Sfântul Pirmin patronul insulei Reichenau
6 Octombrie 2012

Sfântul Pirmin patronul insulei Reichenau

Între personalităţile religioase care au contribuit substanţial la răspândirea creştinismului pe teritoriul alaman se numără şi Sfântul Pirmin. Hirotonit episcop în jurul anului 720, Pirmin a înfiinţat multe mănăstiri, cum ar fi cele de la Reichenau, Murbach sau Gengenbach. De la Sf. Pirmin ne‑a rămas şi o lucrare intitulată pe scurt „Scarapsus”, un soi de catehism. Sf. Pirmin este pomenit în fiecare an la data de 3 noiembrie de către Bisericile ortodoxă, catolică, evanghelică şi anglicană. 

Pirmin s‑a născut în jurul anului 690 în Narbonne, pe teritoriul Franţei de astăzi. Originea sfântului este una controversată. În timp ce unii susţin că era vizigot sau irlandez, alţii spun că era de origine romană. Biografia sa, scrisă la Hornbach în anul 830 şi bogată în legende, la fel ca şi o altă biografie ritmată, nu ne relatează nimic despre originea lui.... Citeste articolul

Sfântul Columba, apostolul picţilor
10 Mai 2012

Sfântul Columba, apostolul picţilor

„Porumbelul” misionar al Bisericii Pomenit în fiecare an la data de 9 iunie, Sf. Columba este, alături de Sf. Patrick şi Sf. Brigita, unul dintre cei mai iubiţi şi mai veneraţi sfinţi ai Irlandei. Prin activitatea desfăşurată mai ales în Scoţia, Columba este considerat astăzi apostolul picţilor. Tradiţia ne spune că a săvârşit multe minuni, având darul prorociei şi mare putere împotriva puterilor demonice.

Informaţii despre viaţa Sfântului Columba ne oferă scurta biografie (Vita Columbae) scrisă la vreo sută de ani de la moartea lui de către Adamnan din Iona, dar şi lucrarea lui Beda Venerabilul intitulată Historia Ecclesia gentis Anglorum. Columba s‑a născut în anul 521 d. Hr., în ziua de pomenire a Sfântului Ambrozie (7 decembrie), în satul Gartan din ţinutul irlandez Donegal.... Citeste articolul

Sfântul Otmar, întemeietor de spital  şi părinte al săracilor
5 Aprilie 2012

Sfântul Otmar, întemeietor de spital şi părinte al săracilor

Chiliile pe care misionarul Gallus le‑a ridicat împreună cu ucenicii în apropierea cascadei râului Steinach s‑ar fi distrus, iar micuţa comunitate monahală întemeiată de el ar fi dispărut, dacă alamanul Otmar n‑ar fi încercat să reînvie această comunitate începând cu anul 719. Dacă Sf. Gallus este cel care a dăruit mănastirii şi oraşului  St. Gallen numele, Otmar are meritul de a fi contribuit la menţinerea mănăstirii şi la prima ei înflorire, care o va duce la un rol foarte important în Regatul carolingilor. 

Viaţa acestui sfânt alaman a fost redactată în anul 830 de către călugarul Gozbert cel Tânăr din St. Gallen, cunoscut şi cu numele de Gozbert Diaconus (diaconul). Lucrarea lui Gozbert nu s‑a păstrat, în schimb ni s‑a transmis prelucrarea acesteia, făcută de către călugarul mănăstirii Reichenau, Walafrid Strabo, cel mai bun latinist al vremii respective, din apropierea oraşului... Citeste articolul

Sfânta Brigita de Kaldare, patroana Irlandei
15 Martie 2012

Sfânta Brigita de Kaldare, patroana Irlandei

Socotită patroană a Irlandei alături de Sf. Patrick şi Sf. Columban, Sf. Brigita, pomenită în fiecare an la data de 1 februarie de către Bisericile ortodoxă, catolică şi anglicană, a întemeiat prima mănăstire de maici de pe teritoriul Irlandei de astăzi şi este ocrotitoarea Ordinului surorilor brigitine.

Deşi s‑au păstrat puţine informaţii istorice precise despre viaţa ei, Sf. Brigita (Brigid, Brigida, Birgitta, Birgida, Birgid) este cunoscută astăzi ca patroană a Irlandei. Pe lângă multele legende răspândite pe seama ei, informaţii istorice mai sigure ne oferă biografia (Vita) sfintei, redactată de către călugărul Cogitosus din Kildare în anul 655 (Art. Brigida von Kildare publicat... Citeste articolul

Sfântul Lucian, misionar în provincia Raetia prima şi patron al statului Liechtenstein
16 Ianuarie 2012

Sfântul Lucian, misionar în provincia Raetia prima şi patron al statului Liechtenstein

Sf. Lucian, patronul oraşului şi al Episcopiei Catolice de Chur, a predicat Evanghelia pe teritoriul Rätiei (estul Elveţiei de astăzi) şi, după o tradiţie neconfirmată, a fost primul episcop de Chur. Conform părerii emise de către istoriografia locală, Sf. Lucian a fost cea mai importantă personalitate bisericească a Evului Mediu din provincia Rätia. 

Despre viaţa şi activitatea Sf. Lucian ne oferă informaţii în primul rând o biografie (Vita) scrisă între secolele al VIII‑lea şi al IX‑lea. Această Vita, având forma literară a unei predici, a fost scrisă de către un cleric din oraşul Chur, responsabil de pelerinii care veneau să se închine la moaştele Sf. Lucian. Autorul se poate să fi fost chiar unul dintre episcopii de... Citeste articolul

SFÂNTUL GALLUS
12 Octombrie 2011

SFÂNTUL GALLUS

Propovăduitor de seamă în Ţara Cantoanelor „Bucuraţi‑vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!”

Sfântul Gallus s‑a născut în jurul anului 550, probabil în Irlanda. Istoricii au păreri împărţite în ceea ce priveşte originea sfântului. Unii consideră că provenea din insulele bretone, alţii din Galia. Cunoscut este faptul că Sf. Gallus a fost ucenic al Sf. Columban, de aceea este numărat de către Pierre Riché între „călugării columbanieni”. Nu... Citeste articolul

SFÂNTUL BONIFATIE
1 Iunie 2011

SFÂNTUL BONIFATIE

Apostolul germanilor   În fiecare an, la data de 5 iunie, se face în Bisericile ortodoxă, catolică, luterană şi anglicană pomenirea Sfântului Bonifatie, considerat pe bună dreptate „apostolul germanilor“. În acest scurt articol vor fi expuse faptele mai însemnate ale acestui sfânt, născut pe pământul Angliei şi mort ca martir pe teritoriul Germaniei, după o misiune deosebit de înfloritoare.  

Urmând porunca Mântuitorului de a răspândi Evanghelia în întreaga lume (Mt 28, 19), dar şi modelul oferit de unii dintre apostolii (Sfinţii Apostoli Petru, Pavel, Iacob şi Simon Zelotul) şi ucenicii Mântuitorului, care au propovăduit în vestul Europei, urmaşii direcţi şi indirecţi ai acestora au continuat activitatea de propovăduire a Evangheliei. După căderea... Citeste articolul

18 Mai 2011

SFÂNTA WIBORADA

PATROANA BIBLIOTECILOR 

Între sfinţii renumiţi ai oraşului St. Gallen, elementul feminin este foar­te bine reprezentat prin Sfânta Wiborada. Alături de Sf. Gallus şi de Sf. Otmar, Sfânta Wiborada este cea de-a treia persoană care s-a bucurat şi se bucură de o mare veneraţie în comunitatea din St. Gallen. Întrucât această sfântă este total necunoscută cititorului român,... Citeste articolul

1 Septembrie 2009

Sfinţii Mucenici Felix, Regula şi Exuperantie - 11 septembrie. Patronii şi ocrotitorii oraşului Zürich

Cea mai veche consemnare a vieţii Sfinţilor Felix, Regula si Exuperantie († 286) care se păstrează, datează din prima jumătate a secolului al IX-lea (1).

Fraţii Felix şi Regula, precum şi însoţitorul lor Exuperantie, erau creştini din oraşul Teba - Egipt, care au venit în Elveţia în timpul domniei lui Maximian (250-310), împreună cu legiunea tebaică, formată numai din creştini şi încoronată de martiriu în 302 la Agaunum (în zona oraşului Saint-Maurice - sudul Elveţiei). Conducătorul acestei legiuni, faimosul... Citeste articolul

Sfânta Clotilda, regina Francilor
16 Iunie 2009

Sfânta Clotilda, regina Francilor

3 iunie, pomenirea sfintei CLOTILDA, regina Francilor.

Sfânta Clotilda era fiica lui Chilperic, care împărăţea împreună cu cei doi fraţi ai săi în regatul Burgunzilor, de la Jura până la Durance. S-a născut în jurul anului 475 când, după prăbuşirea Imperiului Roman, popoarele barbare – burgunzii, vizigoţii, francii şi alamanii rivalizau pentru a-şi împărţi Galia. Ortodoxă după mamă, în timp ce... Citeste articolul

1 Mai 2009

5 mai, pomenirea sfântului părintelui nostru Ilarie, episcop de Arles

Provenit dintr-o familie bogată din Bourgogne (sau din Lorraine), de origine greacă, sfântului Ilarie i s-a încredinţat, la terminarea studiilor, o funcţie de seamă în administraţia imperială. Robit lumii şi plăcerilor ei, Ilarie se opunea îndemnurilor rudei sale, sfântul Onorat (16 ian.), care venise de la Lérins pentru a încerca să-l rupă de cele lumeşti. Întorcându-se la mănăstire, Onorat s-a rugat pentru el şi, dintr-o dată, inima strălucitului magistrat s-a schimbat.

A respins tot ceea ce îl atrăsese până atunci, şi-a împărţit bunurile şi, atras în chip irezistibil de dragostea lui Dumnezeu, s-a retras la Lérins, unde s-a nevoit din răsputeri pentru a putea răscumpăra timpul pierdut cu lucruri fără de folos, şi pentru a putea înainta către desăvârşirea monahală sub îndrumarea sfântului Onorat. Când acesta... Citeste articolul

1 Aprilie 2009

4 aprilie, pomenirea sfântului Isidor, episcop de Sevilia

Provenit dintr-o familie nobilă din Cartagena, în Spania, sfântul Isidor era cel mai tânăr dintr-o familie de sfinţi : într-adevăr, cei doi fraţi ai săi, Leandru (27 febr.) şi Fulgentie (14 ian.), şi sora sa Florentina (20 iunie) sunt cinstiţi de către Biserica catolică. Se povesteşte despre sfântul Isidor că fiind uitat de către doica sa sub un copac din grădină, pe când era încă în faşă, a fost înconjurat de un roi de albine, iar unele dintre ele au pus pe buzele copilului un fagure de miere, prevestind elocinţa viitoare a acestuia.

Educaţia sa a fost încredinţată sfântului Leandru; Isidor însă a fugit într-o zi de la şcoală pentru a scăpa de pedepsele fratelui său. Oprindu-se lângă o fântână pentru a se odihni, copilul privea curios brazdele care se încrustaseră pe ghizdurile fântânii, când o femeie care venea să ia apă i-a explicat că aceste brazde fuseseră... Citeste articolul

1 Martie 2009

17 martie, pomenirea sfântului PATRICK, episcop şi botezător al IRLANDEI

Acest apostol al Occidentului îndepărtat s-a născut în Marea Britanie în jurul anului 383, în sânul unei familii celte romanizate şi creştine de multă vreme. Tatăl său, Calpurnius, era diacon şi în acelaşi timp avea funcţia de decurion (1).

Avea o moşie (villa) prosperă şi şi-a lăsat fiul să-şi petreacă primii săi ani cu nimicuri, fără mare grijă de cele ale Domnului. Când Patrick a împlinit însă vârsta de şaisprezece ani a fost prins de nişte piraţi, dimpreună cu numeroşi alţi locuitori din zonă, şi a fost vândut în Irlanda unui moşier care îi încredinţă paza turmelor sale pe munte.... Citeste articolul

Trei ianuarie, pomenirea sfintei noatre maici GENOVEVA a PARISULUI
1 Ianuarie 2009

Trei ianuarie, pomenirea sfintei noatre maici GENOVEVA a PARISULUI

Sfânta Genoveva s-a născut în anul 422 în satul Nanterre, în apropierea Parisului. Avea abia şapte ani când sfântul Gherman de Auxerre (31 iulie), aflându-se în drum către Anglia împreună cu sfântul Lup de Troia (29 iulie), înţelegând darul dat de Domnul acestei copile, le-a vestit părinţilor ei că fusese aleasă pentru a fi în slujba mântuirii multora.

Sfântul Gherman a binecuvântat-o şi i-a încredinţat o monedă cu o cruce încrustată ca semn al închinării vieţii ei lui Dumnezeu. De atunci copila s-a îndeletnicit tot mai mult cu milostenia. Într-o zi, enervată că fata ei mergea prea mult la biserică, mama o lovi, dar imediat Domnul a pedepsit-o luându-i vederea. A văzut din nou abia doi ani după aceea,... Citeste articolul

Sfânta Odile de Hohenbourg, Alsacia
1 Decembrie 2008

Sfânta Odile de Hohenbourg, Alsacia

13 decembrie, pomenirea preacinstitei maicii noastre Odile de HOHENBOURG din Alsacia (Franța)

Pe vremea regelui Childeric al II-lea al Austrasiei, ducele Adalric (Etih), fiu al intendentului monarhului, a dorit să întemeieze o mănăstire spre slava lui Dumnezeu. Nişte vânători i-au vorbit de un loc pe o colină, care fusese odinioară fortificat. În acest loc a rânduit zidirea unei biserici şi se pregătea să aducă monahi când soţia sa, Persinda, care era rudă cu... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni