Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 5 Septembrie 2016 Ora: 15:14

Psalmii Prorocului și Împăratului David

Psaltirea (ψαλμός, ό – psalmos, o = cântare, odă și ψαλτήριον = instrument muzical de acompaniat; βίβλος ψαλμῶν - biblos psalmon = Cartea Psalmilor) este una dintre cărțile canonice ale Vechiului Testament, ce îl are ca autor pe Prorocul și Împăratul David1. Aceasta cuprinde 150 de psalmi sau poeme, care, după conținutul de idei, pot fi grupați în mai multe categorii: psalmi de preaslăvire a lui Dumnezeu (8, 18, 28, 32, 35, 47, 75, 83 etc.), psalmi de mulțumire (17, 20, 29, 32, 33, 39, 64 etc.),  psalmi  la vreme de necaz sau de suferință ori pentru plângerea păcatelor (3, 4, 6, 7, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 30, 34, 50 etc.), psalmi regali – cei care se referă la rege sau la ceremoniile legate de curtea regală, dar care pot avea și un înțeles profetic (2, 19, 20, 27, 44, 60, 62 etc.); și psalmii mesianici, adică cei care se referă la Domnul nostru Iisus Hristos prin dimensiunea lor profetică și care sunt cei mai importanți (3, 4, 6, 8, 15, 20, 21, 33, 44, 67, 71, 107, 109)2.  

Psalmii mesianici, precum și bogăția duhovnicească a psalmilor în general a făcut ca aceștia să fie utilizați în cultul mozaic și apoi în cultul creștin. Astfel, în tradiția liturgică a Bisericii noastre, primele slujbe au apărut în urma grupării anumitor psalmi dimpreună cu unele imne nou-testamentare și apoi patristice. Acest lucru se poate observa în cult până astăzi, în Cele Șapte Laude ale unei zile liturgice, dar și în cuprinsul Liturghiei. De asemenea, în tradiția liturgică bizantină, psalmii au fost grupați în douăzeci de catisme (gr. = acțiunea de a așeza) sau grupe într-o carte aparte, intitulată Psaltire. Aceasta cuprinde rânduiala citirii psalmilor în cultul bisericesc  (pe diferitele perioade ale anului) și în cel particular (în funcție de nevoi), dar și câte o rânduială ce însoțește fiecare catismă, constând în trei tropare și o rugăciune (majoritatea fiind rugăciuni de pocăință)3

În mănăstiri, în timpul unei săptămâni liturgice, Psaltirea se citește integral, iar în unele se citește chiar  neîncetat, călugării citind cu rândul, în biserică. Această practică le-a adus unor călugări numele de „neadormiți”, pentru că rugăciunea nu înceta niciodată în locașul de cult. Amintim, de asemenea, că un schimonah (cel care a primit schima mare, cea mai înaltă treaptă a viețuirii călugărești) citește zilnic toată Psaltirea4.

Această stăruință a creștinilor ortodocși în citirea Psaltirii este o împlinire a ceea ce înșiși Apostolii sfătuiau. Sfântul Apostol Iacob îi îndemna pe „cei cu inimă bună” „să cânte psalmi” (Iac. 5, 13), iar Sfântul Apostol Pavel îi sfătuiește pe coloseni și pe efeseni astfel: „Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre” (Efes. 5, 19; Col. 3, 16). O astfel de viziune este continuată de Sfântul Vasile cel Mare, care în Tâlcuirea sa la psalmi spune: „Da, psalmul este liniște a sufletelor, conducător al păcii; potolește tulburarea și vâlvătaia gândurilor, înmoaie mânia sufletului și înfrânează pe cel desfrânat. Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe, împacă pe cei învrăjbiți. Cine se mai poate socoti vrăjmaș al celui cu care a înălțat același glas spre Dumnezeu? Cântatul psalmilor aduce, deci, cel mai mare bun: dragostea”.

Iar în alt loc zice: „Cartea Psalmilor este o vistierie obștească de învățături bune, dând fiecăruia, după sârguința lui, ce i se potrivește. Tămăduiește rănile vechi ale sufletelor și aduce grabnică însănătoșire celui de curând rănit; îngrijește pe cel bolnav și păstrează sănătos pe cel care nu-i atins de boală; într-un cuvânt, îndepărtează pe cât e cu putință patimile care se încuibează în felurite chipuri în viața oamenilor; și face aceasta cu dulceață, sădind în suflet gând plin de înțelepciune”5.

De aici, vedem că psalmii sunt rugăciune, vorbire despre Dumnezeu, carte pedagogică prin excelență, dar și leac tămăduitor al bolilor sufletești. Sunt mai presus de toate leac tămăduitor pentru că propun o poziționare corectă a omului față de Dumnezeu, o atitudine de pocăință și de smerenie. Putem spune că Psalmul 50 oglindește în maniera cea mai înaltă o astfel de atitudine. Versetele: „…mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește, căci fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea…”, „…inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine…”  au rămas pentru totdeauna expresia cea mai frumoasă a pocăinței şi evidențiază trăsăturile fundamentale ale oricărui efort ascetic. Plângerea continuă a păcatului, curățirea de păcat, dobândirea curăției și a harului dumnezeiesc sunt etapele împlinirii omului în Dumnezeu.

Note:
1. Chiar dacă titlurile originale ale psalmilor și cercetările moderne conduc la ideea că nu toți psalmii sunt ai lui David, pentru noi rămâne esențial faptul că psalmii sunt scriși în același „duh” și prezintă o viziune unitară.
2. Această împărțire este una foarte generală, însă Sfântul Arsenie Capadocianul, analizând fondul general al fiecărui psalm, recomandă creștinilor în ce situație să citească fiecare psalm în parte. A se vedea o listă cu toți psalmii și situațiile în care să fie citiți pe http://www.schituldarvari.ro/index.php?page=invatatura&id=125.
3. Cu timpul s-au mai adăugat la sfârșitul Psaltirii Paraclisul cel Mare al Maicii Domnului, Mărimurile de peste an, Pomelnice pentru vii și pentru adormiți, diverse rubrici etc.
4. De obicei, mirenilor li se recomandă să citească până la trei catisme pe zi. Este un gest necugetat ca un om, în lume fiind, să citească integral Psaltirea într-o zi, fără binecuvântarea și grija duhovnicului. O creștină ne-a relatat în trecut cum, pentru a-și vedea unul dintre fii realizat într-o anumită direcție vocațională, s-a ostenit și a citit toată Psaltirea într-o noapte, fără binecuvântarea duhovnicului. Dar, când mai avea un pic până să termine, a ațipit, s-a aplecat nițel înainte și i-a luat foc baticul de pe cap de la o lumânare pusă în sfeșnic, iar ea și-a continuat somnul timp de câteva secunde. Când s-a trezit din moleșeală, a constatat că baticul i se arsese pe tot creștetul capului, însă nici un fir de păr nu era ars. De aici vedem ce ispite pot apărea acolo unde nu este binecuvântarea duhovnicului, dar și mila lui Dumnezeu care îi izbăvește pe cei râvnitori (și încă neexperimentați) din ispite.
5. Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, trad. și note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, E.I.M.B.O.R, Bucureşti, 2000, p. 7.
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni