Adaugat la: 1 Aprilie 2012 Ora: 15:14

Şedinţa Conferinţei Permanente „Religii, cultură şi integrare”

În după-amiaza zilei de luni, 19 martie 2012, a avut loc prima şedinţă a Conferinţei Permanente intitulată: „Religii, cultură şi integrare”, iniţiată de Ministerul pentru Cooperare Internaţională şi Integrare al Guvernului Italiei.

La aceasta au participat reprezentanţi ai comunităţilor ortodoxe, protestante, ebraice, musulmane, budiste etc., prezente pe teritoriul Italiei.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În prima parte, Ministrul Andrea Riccardi a prezentat motivaţia constituirii acestei Conferinţe Permanente: necesitatea, atât pentru Italia, cât şi pentru minorităţile etnice, de a se integra în realitatea italiană. Pornindu‑se de la faptul că dimensiunea religioasă este constitutivă identităţii persoanei, la care se adaugă identitatea sa culturală, Ministerul Cooperării Internaţionale şi al Integrării încurajează diferitele comunităţi religioase să se implice, prin specificul lor, în complexul proces pe care îl reprezintă integrarea în societatea italiană a diferitelor minorităţi, cultivând, în acelaşi timp, propriul specific, aducându‑şi aportul la pace şi la bună înţelegere în societate.

Au mai intervenit Doamna Annamaria Cancellieri, Ministrul de Interne al Italiei, subliniind importanţa pe care o acordă Statul Italian pentru siguranţa tuturor locuitorilor lui, atât pentru cei italieni, cât şi pentru străini. A intervenit, în fine, Profesorul Giuseppe De Rita (Preşedintele Centrului de Studiu al Investiţiilor Sociale – Censis), subliniind caracterul complex al procesului integrării, în care identitatea religioasă poate juca un rol important, sau pe care aceasta îl poate frâna, ducând la fundamentalisme şi intoleranţă.

În partea a doua a întâlnirii, diferiţii reprezentanţi ai comunităţilor religioase prezente au fost invitaţi să ia cuvântul.

În intervenţia sa, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a mulţumit mai întâi pentru invitaţia de a participa la această Conferinţă Permanentă, subliniind importanţa pe care o reprezintă această iniţiativă pentru Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută juridic de către Statul Italian (în 12 septembrie 2012) şi care, prin activitatea ei pastorală, catehetică, social‑filantropică sau culturală, doreşte să participe activ la procesul de integrare în societatea italiană, aducând totodată propria contribuţie la îmbogăţirea spirituală şi culturală a acesteia. Pentru aceasta, comunitatea noastră are nevoie de structurile necesare pentru activităţile pe care le desfăşoară şi care nu se limitează doar la asistenţa spirituală şi pastorală, pentru a se putea reuni şi pentru a‑şi putea forma proprii fii, pentru ca, în mod concomitent, să poată împărtăşi propriile valori cu cei din afara lăcaşului de cult, trăitori în societatea italiană.

În concluzie, Ministrul Andrea Riccardi a subliniat faptul că accentul nu se pune pe cultivarea dialogului interreligios care îşi are importanţa lui, ci se doreşte ajutorarea comunităţilor religioase, prin punerea la îndemâna lor a mijloacelor prin care să progreseze în procesul de integrare în societatea italiană, pentru ca, la rândul llor, să poată contribui la bunul mers al societăţii.

Modelul de ajutorare se va elabora prin dialogul dintre reprezentanţii respectivelor comunităţi şi diferiţii responsabili, miniştri sau specialişti din ministere, pe diferitele sectoare ale vieţii (educaţie, cultură, social etc).

Conferinţa Permanentă „Religii, cultură şi integrare” îşi va desfăşura lucrările cu o frecvenţă regulată, lunar sau bilunar. 

Departamentul de Informare şi Mass-Media al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni