10 Noiembrie 2017

8 Noiembrie, ziua îngerilor

Dragi copii, în data de 8 noiembrie este sărbătoarea Sfinților Îngeri Mihail și Gavriil și a tuturor îngerilor. Îngerii au fost creați de Dumnezeu cu scopul de a păzi lumea, în special pe om.

De la Botez, fiecare dintre noi ne bucurăm de prezența ocrotitoare a unui înger bun, care ne povățuiește spre lucruri bune.   ȘTIAȚI CĂ... Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, însă cei mai importanți dintre ei, cei mai cunoscuți și mai populari sunt Sfinții  Arhangheli Mihail și Gavriil. Prin... Citeste articolul

12 Octombrie 2017

Crede!

Dragi copii, iată o mică poves­te africană. Două broscuţe au căzut într-un bol mare de cremă. Una dintre ele nu era locuită de nici un elan, era pesimistă: „Sunt pierdută, sunt pierdută!..." spunea ea; şi s-a scufundat. Cealaltă, încreză­toare, zicea: „Voi ieşi de aici, voi ieşi de aici!" Atâta s-a zbătut, atâta a agitat crema, încât a avut în curând untul deoparte şi ceva lapte de cealaltă. A înotat atunci în puţinul lapte, s-a cocoţat pe bulgărele de unt şi a scos un stri­găt de victorie: Asta înseamnă să crezi! CREDE! Multora le-ar plăcea să creadă. Dar în ce? În cine? Dumnezeul Bibliei ne caută, cu discreţie şi cu pasiune.

Eu cred că viaţa noastră este o lungă serie de „Rendez-vous"-uri. Despre cât de multe pagini din istoria noastră am putea spu­ne: „Dumnezeu era acolo şi eu nu ştiam!" O mică parabolă poate ilustra aceasta. Într-o zi, primesc în cutia mea cu scrisori un plic, pe care îl deschid. În interior o foaie complet albă. O mototolesc şi o arunc la coş. Dar aceasta... Citeste articolul

13 Septembrie 2017

Ne vorbește Sfântul Siluan Athonitul

Damne, trimite mila Ta peste copiii pământului pe care îi iubeşti şi dă-le să Te cunoască prin Duhul Sfânt şi să înveţe să Te slăvească. Cu lacrimi Te rog, ascultă rugăciunea mea şi dă tuturor să cunoască slava Ta prin Duhul Sfânt. COPII, IUBIŢI-L PE DUMNEZEU, CUM ÎL IUBESC ÎNGERII! (Sfântul Siluan Athonitul)

Un suflet blând și smerit este mai frumos decât florile, tot asƞel și mireasma lui este mai bună și mai frumoasă. Domnul a creat florile, dar El iubește mai ales omul și îi dă Duhul Sfânt care este mai blând de cât lumea întreagă și este plăcut sufletului.   Domnul a făcut florile pentru om, pentru ca tot sufletul să-L slăvească pe Creator prin... Citeste articolul

12 Iulie 2017

Icoana Sfântului Pantetimon din Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” - Sinai

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua de 27 iulie pe Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, care aparţine unui grup de sfinţi cunoscuţi sub numele de Sfinţi Doctori fără de arginţi,adică sfinţi care au vindecat fără a cere plată – lucru neobişnuit în primul mileniu, şi chiar (sau mai ales) în ziua de astăzi.

Icoana Sfântului Mare Mucenic Panteli­mon din Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai a fost zugrăvită la începutul se­colului al XlII-lea şi îl înfăţişează pe sfânt ţinând în mâna dreaptă o cruce (semn al suferinţelor pentru Hristos), iar în mâna stângă o cutie cu medicamente. Aceasta este una dintre icoanele... Citeste articolul

11 Iunie 2017

Pogorârea Duhului Sfânt (rusaliile)

 (Faptele Apostolilor 2,1-11) La 50 de zile de la Paşti, uce­nicii erau tot împreună, aşa cum le-a spus Hristos, într-o casă din Ierusalim. Deodată s-a auzit un vuiet, ca suflarea unui vânt puter­nic, şi flăcări ca de foc s-au arătat şi au stat asupra fiecăruia dintre ei. Era Duhul Sfânt care s-a pogorât asupra lor, aşa cum le-a promis Iisus.

Aşa s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în mai multe limbi, pe care nu le cu­noşteau până atunci. Din cauza zgo­motului făcut de acel vuiet, la casa unde stăteau Apostolii s-au adunat mulţi oameni, care erau născuţi în ţări diferite. Aceştia au rămas foarte uimiţi de minune, pentru că Apostolii vorbeau pentru fiecare în limba lui, chiar... Citeste articolul

12 Ianuarie 2017

Vă este scris numele în cer?

 „Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”. Dragi copii, aceste cuvinte le le putem citi în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca în Capitolul 10. Când le citim ne pot veni în minte acele gesturi de dra­goste pe care le-am văzut prin filme, când cineva e atât de îndrăgostit de o persoană încât e dispus să plăteas­că oricât numai ca un aviator să-i scrie numele cel mai drag pe cer, fo- losindu-se de reacţia unui avion. Desigur, toţi privesc cerul cu uimire.

Dar cu mult mai mult e să ştii că Mântuitorul ţi-a scris deja numele în cer, tot din iubire – şi o iubire ve­rificată, dovedită prin lemnul crucii. Şi e un alt cer, cu mult mai mare, cu mult mai important. E un cer care nu trece. În acest cer veşnic, unde cea care scrie e însăşi mâna lui Dumnezeu, nu se întâmplă ca în fil­mele de care vorbeam mai... Citeste articolul

13 Decembrie 2016

Cum ne apropiem de Dumnezeu

Sfântul Nicolae, dimpreună cu Sfântul Cassian, se îndreap­tă degrabă şi-nveşmântat în straie strălucitoare spre locul unde au laolaltă întâlnire cu Dumne­zeu. Pe drum căruţa unui ţăran, adânc înţepenită în glod. Sfântul Nicolae par­că ar dori să se oprească si să dea celui necăjit o mână de ajutor. Îl ceartă însă Cassian: se poate, să întârziem la întâl­nire si să ne înfăţişăm înaintea Domnu­lui cu haine mânjite de noroi sau, mai ştii minune, sfâşiate?

Aşa o fi, aşa este, încuviinţează Sf. Ni­colae, dar nici pe năpăstuitul ăsta nu-l putem lăsa la voia întâmplării şi trece pe lângă el ca preotul şi levitul din para­bola samarineanului milostiv. Și nici una, nici două, îşi sumecă poa­lele hlamidei, îşi suflecă mânecile stiha­rului şi coboară alături de ţăran, pu­nând... Citeste articolul

15 Noiembrie 2016

8 noiembrie, ziua îngerilor

Dragi copii, În data de 8 noiembrie este săr­bătoarea Sfinţilor Arhangheli Mi­hail si Gavriil și a tuturor îngerilor.

Îngerii au fost creaţi de Dum­nezeu cu scopul de a-I sluji, de a împlini voia Lui, de a păzi lumea, în special pe om. Ei sunt duhuri, de aceea sunt nevăzuţi, dar une­ori, când Dumnezeu le îngăduie, se arată unor oameni curaţi su­fleteşte sub chipul unor tineri fru­moşi. De la Botez, fiecare dintre noi ne bucurăm de prezenţa ocrotitoare a unui înger bun,... Citeste articolul

11 Octombrie 2016

Tâmplarul înțelept

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict. Totul a început cu o mică neînţelegere şi a luat amploare, până când s-a produs dezbi­nare între cei doi. Totul a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de linişte. Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa, a văzut un bărbat cu unelte detâmplărie.

– Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie. Eu v-aş pu­tea ajuta. – Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locu­ieşte vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să constru­iesc un gard de doi metri înălţime,... Citeste articolul

10 Iulie 2016

Prima icoană a lui Hristos

Tradiția Bisericii afirmă că prima icoană a lui Hristos a apărut încă din timpul vieții Sale pământești. Era imaginea numită în Occident „Sfântul Chip”, iar în Biserica Ortodoxă „Icoana cea nefăcută de mâna omenească”, „Sfânta Mahramă” sau „Năframa lui Avgar”.

Se spune că regele Abgar era lepros și, auzind de Domnul, a vrut să-L cunoască. I-a trimis soli, să-i permită să-L viziteze sau să-i îngăduie trimisului său, pictorul Anania, să-I zugrăvească Chipul. Însă pictorul nureuși. Atunci, Domnul a cerut apă, S-a spălat pe  față și S-a șters cu o năframă. Chipul I s-a întipărit pe năframă atât de limpede, cum n-ar fi putut... Citeste articolul

12 Iunie 2016

Bufnița

Bufniţa îşi dorea foarte mult o pe­reche de ochelari cu care să poată ve­dea mai bine. Dorinţa i s-a împlinit de ziua ei. Mult s-a bucurat bufniţa de acest cadou neaşteptat. I-a pus repe­de pe ochi şi s-a dus prin pădure.

Ochelarii funcţionau, dar... privite prin aceşti ochelari, toate animalele păreau a fi rele, mincinoase, viclene, nu aşa cum le ştia ea. Foarte descura­jată şi speriată, s-a întors acasă. Îşi do­rise să se joace cu celelalte animale, dar acum, când văzuse ce era în inimile lor, nu-şi mai dorea acest lucru. Încetul cu încetul s-a îndepărtat de cei­lalţi,... Citeste articolul

DRAGI COPII, lisus a fost răstignit pe cruce vi­nerea. După ce a murit, El trebuia înmormântat. Iosif din Arimateea i-a cerut voie lui Pilat să-L înmormân­teze pe Iisus, iar acesta l-a lăsat. El a adus o pânză, numită giulgiu, ca să-L înfăşoare. Apoi Iosif L-a pus într-un mormânt nou, săpat în stâncă, iar la uşa mormântului a pus o... Citeste articolul

10 Aprilie 2016

Mâinile salvatoare

William era un bărbat care nu cre­dea în existenţa lui Dumnezeu. Într-una din zile, în satul său, se produ­se un accident cutremurător. Casa unei bă­trâne s-a incendiat cu totul. Au reuşit să o scoată pe biata bătrână în viaţă, chiar dacă sufocată de fum. Cei de faţă s-au îngrozit auzind strigătele îndurerate ale unui copil. Era micul Dickey, orfan şi nepot al bătrânei. Flăcările l-au trezit şi el s-a apropiat de fe­reastra de la ultimul etaj. Toţi erau copleşiţi căci ştiau ce urma să i se întâmple copilului. Dintr-o dată, William fugi către casă, se co­coţă pe o ţeavă de fier şi luă copilul în braţe. Coborî ţinându-l pe copil în mâna dreaptă, în timp ce cu stânga se sprijinea. Reuşi să pună piciorul pe pământ în aplauzele celor prezenţi exact în momentul în care zidul se prăbuşea. Dickey n-a păţit nimic, dar mâna lui William care se sprijinise de ţeava încinsă a suferit o arsură gravă. În cele din urmă i s-a vindecat, dar a rămas cu o cicatrice care avea să-l însoţească toată viaţa.

Din păcate, biata bătrână plecă în scurt timp la Domnul. Problema acum era ce se va alege de Dickey. James Lovatt, o persoa­nă foarte respectabilă, a cerut să i se îngă­duie să-l înfieze, căci el şi soţia lui îşi doreau mult un copil. Spre uimirea tuturor, William făcu şi el o cerere. Era greu de hotărât între cei doi. A fost convocată o comisie pentru... Citeste articolul

10 Martie 2016

Chipul mamei

Mama... Inima mamei este şcoala copilului. Frumuseţea păleşte; iubirea se stinge, frunzele prieteniei cad; secretul mamei este să supravieţuiască tuturor. Pentru lume eşti o persoană oarecare, dar pentru o singură persoană poţi să reprezinţi lumea.

Aflat pe puntea unui vapor, un marinar a scăpat ceva în apă. – Domnule ofiţer, am scăpat un lucru peste bord. Vă rog să-mi permiteţi să-l recuperez! se adresă marinarul unui ofiţer. Dar ofiţerul îi interzise cu desăvârşire să facă aceasta. Tânărul sări totuşi în apă şi îşi recuperă cu orice risc obiectul. Pentru neascultare, marinarul a fost găsit... Citeste articolul

9 Decembrie 2015

Naufragiatul

În apele oceanului s-a scufundat odată un vapor. A scăpat cu viaţă un singur om. Rămas doar cu o barcă şi câteva lucruri, s-a lăsat în voia valurilor, în voia lui Dum­nezeu. Într-un târziu, barca a ajuns la un ţărm. Era noapte. Nu ştia dacă e un conti­nent sau o insulă. Printre lucrurile salvate a găsit şi o cutie de chibrituri şi s-a bucu­rat nespus că a putut face un foc pe care l-a întreţinut până dimineaţa.

A doua zi a văzut că se afla pe o insulă nelocuită. Cu timpul şi-a construit o coli­bă, dar grija lui cea mai mare era ca focul să nu se stingă niciodată. A locuit acolo ani în şir. Mereu se ruga lui Dumnezeu să-l descopere cineva, dar se pare că era departe de traseele corăbiilor. Într-o noapte, pe când alergase să prindă ceva vânat, obosit, a căzut într-un somn... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni