1 Septembrie 2009

Fragmente neodihnite (septembrie 2009)

Ceea ce în mod sigur îi scandalizează pe necredincioşi nu sunt atât sfinţii, cât faptul înfricoşător că nu toţi creştinii sunt sfinţi. Léon Bloy spunea pe bună dreptate: „Nu există decât o singură tristeţe: aceea că nu suntem cu toţii sfinţi”... Un sfânt al zilelor noastre este un om ca toată lumea, dar fiinţa lui este o întrebare de viaţă şi de moarte adresată celorlalţi.

 Aşa cum frumos spune Tauler: „Unii suferă martiriul de-a dreptul prin sabie, alţii cunosc martiriul care îi încununează pe dinăuntru”, în chip nevăzut... Mai există unii chemaţi să mărturisească în faţa opiniei publice şi a lumii, adică în faţa redutabilei indiferenţe a maselor. Kierkegaard spunea că întâia predică a unui preot ar trebui să... Citeste articolul

16 Iunie 2009

Fragmente neodihnite (iunie 2009)

Fragmente neodihnite din: Sf. Evanghelie după Luca; Filocalia IX, Avva Dorotei; Materic, Povăţuirile duhovniceşti ale monahului Isaia către prea cinstita monahie Teodora; Părintele Sofronie Saharov către David Balfour; Pr. Daniil Sandu Tudor, Imn Acatist la Rugul aprins al Născătoarei de Dumnezeu; Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu.

Se apropiau de El vameşii şi păcătoşii ca să-L asculte. Şi fariseii şi cărturarii cârteau zicând: “Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei”. Şi a zis către ei pilda aceasta: “Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustie şi se duce după cea pierdută... Citeste articolul

1 Mai 2009

Fragmente neodihnite (mai 2009)

Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni. Pildele lui Solomon, XI, 2-3

Când mintea e furată de mândrie şi se înfundă în ea însăşi (închipuindu-şi că este ceva prin sine însăşi fiindcă se nevoieşte) harul care o luminează în chip nevăzut se depărtează de la ea şi, lăsând-o goală, ea îşi dă seama repede de neputinţa ei. Căci patimile năvălesc asupra ei ca nişte câini turbaţi şi caută să o... Citeste articolul

1 Aprilie 2009

Fragmente neodihnite (aprilie 2009)

Un frate s-a dus la avva Macarie Egipteanul şi i-a zis: avvo, spune-mi cuvânt să mă mântuiesc! Şi i-a zis bătrânul: du-te la mormânt şi ocărăşte morţii! Deci ducându-se fratele a ocărât şi a azvârlit cu pietre şi venind a vestit bătrânului. Şi l-a întrebat bătrânul: nimic nu ţi-au grăit? Iar el a răspuns: nu. I-a zis lui bătrânul: du-te şi mâine şi – de data asta – îi slăveşte! Deci mergând fratele, i-a slăvit zicând: apostolilor, sfinţilor şi drepţilor! Şi întorcându-se la bătrân i-a zis: i-am slăvit. Şi l-a întrebat bătrânul: nimic nu ţi-au răspuns? A zis fratele: nu. I-a zis lui bătrânul: ştii cu câte i-ai necinstit şi nimic nu ţi-au răspuns? Şi cu câte i-ai slăvit şi nimic nu ţi-au grăit? Aşa şi tu, dacă voieşti să te mântuieşti fă-te mort; nici nedreptatea oamenilor, nici lauda lor să nu le socoteşti; ca cei morţi să fii şi poţi să te mântuieşti. Pateric, Avva Macarie

Omul nu devine cu adevărat el însuşi – pe deplin om după chipul lui Dumnezeu – decât atunci când trăieşte în şi pentru aproapele său. Devine om numai prin împărtăşire, participare. Dostoievski ilustrează magistral acest lucru în „Fraţii Karamazov“. Reluând o istorioară populară, redă povestea unei bătrâne care, foarte rea fiind... Citeste articolul

Dacă am spune doar primele două cuvinte ale rugăciunii Tatăl nostru conştientizând sensul lor profund, atunci intrarea noastră în viaţă s-ar schimba în mod radical. Dacă eu sunt fiul Tătălui Celui fără de început, înseamnă că eu mă aflu în afara puterii morţii, înseamnă că eu nu sunt rob ci Domn, după chipul Domniei lui Dumnezeu, înseamnă că sunt liber... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (ianuarie-februarie 2009)
1 Ianuarie 2009

Fragmente neodihnite (ianuarie-februarie 2009)

Icoanele sunt portretele de familie ale lui Dumnezeu. Ana Maria Badea, clasa a VII-a, 13 ani şi 4 luni

Dumnezeu se înţelege mai uşor cu copiii pentru că cei mici au un suflet mai încăpător. La oamenii mari în suflet e aşa o înghesuială de rele că nici nu ai unde să stai. Pavel Marţîn, clasa a III-a, 9 ani şi 11 luni Călugării şi-au făcut meserie din rugat pentru că au văzut că nu poate exista meserie mai frumoasă decât să vorbeşti tot timpul cu Dumnezeu.... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (decembrie 2008)
1 Decembrie 2008

Fragmente neodihnite (decembrie 2008)

Fragmente neodihnite din: Nicolae Steinhardt, Monahul de la Rohia; Antonie Bloom, Despre credinţă şi îndoială;  Sf. Maxim Mărturisitorul, Cele două sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu şi iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu; Christos Yannaras, Libertatea moralei; Avva Macarie, Patericul egiptean; Evanghelia după Mate; Sf. Siluan Athonitul

Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur nu avem. Doar câte o vorbă bună să le rostim. E şi acesta un dar de preţ ce-şi poate avea locul în traista bunului Moş Crăciun. Nicolae Steinhardt, Monahul de la Rohia   Acţiunea cea mai frapantă a lui Dumnezeu – Întruparea. Omul a creat iadul pe pământ. Dumnezeu nu a stat să corecteze omul din... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (noiembrie 2008)
1 Noiembrie 2008

Fragmente neodihnite (noiembrie 2008)

Fragmente neodihnite din: Evanghelia după Luca; Părintele Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii; Maica Maria Skobţova, Iubirea nebună de aproapele; Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri; Mitropolitul Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii; Arhimandritul Sofronie Saharov.

Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (octombrie 2008)
1 Octombrie 2008

Fragmente neodihnite (octombrie 2008)

Fragmente neodihnite din: Evanghelia după Matei; Patericul egiptean; Sf. Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei; Pr. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii; Vasile Voiculescu, Călătorie spre locul inimii; Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale

Împărăţia cerurilor se ia prin stăruinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea” Evanghelia după Matei XI, 12   Odată avva Antonie a întrebat pe Dumnezeu zicând: Doamne, cum unii trăind puţin – mor, iar alţii prea îmbătrânesc? Şi pentru ce unii sunt săraci iar alţii bogaţi? Şi cum cei nedrepţi se îmbogăţesc, iar cei drepţi sunt... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (septembrie 2008)
1 Septembrie 2008

Fragmente neodihnite (septembrie 2008)

Fragmente din: Olivier Clement,Viaţa din inima morţii; Sf. Ignatie Briancianinov, Despre înşelare; Patericul egiptean; Cartea lui Iov; Nicolae Velimirovici,Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi; Sf. Antonie cel Mare, Filocalia.

Forma cea mai răspândită a păcatului, – spun anumiţi Părinţi duhovnici –, este uitarea. În sensul cel mai puternic aceasta este rădăcina: uităm că existăm, că Dumnezeu există, că celălalt există, că firul de iarbă există, că înfăţişarea există; trăim ca nişte somnambuli. Şi uneori descoperim cu mirare că ceva sau cineva există, că nu există numai lucruri ci şi... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (iulie-august 2008)
1 Iulie 2008

Fragmente neodihnite (iulie-august 2008)

Fragmente din: Pr. Savatie Baştovoi, Nebunul; F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov; Patericul egiptean; Sf. Antonie cel Mare, Filocalia 1; Sf. Apostol Pavel, Epistola către Romani

Dumnezeu singur ştie ce are de făcut în lume şi nu are nevoie de rugăciunile noastre pentru a lucra binele, iar dacă oamenii se roagă unul pentru altul o fac nu pentru a arăta lui Dumnezeu ce are de făcut, ci ca să se înmulţească dragostea în lume; căci în rugăciune noi descoperim suferinţa celuilalt şi ne facem părtaşi la ea şi cerem izbăvire ca pentru noi înşine. Şi ce... Citeste articolul

Fragmente neodihnite...
1 Mai 2008

Fragmente neodihnite...

Patericul egiptean; H. - R. Patapievici, Omul recent; Sf. Antonie cel Mare, Filocalia 1; Andrei Pleşu, Minima moralia; Evanghelia după Luca; Pr. Arsenie Boca; Sf. Isaac Sirul

Au venit la avva Fillic nişte fraţi care aveau cu ei câţiva mireni şi l-au rugat să le spună vreun cuvânt. Iar bătrânul tăcea. Şi fiindcă mult îl rugau, le-a zis lor: cuvânt voiţi să auziţi? Iar ei au răspuns: da, avvo. Deci le-a spus bătrânul: acum nu este cuvânt, fiindcă nu este cel care să-l asculte şi să lucreze. Odinioară, când întrebau... Citeste articolul

Fragmente neodihnite (aprilie 2008)
28 Aprilie 2008

Fragmente neodihnite (aprilie 2008)

Fragmente neodihnite din : Epistola către Galateni; Jules Renard - Jurnal (1893); Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I; Constantin Noica - Cuvânt împreună despre rostirea românească; Patericul egiptean; Pr. Ioan Pintea - Însemnările unui preot de ţară, XXXIV, Convorbiri literare

  ... roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia ; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.  Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să nu fim... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni