Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Hristos, Fratele nostru!
1 Decembrie 2022

Hristos, Fratele nostru!

(Fragment din scrisoarea pastorală la praznicul Nașterii Domnului, 2021) Iată‑ne, din nou, sărbătorind Praznicul Crăciunului, în care aducem slavă și cântare de mărire Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care, zidindu‑Și casă în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, se face om, asemenea nouă. 

Dragii mei, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola sa către Galateni, ne descoperă foarte clar motivul pentru care Hristos‑Domnul, Fiul lui Dumnezeu, s‑a făcut om; iată ce ne spune: „Fraților, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să‑i răscumpere, ca să dobândim înfierea.” (Galateni 4,... Citeste articolul

La început de an bisericesc
1 Septembrie 2022

La început de an bisericesc

La începutul noului an bisericesc, după tradiția ortodoxă, ne aducem aminte de cum S‑a descoperit pe Sine oamenilor Hristos, Mântuitorul nostru, citind în sinagogă cuvintele lui Isaia prorocul: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M‑a uns să binevestesc săracilor. M‑a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului.”1. Cred că, văzând prin ce trece întreaga omenire (pandemie, natura dezlănțuită, crize de tot felul, războaie etc.,) ne va fi de mare folos să ne aducem aminte de cuvintele Domnului, pe care le putem citi în Vechiul Testament, în cartea Leviticului: „De veți umbla după legile Mele și de veți păzi și plini poruncile Mele, vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor. Voi trimite pace pe pământul vostru, veți alunga pe vrăjmașii voștri, căuta‑voi spre voi și vă voi binecuvânta, sufletul Meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi vouă Dumnezeul vostru, și voi poporul Meu.”2.

Dumnezeu l‑a creat pe om pentru ca omul să se bucure de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântarea dată lui de către Dumnezeu, de a crește, de a se înmulți și de a stăpâni pământul. Nu în sensul de a stăpâni prin a abuza de creație, sau prin a o subjuga, ci de a purta de grijă de aceasta. Dar nu oricum, ci, umblând în căile lui Dumnezeu, după legile Lui,... Citeste articolul

1 Aprilie 2022

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului

„Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morţi va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în voi.” (Romani 8, 11)

Hristos a înviat! Din mila Bunului Dumnezeu, am ajuns iarăși la marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă mai sunt restricții din pricina pandemiei, totuși suntem mulți cei ce am reușit să venim la biserică pentru a primi în suflet această sfântă bucurie.  Însă, cu durere, trebuie să recunoaștem că mulți sunt cei care, deși sunt... Citeste articolul

1 Martie 2022

Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu

După doi ani și jumătate, de când întreaga lume este în grea încercare, parcă se întrezărește și lumina de la capătul tunelului. Aceasta nu atât datorită lucrului mâinilor noastre, ci mai ales milostivirii Bunului Dumnezeu, care le rânduiește pe toate cu multă dragoste și înțelepciune, pentru mântuirea întregului neam omenesc.

În toată această perioadă, în biserici, cu siguranță și în casele celor mai credincioși, s‑au înălțat rugăciuni prin care I s‑au cerut lui Dumnezeu milostivire față de noi, sănătate, izbăvire de boală, de necaz și de neputințe. Aceste rugăciuni adresate lui Dumnezeu ne sunt hrană duhovnicească și izvor de nădejde. Însă, de multe ori, avem impresia că rugăciunile... Citeste articolul

1 Decembrie 2021

Hristos, iubirea care biruiește frica

(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Nașterea Domnului pentru anul 2020) Am trăit și trăim în continuare vremuri destul de tulburi, iar inimile și sufletele noastre parcă sunt încărcate de nesiguranță și sunt cuprinse de frică; frică de boală, de moarte, de necunoscut, frică de viitor și, de multe ori, de cei din jurul nostru sau chiar de noi înșine. Din ce în ce mai mult cred că ar trebui să ne punem întrebarea „oare nu cumva a îngăduit Dumnezeu această pandemie pentru a ne arăta tuturor cât de puțină credință avem și cât de departe suntem de El?”. 

Sfântul Paisie Aghioritul a atras atenția asupra stării omenirii din vremea lui, stare care s-a agravat în zilele noastre, şi a zis foarte limpede: „Niciodată omul nu s-a temut atât de mult de moarte ca acum, când nu se mai teme de Dumnezeu.”. Marea ispită a omului, care i-a încolțit în suflet încă din rai, a fost aceea de a crede că poate să ajungă... Citeste articolul

Iată‑ne din nou ajunși la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, după o perioadă de post total diferită de cum ne‑am obișnuit până acum. Diferită pentru că, datorită încercării care s‑a abătut peste toată lumea, în timpul acestui post mulți dintre noi nu am putut participa fizic la slujbele săvârșite în sfintele biserici şi am ținut aprins focul... Citeste articolul

1 Martie 2021

Hristos, viața noastră

„Vă îndemn, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduindu‑vă unii pe alţii în iubire, silindu‑vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.” (Efeseni 4, 1‑3) Îndemnul Sfântului Apostol Pavel, pe care l‑am citat mai sus, este unul foarte actual, mai ales în zilele pe care le trăim acum.  

Hristos ne‑a adresat nouă, creștinilor, o chemare sfântă, o chemare la desăvârșire. Această chemare înseamnă să fim lumină lumii și să luminăm, prin faptele credinței noastre, lumea în care a rânduit Domnul să trăim, moștenind pe această cale Împărăția Cerurilor. Biserica lui Hristos, încă de la începuturile ei, a fost lovită, atât din... Citeste articolul

1 Decembrie 2020

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului

(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Nașterea Domnului pentru anul 2019) După rânduiala Bisericii noastre dreptslăvitoare, Una și Sfântă, în fiecare an, pe 25 decembrie, ne bucurăm de Nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria și de împlinirea profeției făcută de prorocul Isaia: „Căci Prunc S‑a născut nouă, un Fiu S‑a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul Lui și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.”(Isaia 9, 5‑6).

Este foarte important să cântărim cu multă atenție fiecare expresie a acestei profeții și a stihirei din slujba Utreniei, pe care am amintit‑o mai sus. „Prunc S‑a născut nouă, Fiu S‑a dat nouă, prunc tânăr din frământătura lui Adam S‑a născut Fiul și S‑a dat credin-cioșilor.” Din aceste expresii înțelegem că Hristos Domnul este Darul făcut nouă, oamenilor,... Citeste articolul

1 Octombrie 2020

Gânduri la vreme de încercare binecuvântată

Cine ţine la viaţa sa o va pierde, iar cine‑şi va pierde viaţa pentru Mine, acela o va afla.”1 Cuvintele Mântuitorului, citate mai sus în Evanghelia de la Matei, nu fac altceva decât să stabilească prioritățile în viața noastră, pentru ca, odată stabilite și însușite, să putem moșteni viața cea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

Aceste vremuri de încercare prin care trecem, socotite vremuri grele de către necredincioși, sunt o bună ocazie pentru creștini să verifice cât de mare sau cât de mică le este credința în Dumnezeu. Simțim tot mai mult lucrarea înverșunată a celui rău prin răspândirea unor informații de cele mai multe ori contradictorii, menite să inspire frica și deznădejdea... Citeste articolul

1 Ianuarie 2020

Păstorul cel bun

Noul an, în care am intrat prin milostivirea bunului Dumnezeu, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor”.  Cuvântul pastorație vine din latinescul pastor, devenit în limba română păstor, omul care are în grijă o turmă [de animale].  

Mântuitorul Însuși S‑a numit pe Sine Păstor, zicând „Eu sunt Păstorul cel bun.”1. Fiind Păstorul cel bun, Hristos merge în căutarea oii pierdute, cum a fost și cazul Sfântului Apostol Petru. După învierea Sa din morți, Domnul îl cercetează pe apostatul Simon, fiul lui Iona, cu îngăduință și dragoste, iar această atitudine părintească a lui... Citeste articolul

1 Decembrie 2019

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului

Observăm în viața noastră de zi cu zi că toate cele ale lumii acesteia sunt supuse timpului și degradării. Toate cele lumești se învechesc și se alterează: alimentele, lucrurile, hainele, casele, satele și orașele. Noutățile pe care le auzim și le vedem pe posturile de televiziune, în cadrul buletinelor informative, sau cele pe care le citim în presa scrisă se învechesc și, după doar câteva zile, nu mai sunt de actualitate și nu mai prezintă interes. Până și omul, datorită păcatului, și-a stricat și continuă să-și piardă frumusețea cea dintâi cu care a fost împodobit de Dumnezeu. Însă, consecință a operei de mântuire săvârșită de Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, omul este iarăși înnoit prin împreuna-lucrare a lui cu harul lui Dumnezeu. Ascultați ce se citește la utrenia Praznicului Nașterii Domnului: „Pe cel căzut pentru neascultare, pe cel făcut după chipul lui Dumnezeu, pe cel ce era cu totul în stricăciune, pe cel lipsit de viața dumnezeiască cea bună, iarăși îl înnoiește, ca un înțelept Ziditor, că S-a preaslăvit!”1.

Omul a fost creat de Dumnezeu să trăiască veșnic, iar datorită veșniciei, o dată cu Nașterea Domnului, în om este prezentă mai puternic dorința de înnoire. Ne place să înnoim tot ce se găsește în jurul nostru: ne reparăm și ne zugrăvim periodic casele, schimbăm hainele care se învechesc, ne curățim trupul etc. Toate lucrurile exterioare pe care le facem dovedesc faptul... Citeste articolul

1 Septembrie 2019

Smerenia, cheia care deschide ușa milostivirii

În ziua întâi a lunii septembrie sărbătorim Indictul, prima zi a anului bisericesc, zi în care, conform Sfintei Tradiții, Dumnezeu a început crearea lumii. Tot în această zi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în Sinagoga din satul Său natal, Nazaret, şi dându‑I‑se cartea lui Isaia prorocul, deschizând‑o, a citit din ea următoarele cuvinte: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că El M‑a uns să le binevestesc săracilor, M‑a trimis să‑i  vindec pe cei cu inima zdrobită, robilor să le propovăduiesc dezrobirea şi orbilor vederea, pe cei asupriți să‑i eliberez și să vestesc anul plăcut Domnului.” (Luca 4, 16‑19; Isaia 61, 1‑2) 

La 1 septembrie sărbătorim, așadar, ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos a început să se descopere pe sine ca Mântuitor și Izbăvitor, revărsând mila, îndurarea și harul Său peste întreaga creație și sfințind vremea. Sfântul Teofan Zăvorâtul, comentând cuvintele prorocului Isaia pe care le‑am citit mai sus, spune: „Domnul nu doar vesteşte... Citeste articolul

1 Aprilie 2019

Cuvântul la Învierea Domnului

(Fragment din Scrisoarea Pastorală la Sfintele Paști 2018) La Buna Vestire, Hristos S‑a sălășluit în pântecele Fecioarei, a luat trup omenesc, S‑a făcut asemenea nouă, ca pe noi să ne facă asemenea Lui. Pentru ca noi să putem ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, Hristos Domnul a trebuit să treacă prin moarte, prin asumarea crucii, să se coboare în mormânt, să învieze a treia zi, să se înalțe la ceruri, să șadă de‑a dreapta Tatălui și să ne trimită pe Duhul Sfânt Care purcede de la Dumnezeu Tatăl, toate acestea pentru a‑l mântui pe Adam și a‑i aduce Evei, în locul întristării, bucurie.

Dacă cercetăm Sfintele Scripturi, putem observa că, aproape de fiecare dată când găsim îndemnul „Bucură‑te!”, acesta este strâns legat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de venirea Lui în mijlocul nostru: „Bucură‑te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine” (Lc. 1, 28); „Bucură‑te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israele;... Citeste articolul

1 Ianuarie 2019

Despre comunicare

În prima zi a anului calendaristic, pe 1 ianuarie, în calendarul bisericesc, pe lângă Praznicul Tăierii Împrejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos îl sărbătorim și pe „arătătorul celor cerești”, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.

Sfântul Vasile cel Mare spune la începutul Omiliei a III-a la cuvintele: „Ia aminte de tine însuți”: „Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-a dat uzul vorbirii, ca să ne descoperim unii altora simțămintele inimilor, și, datorită naturii noastre comune, să facem cunoscute celorlalți oameni gândurile noastre, dându-le la iveala ca din niște cămări ascunse ale... Citeste articolul

1 Decembrie 2018

Omul, icoană vie a lui Hristos

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului În fiecare an, de Crăciun, trăim și ne exprimăm bucuria că Dumnezeu nu ne-a uitat, nu ne-a lăsat să ne stingem în fărădelegile noastre și să ne adâncim în întunericul necunoștinței, ci, din iubire față de noi, oamenii, a colindat pământul, trimițându-L pe Fiul Său Cel unul născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să alunge pustiul, potopul și urgia care au pus stăpânire pe întreg neamul omenesc o dată cu căderea lui Adam. Această mare bucurie o vestim noi, românii, prin colindul străbun:

A trimis Domnul Crăciunul pentru ca omul să fie reînveșmântat în veșmântul pe care l-a avut înainte de cădere, în veșmântul luminos al slavei. Sfântul Efrem Sirul este cel care descrie într-un mod cu totul deosebit frumusețea lui Adam înveșmântat în lumină și slavă, înainte de cădere: „Dumnezeu l-a făcut pe... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni