului Nicolae Popoviciu, care a păstorit Eparhia Oradiei între anii 1936-1950. Înaltpreasfinţitul Părinte Mi­tropolit Iosif, gazda evenimentului, a avut ca invitaţi pe Preasfinţitul Sofronie Drincec, Episcop al Oradiei, pe Părintele Pro­topop Dorel Octavian Rusu şi pe istoricul Adrian Nicolae Petcu. 

Intervenţia Preasfinţitului Sofronie a evocat trecutul zbu­ciumat al ţinutului Bihorului, creionând astfel contextul istoric în care Episcopul Nicolae Popoviciu şi-a desfăşurat activi­tatea. Părintele Dorel Octavian Rusu a adus în atenţia celor prezenţi numeroase aspecte inedite din biografia episcopului martir. Adrian Nicolae Petcu a vorbit des­pre atitudinea anticomunistă a lui... Citeste articolul

Memoria martiriului ortodox modern si contemporan
8 Octombrie 2014

Memoria martiriului ortodox modern si contemporan

Sfântul Vasile cel Mare afirmă în Sfânta Liturghie care-i poartă numele că „moartea creează via­ţa”, iar în slujba de la Utrenie, după citirea Sfintei Evanghelii, în timp ce preotul iese în mijlocul bisericii, la strană se cântă „că prin Cruce bucurie a venit la toată lumea”. Pe de o parte, cântarea în sine rezumă dramele, suferinţele şi ispite­le pe care le-a înfruntat lumea creştină de-a lungul istoriei, pe de altă parte tex­tul arată că „din astfel de încercări se naş­te bucuria suferinţei”1, iar această bucu­rie se referă la martiriul numeroşilor creştini din primele secole, din Evul Me­diu, din timpurile moderne, dar se referă şi la sfinţii contemporani ştiuţi şi neştiuţi, urmare a dramelor pe care le-au trăit po­poarele din Estul Europei înainte şi după al Doilea Război Mondial.

Aceste mari suferinţe pentru neamu­rile ortodoxe, ca urmare a secularizării şi bunăstării, încep să fie trecute într-un con de umbră. Trebuie precizat că martiriul ortodox nu se limitează doar la suferinţa poporului rus în urma Revoluţiei din 1917, despre care se poate vorbi în mii de pa­gini, ci se referă şi la martiriul creştinilor din România, Bulgaria, Grecia,... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni