Dacă ştii să‑L pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, o să‑L regăseşti în tot ceea ce ţi se întâmplă. În loc să spunem „Tatăl nostru care eşti în Ceruri”, ceea ce spunem adesea este potrivit calităţii noastre sufleteşti: „Judecătorul nostru care eşti la tribunal”, „Furnizorul nostru care eşti la tejghea”, „Creditorul... Citeste articolul

Nu‑l  judeca pe curvar numai fiindcă tu te înfrânezi. Şi tu încalci legea, doar altfel. Într‑adevăr, Cel care a zis „nu preacurvi” a zis şi „nu judeca pe alţii”.  Avva Theodotos, 2, Patericul sau Apoftegmele părinţilor din pustiu Dacă nu săvârşeşti adulter, dar ucizi, te‑ai făcut călcător de lege. Aşa să grăiţi şi aşa să... Citeste articolul

Afost odată o cetate mică, locuită de oameni puţini, şi împotriva ei a pornit un rege vestit, care a împresurat‑o şi a ridicat de jur împrejur întărituri puternice. Într‑însa se afla un sărac înţelept care a scăpat cetatea prin înţelepciunea lui, şi nimeni nu‑şi mai aduce aminte de acest om sărman. Şi am zis: „Mai bună este înţelepciunea... Citeste articolul

Coincidenta e felul lui Dumnezeu de a : rămâne anonim. Albert Einstein, Cum văd eu lumea   Într-una din zile, spre seară, Avva Isaac le-a spus ucenicilor să arunce în grădină toate sapele care se aflau în mănăstire. Apoi a adăugat: „Când se va ivi ziua să pregătiţi mân­care lucrătorilor noştri”. După ce s-a făcut ziuă şi mâncarea... Citeste articolul

 Sărăcia Domnului. „Numai Dumnezeu săracu’ ne mai poate ajuta, numai El sărăcuţu’ ne mai poate ierta..”. Revin mereu la acest gând spus de mama Floare şi-i caut temeiul în rostirea lui Hans Urs von Balthazar despre iubirea săracă a lui Dumnezeu.  Poate să fie Dumnezeu sărac? mă în­treb. Poate, îmi răspund. Argumentul nos­tru nu stă numai... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (noiembrie 2010)
1 Noiembrie 2010

Fragmente neodihnite (noiembrie 2010)

Întâlnim oameni extraordinari şi nu percepem şansa de a-i fi întâlnit... Suntem inadecvaţi, oblici, afoni şi orbi... Interlocutorul optim e în faţa noastră şi nu-l recunoaştem, bucuria vindecătoare ne stă în preajmă şi n-o recunoaştem, drama transfiguratoare trece pe lângă noi şi n-o recunoaştem. Suntem înconjuraţi de semne pe care nu le recunoaştem ca semne, de apeluri pe care nu le înregistrăm, de prilejuri care ne scapă… Traversăm aşadar un peisaj luxuriant, fără să-i recunoaştem anvergura şi sensul. Suntem subiecţii unui acces perpetuu de neatenţie…

Într-un anumit sens, Noul Testament este istorisirea trecerii – nerecunoscute –prin lume a lui Dumnezeu. Pe Iisus, dincolo de cercul restrâns al câtorva discipoli (şi ei ezitanţi la răstimpuri), nu-L recunoaşte nimeni ca fiind ceea ce este. Iar El tocmai asta caută: nu să I se arate recunoştinţă din partea celor pe care îi instruieşte sau vindecă, ci să fie recunoscut de ei... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (octombrie 2010)
1 Octombrie 2010

Fragmente neodihnite (octombrie 2010)

Fragmente din: Stareţul Tadei de la mănăstirea Vitovniţa, Pace şi bucurie în Duhul Sfânt; Fericitul Augustin, Confesiuni; Evagrie Ponticul, Despre cele opt gânduri ale răutăţii şi replici împortiva lor; Psalmul V, 11-12; Patericul egiptean, Pentru Avva Ierax; Antonie de Suroj, Despre credinţă şi îndoială

De ce a poruncit Domnul să ne iubim vrăjmaşii? Nu pentru ei, ci pentru noi! Căci atâta timp cât ţinem în noi gândul despre vătămarea pe care ne-a adus-o cineva, nu avem pace şi nici linişte. Trebuie să ne lepădăm de asta. Cum? Trebuie să iertăm din inimă. Dacă se iartă din inimă, e ca şi cum nu a fost nimic. Dacă acela e iertat, atunci pacea pune stăpânire pe sufletul... Citeste articolul

1 Septembrie 2010

Fragmente neodihnite (septembrie 2010)

Ţin minte că în decembrie ’89 poetul Ioan Alexandru, venit val-vârtej în mijlocul mulţimilor, anunţa, ţipând aproape în urechile creştinilor, că: „Hristos a înviat!”. Era iarnă, venea Crăciunul. Poetul, certat atât de des înainte-vreme de criticii literari pentru încăpăţânarea cu care susţinea prezenţa Logosului în istorie, se trezea acum brusc, pe loc, apostrofat de jurnalişti, de ne-teologi şi chiar de „specialişti în teologie” că a spus o mare bazaconie. Cum să-ţi saluţi poporul, de Naşterea Domnului, cu salutul pascal?! Cum să spui de Crăciun: „Hristos a înviat!”?

Mentalitatea atee plutea în voie, urâtă şi incongruentă. Spartă pe loc de anunţul Învierii, era în derivă. Alimentată prost şi pozitivist, ea se întorcea, fără ruşine, împotriva evidenţei. Se vedea cu ochiul liber că Poetul era singurul care ştia cu adevărat ce e Învierea, la ce e bună ea şi, mai mult decât atât, cum şi când se foloseşte... Citeste articolul

1 Mai 2010

Fragmente neodihnite (mai 2010)

Duhul celor care se tem de Domnul va fi viu, pentru că nădejdea lor este spre a se mântui. Cel care se teme de Domnul n-are teamă de nimic; el nu tremură, căci Dumnezeu este nădejdea lui. Fericit este sufletul celui care se teme de Domnul. Şi în cine se reazemă şi cine este întărirea lui? Ochii Domnului peste cei care Îl iubesc; scut puternic şi întărire vajnică este Domnul.

Adăpost împotriva vântului din deşert, umbră împotriva arşiţei de la amiază, ocrotire împotriva piedicilor, asigurare împotriva căderilor. El înalţă sufletul şi luminează ochii, dând vindecare, viaţă şi binecuvântare. Ecclesiasticul, XXXIV, 13-19 Povestea Avva Nichita despre doi fraţi care s-au hotărât să locuiască împreună. Şi a... Citeste articolul

1 Aprilie 2010

Fragmente neodihnite (aprilie 2010)

Smerenia este o virtute pe care o vedem la celălalt, dar pe care n-o putem vedea la noi înşine. Cel care ar spune "sunt smerit" ar fi un biet înfumurat. Smerit devii fără să-ţi propui, prin ascultare, detaşare, prin respectul tainei, în gratuitatea sa, prin deschidere, deci la primirea harului. Şi mai ales prin "frica de Dumnezeu", care nu este teroarea sclavului în faţa unui stăpân aspru care pedepseşte, ci spaima subită de a nu-şi pierde viaţa în iluzie, în pântecele mereu nesătul al eului, în balonul umflat cu aer al patimilor.

"Frica de Dumnezeu" ne face smeriţi şi ne eliberează de teama de lume - sunt liber pentru că nu mai am nimic, spune un personaj din Primul cerc al lui Soljeniţân - ce se transpune încetul cu încetul în această teamă uimită la care ajunge orice mare dragoste. Smerenia se materializează şi în puterea de a acorda atenţie celuilalt, unui copac, insectei pe care o zărim... Citeste articolul

1 Martie 2010

Fragmente neodihnite (martie 2010)

Hristos a venit în primul rând ca să ne scandalizeze; să aducă foc şi dezbinare; să laude pe Maria care stă degeaba şi s-o certe pe Marta care nu-şi vede capul de atâta muncă; să se ferească de neîntinaţii farisei şi să caute dinadins tovărăşia hoţilor şi a fufelor; să nu piardă nici un prilej de a călca sfinţenia Sâmbetei; să ne scuture, zgâlţâie, ameţească, scoată din ţâţâni, din prejudecăţile cele mai onorabile şi ancestrale, din raţionamentele cele mai impecabile, din obiceiurile cele mai sancţionate de obşte, din adâncurile noastre cele mai stratificate; să ne ardă cu sabia înroşită în foc. 

  Pentru ca să ne poată trezi la ceva nou, la ceva cu totul nou, neaşteptat şi nebănuit: la libertate şi milă. Scoţându-ne de sub lege şi din păcat, nu la o biată moralistă de virtute ne cheamă, ci la deplina libertate, la condiţia de onoare. Şi totodată, cum zice Fericitul Augustin, răpindu-ne îngrijorării căreia îi cedase Marta, ne duce la Bucurie. („Marta trebăluia,... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (ianuarie-februarie 2010)
1 Ianuarie 2010

Fragmente neodihnite (ianuarie-februarie 2010)

Fragmente neodihnite din: Pr. Alexander Schmemann, Pentru viața lumii; Cartea Facerii; Filocalia IV, Ioan Carpatiul; Cuviosul Părinte Macarie Egipteanul; Arhimandritul Sofronie, Din Viaţă şi din Duh

Lumea modernă a exilat bucuria în categoria „amuzamentului” şi a „relaxării”. Ea este justificată şi permisă în „timpul nostru liber”; este o concesie, un compromis. Pe de o parte, creştinismul a însemnat sfârşitul oricărei bucurii fireşti. Revelând pe Omul desăvârşit, el a revelat abisul înstrăinării omului de Dumnezeu şi... Citeste articolul

1 Decembrie 2009

Fragmente neodihnite (decembrie 2009)

Fragmente neodihnite din: Patericul egiptean; Evanghelia după Matei; Antonie de Suroj, Bucuria pocăinţe;  Arhimandritul Sofronie, Din viaţă şi din Duh; Pr. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime / La început a fost Iubirea; Pr. Daniil Sandu Tudor, Octava adevărului; Pr. Alexander Schmemann, Pentru viaţa lumii

Odată, un creştin s-a gândit să-i ducă un strugure Sfântului Macarie Alexandrinul. Acesta a primit darul şi a mulţumit. Dar după aceea şi-a zis: „Nu voi mânca acest strugure. Mai bine îl duc unui frate bolnav”. Ajuns la poarta mănăstirii, Sfântul Macarie a înmânat fructul şi s-a înapoiat la chilie. Fratele a mulţumit pentru strugure. Dar după aceea... Citeste articolul

1 Noiembrie 2009

Fragmente neodihnite (noiembrie 2009)

Un rege al unui regat străvechi a ales un om bun şi un om rău dintre supuşii săi. Celui bun i-a spus: „Du-te în regatul meu şi găseşte un om rău”. Slujitorul cu pricina a căutat mult dar n-a putut găsi nici un om rău. Celui rău regele i-a spus: „Du-te în regatul meu şi găseşte un om bun”. Şi acela a căutat mult însă n-a putut găsi nici un om bun.

Vedem aşa cum suntem. Vedem doar lucrurile de care suntem cu adevărat interesaţi. Avem tendinţa de a vedea şi auzi lucrurile nu aşa cum sunt ele, ci aşa cum suntem noi. Cel care este plin de ură vede doar oameni urâcioşi. Dacă ne simţim nesiguri pe noi înşine ni se va părea că ceilalţi oameni ne ameninţă. În mod constant îi judecăm pe ceilalţi după noi înşine. Vedem... Citeste articolul

1 Octombrie 2009

Fragmente neodihnite (octombrie 2009)

Fragmente neodihnite din: Patericul egiptean; Evanghelia după Matei; Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu; Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii; Sofronie Saharov, Amintiri despre Stareţul Sofronie; Kallistos Ware, Puterea numelui; Daniil Sandu Tudor, Gând euharistic

Episcopul dintr-un oraş căzu pradă desfrânării prin lucrare diavolească. Într-o zi, pe când era la slujbă, cum nimeni nu-i ştia păcatul, ierarhul îl mărturisi în faţa poporului zicând: “Am păcătuit”. Apoi îşi lăsă veşmintele pe altar şi spuse: “Nu mai pot fi episcopul vostru”. Cu toţii plânseră şi ziseră: ”Să cadă acest... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni