Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 5 Septembrie 2021 Ora: 15:14

Câte zile trebuie să postim înainte de a ne împărtăși? Putem să ne împărtășim fără să postim?

Chiar dacă în primele veacuri creștine postul nu era socotit o condiție pentru Dumnezeiasca Împărtășanie, Părinții Bisericii au arătat, în veacurile următoare, o atenție  deosebită postirii în general, și postului euharistic în special (înfrânarea de la orice mâncare, începând cu miezul nopții, atunci când creștinul se împărtășește).   

Cu privire la postul euharistic, tradiția Bisericii este destul de limpede. Canonul 41 al Sinodului din Cartagina specifică: „Sfintele jertfelnicului să nu se săvârșească de către oameni nepostitori, cu excepția unei zile pe an, în care se săvârșește Cina Domnului.”; iar Canonul 47, al aceluiași sinod local, spune: „Sfintele sfinților să  fie aduse cu vrednicie de cei postitori.”.1

Aceeași înțelegere o arată și Sfântul Ioan Gură de Aur, când spune: „Cel ce urmează să se apropie de înfricoșătoarea și Dumnezeiasca Masă și de Sfânta Taină s‑o facă cu frică și cu cutremur, cu conștiința curată, cu postire și rugăciune. („Omilie la ziua Nașterii Domnului”).2

În ceea ce privește postirea timp de mai multe zile, ca pregătire în vederea Sfintei Împărtășanii, ea nu este atestată de canoane. Spre exemplu, Canonul 66 Apostolic și Canonul 55 Qinisext interziceau cu epitimii aspre postirea în ziua de sâmbătă. De asemenea, Canonul 66 al Sinodului Qinisext stabilește ca în fiecare zi din Săptămâna Luminată creștinii „să se împărtășeasă” cu Sfintele Taine. Astfel deducem că era imposibilă existența mai multor zile de post înainte de fiecare împărtășire (așa a fost cel puțin în primul mileniu). 

Cel mai probabil, diferitele rânduieli de postire au apărut în momentul în care creștinii au început să nu mai țină rânduiala Bisericii, nici în ceea ce privește zilele de post de peste an, nici în ceea ce privește împărtășirea cu Sfintele Taine.3

Astfel stând lucrurile, putem găsi în cărțile părinților duhovnicești din România, dar și din alte țări ortodoxe, diferite măsuri în ceea ce privește pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. Unii recomandă să se țină 3 zile de post, alții 5 sau 7, alții chiar mai multe4, având oarecum pretenția ca toți creștinii să asume această rânduială ca fiind strict necesară. Este justificată într‑un fel această tendință,după cum spunea Sfântul Nicodim Aghioritul: „Deşi nu se rânduieşte postul înaintea Împărtăşirii de dumnezeieştile canoane, cei ce pot posti mai înainte de aceasta şi o săptămână întreagă bine fac.” (Comentariu la canonul 13 al Sinodului VI Ecumenic, Pidalion, 191). Însă trebuie să recunoaștem că ceea ce sfântul lăsa la evlavia credincioșilor a devenit o regulă cu caracter obligatoriu, și nu este neapărat firesc.

Ca să vedem că se poate cădea în exagerări, știm cu toții că preotul se împărtășește la fiecare liturghie fără a ține 3 zile de post înainte. Desigur, trebuie să țină cu strictețe rânduiala Bisericii în ceea ce privește postul de miercuri și de vineri, posturile de peste an și celelalte zile speciale de post.5 Teoretic, aceeași rânduială este valabilă și pentru credincioși, fiindcă nu există o dublă măsură. Dacă preoții se roagă, atunci și credincioșii trebuie să se roage, dacă preoții postesc, atunci și credincioții trebuie să postească, iar dacă preoții se împărtășesc, atunci  și credincioșii trebuie să se împărtășească, bineînțeles, cu canon de rugăciune, cu participare la sfintele slujbe și cu un pic de osteneală în toate.

Însă zilele de post apar de neapărată trebuință atunci când creștinii trăiesc în indiferență și delăsare, neținând rânduiala de post a Bisericii și împărtășindu‑se foarte rar.  

De fapt, împărtășirea foarte rară generează multe contradicții și exagerări. Dacă însă creștinii ar trăi o viață de rugăciune, s‑ar spovedi frecvent și s‑ar apropia de Sfântul Potir măcar o dată la 3 săptămâni (așa cum prevăd canoanele Bisericii – 8, 9 Apostolic, 2 Antiohia, și altele), ținând rânduiala de post de peste an, atunci nu ar mai trebui să țină alte zile de post când se împărtășesc.  

Cu atât mai mult cei care, cu binecuvântarea duhovnicului, practică o împărtășire continuă cu Sfintele Taine nu mai pot fi legați cu alt post (și nu trebuie să ne smintească acest lucru, pentru că se găsește în Tradiția Bisericii), ci trebuie să se găsească într‑o continuă pregătire și atenție, în pocăință neîntreruptă, între împărtășirea trecută și cea viitoare, așa cum  ne îndeamnă și Sfântul Nicodim Aghioritul: „După ce te împărtășești, gândindu‑te iarăși cu ce înfricoșătoare și cerești Taine te‑ai cuminecat, ia seama la tine însuți  ca să nu necinstești harul; teme‑te și păzește‑ți gândurile, fă început unei vieți mai riguroase și virtuoase și reține‑te după putere de la orice rău. Iar când te gândești că după puține zile te vei împărtăși din nou, dublează atenția, adaugă râvnă peste râvnă, înfrânare peste înfrânare, priveghere peste priveghere, osteneli peste osteneli și luptă‑te pe cât îți stă în putință. Fiindcă ești strâns între două lucruri tari: pe de o parte de faptul că te‑ai împărtășit cu puțin înainte, iar pe de altă parte de faptul că după scurt timp de vei împărtăși din nou.”6

Note:

1. Acest lucru este întărit și de Canonul 29 de la Sinodul Quinisext și de Canonul 9 al Sfântului Nichifor al Constantinopolului.
2. Ioannnis Foundoulis, Dialoguri liturgice (vol. I), 60,  Editura Bizantină, București, 2008, pp. 114‑116.
3. Tot din această cauză a apărut și regula celor 40 de zile, regulă care nu este conformă Tradiției Bisericii Ortodoxe. În ceea ce privește pregătirea pentru Sfintele Taine, dar și frecvența cu care ar trebui să ne împărtășim, a se vedea două lucrări esențiale în limba română: Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse (Mărturiile Tradiției), a diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006, și Pregătirea pentru Dumnezeiasca Cuminecare sub îndrumarea Sfinților Părinți, a Ieromonahului Benedict Aghioritul, Editura Egumenița, Galați, 2016.
4. Desigur, duhovnicul îi poate da penitentului, în funcție de gravitatea păcatelor sale, mult mai multe zile de post, chiar și 40, dacă este nevoie, dar asta nu justifică stabilirea unor reguli general valabile de postire pentru toți creștinii, în afara celor stabilite deja de Biserică.
5. Sf. Ignatie  Briancianinov era foarte aspru în ceea ce privește ținerea posturilor de către preoți. El le zicea mirenilor că din mâna preoților care nu postesc să nu se împărtășească, arătând poate prin asta că un astfel de duhovnic nu ajută mult la creșterea duhovnicească. Canonul 69 Apostolic îi pedepsește cu caterisirea pe preoții care nu postesc, iar pe laici cu afurisirea, adică oprirea de la împărtășire („Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon sau ipodiacon sau citeț sau vreun cântăreț nu postește sfânta patruzecime a Paștilor (marele post), sau miercurea sau vinerea, să se caterisească; afară numai dacă ar fi împiedicat de slăbiciunea trupească; iar dacă ar fi laic, să se afurisească.”).
6. Sfântul Nicodim Aghioritul, „Carte folositoare de suflet despre Împărtășirea continuă cu preacuratele lui Hristos Taine”, în  vol. Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse (Mărturiile Tradiției), a diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 238‑239.
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni