Adaugat la: 1 Noiembrie 2013 Ora: 15:14

Cuvântul Episcopului Siluan

Iată că numărul de faţă coincide cu o perioadă din an care, deşi se află spre final, ne deschide o perspectivă plină de speran­ţă.

Deşi ziua se micşorează, lăsând loc tot mai curând nopţii, perspectiva creştinului este una care întrezăreşte deja de departe lumina „cea care luminează în întuneric" (cf. In. 1, 5). Este vorba despre perioada pregătitoare pentru a întâmpina slăvitul Praznic al Naşterii Domnului Hristos, care se mai numea, la începuturile prăznuirii lui, şi Praznicul Luminilor.

E adevărat că noaptea va continua să vină tot mai repede şi va creşte până la măsura maximă pe care o va atinge în 21 decembrie, dar după această dată, deşi foarte puţin sen­sibil, va începe să scadă, lăsând loc tot mai mult spaţiu luminii. Aşa se face că perioada de post în care intrăm se leagă de perioada de aşteptare adâncită în meditaţie lăuntrică a omului care aştepta o lumină în întuneri­cul necunoaşterii Dumnezeului Celui ade­vărat. Dar pentru noi, cei de azi, perioada postului se leagă şi de necesitatea de ne liniş­ti simţirile sleite de toate solicitările exteri­oare care le bombardează cu impresii, împie- dicându-le să mai sesizeze discreta lumină a prezenţei lui Dumnezeu în micile detalii co­tidiene. Viteza cu care se petrece ziua, cu care se înşiruie evenimentele din viaţa noastră ne poartă încet, dar sigur spre o „insensibilita­te" faţă de propria noastră inimă, faţă de ne­voile vitale ale sufletului, ceea ce duce la in­diferenţă faţă de cel de lângă noi, producând astfel un gol în cele dinăuntru ale noastre care, mai devreme sau mai târziu, se va face simţit.

De aceea, bine este să ne folosim de aceas­tă binecuvântată perioadă a Postului Crăciu­nului întru a noastră regăsire lăuntrică, cu

Dumnezeu, cu sine, pentru a putea da prio­ritate „curăţeniei sufleteşti” prin Spovedanie, pentru că aceasta ne va duce negreşit la a ne regăsi mai mult şi cu cei de lângă noi, la a cân­ta o colindă împreună în tihna serii, soţi, pă­rinţi şi copii, vecini sau prieteni, lăsând pe planul doi „grija cea lumească”, în aşteptarea Praznicului Naşterii Domnului altfel decât am făcut-o până în prezent. Făcând aşa, o să puteţi constata că bucuria Crăciunului are altă calitate şi intensitate şi chiar altă durată decât atunci când Ajunul ne găseşte dereti­când prin casă, făcând cumpărături sau în­târziind prin trafic, încercând să ne adunăm de prin împrăştierile cotidiene sau dând gust la mâncăruri...

Pentru a ne ajuta în acest demers al aş­teptării arătării în trup a lui Dumnezeu, avem la îndemână şi cuvântul Evangheliei, de la Matei sau Luca, ce ne împărtăşesc de Taina lucrării mântuitoare a Domnului Hristos, pregătind sufletul să primească nu doar „ex­terior” şi material darurile Praznicului, ci să-L poată primi pe Însuşi Mântuitorul Său, Trup şi Sânge, după ce va fi făcut curăţenia cea „dinlăuntru”, cu aceeaşi râvnă cu care o facem în general pe cea din afară. Astfel, vom putea să vedem strălucind, nu numai în casă, ci în cămara cea curăţită a sufletului nostru, Lu­mina cea lină de care aminteam la început, a „Soarelui dreptăţii”, şi vom vedea răsărind peste pâcla lumii în care trăim pe „Răsăritul Cel de Sus”.

Cu urări de folos duhovnicesc în perioa­da de postire care urmează,

† Episcopul SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni