Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 1 Martie 2016 Ora: 15:14

18 ani de episcopat: Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte!

RECUNOȘTINȚĂ

În acest an, sărbătorim 18 ani de har, de jertfire de sine, de dragoste părintească, de învăţătură, de pildă, de răbdare, de umor, de blândeţe, de paternitate si frăţietate – prăznuim tot darul harului arătat în Părintele nostru în Domnul, Mitropolitul Iosif. Departe de orice măgulire, ne dorim să-i aducem aici mulţumire si proslăvire. A nu fi mulţumitor e un păcat – poate păcatulprin excelenţă. Să ştim, aşadar, să dăm slavă atât pentru clipele de bucurie, cât şi pentru cele în care, deşi greu încercaţi, am simţit ha­rul lui Dumnezeu asupra noastră!

18 ani de episcopat: Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte!

FRĂŢIETATE

De mare ajutor a fost, pentru fiecare dintre noi, pe calea noas­tră încă şovăielnică de ucenici ai lui Hristos în Biserica Sa, duhul de frăţietate al părintelui nostru duhovnicesc. Este, într-adevăr, paradoxal: adevăraţii părinţi sunt, poate, cei în care se manifestă de­plin acest duh. Fraţii noştri mai mari, episcopii, mitropoliţii, pa­triarhii... Fraţi mai mari care se fac slujitori ai celor mai mici prin grelele îndatoriri care le revin. Hristos Însuşi, singurul şi marele Arhiereu proslăvit cu şederea de-a dreapta Tatălui, S-a făcut tuturor frate, Iubitor de oameni, unul din­tre noi, trăitor în mijlocul nostru. Pe parcursul acestor, de acum, mulţi ani, Mitropolitul Iosif a fost mereu în mijlocul nostru, şi nu mai presus de noi, urmând astfel pilda evanghelică. S-a arătat „pri­mul între egali” nu doar în cadrul Sinodului mitropolitan, ci primul între preoţi, primul între diaconi, primul între credincioşi, primul între cei botezaţi, pe scurt, primul între toţi cei ce sunt preoţie a lui Hristos. Puterea duhovnicească a Părintelui nostru în Domnul se manifestă în apropierea de noi, de copiii şi familiile noastre. Făcându-se prietenul tuturor, poate să-i spună fiecăruia dintre noi un cuvânt ziditor, un cuvânt mântuitor. Slavă lui Dumnezeu!

DRAGOSTEA PENTRU CEI TINERI

Încă de la începutul episcopatului său, Mitropolitul Iosif şi-a arătat mereu marea grijă pentru copiii şi tinerii din familiile şi parohiile noastre. Unde sunt toţi aceşti copii, sute de co­pii botezaţi în fiecare an în parohiile noastre? Ce s-a întâmplat cu ei între timp? Foarte devreme, Mitropolitul s-a îngrijit de organizarea asociaţi­ei de tineret NEPSIS, de taberele pentru copii şi adolescenţi găzduite de Mănăstirile Tismana şi Neamţ. A participat personal, atât cât i-a stat în putinţă, la aceste întâlniri, mai cu seamă la tabă­ra de iarnă NEPSIS. Şi a fost nu doar prezent, ci şi disponibil, rezervând câte o seară întreagă discuţiilor, unui schimb de cuvinte, unei conferinţe, adică întâlnirii faţă către faţă. Când a primit hirotonirea, era cel mai tânăr episcop din lume şi deseori l-am auzit spunând: „noi, tinerii”, lucru care pe unii îi irita, iar pe alţii îi făcea să zâmbească. „Noi, tinerii” a fost temelia unui întreg program pe care s-a zidit Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale.

ÎMPLINITOR AL PĂCII

Înaltpreasfinţia Sa, Mitropolitul Iosif, a lucrat mereu, atât cât s-a putut, pacea, pacea lui Hristos, născută din iertare şi îm­păcare, din smerirea de bunăvoie înaintea fraţilor. A îndurat numeroase încercări fără să se plângă. De multe ori a preferat rugă­ciunea unui cuvânt sau unei fapte pe care le socotea zadarnice. Şi-a arătat credinţa în puterea rugăciunii – rugăciunea liturgică, rugăciunea în singurătate – unită cu lepă­darea de sine, după pilda marilor sfinţi ai vremii noastre, precum Sfântul Nectarie.

Prin rugăciune, prin lepădare de sine, prin răbdarea jignirilor şi nedreptăţilor, Mitropolitul nostru a reuşit să reintegre­ze în circuitul canonic vechea şi prestigi­oasa biserică a Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail şi a tuturor cereştilor netrupeşti puteri, devenită Catedrală Mitropolitană. Desigur, tot ceea ce a în­făptuit a fost săvârşit cu sprijinul Mântuitorului Hristos şi al cereştilor pu­teri şi prin mijlocirea Maicii Domnului, care îi păzeşte pe toţi cei cu inima curată.

„La mulţi ani!”, spun românii; eis polla eth!, zic grecii – iar noi îi urăm Părintelui nostru în Domnul, cu toată dragostea fiiască, mulţi ani cu bucurie şi dragoste frăţească şi aşteptăm să-l prăznuim în 2018, la ma­rea sărbătoare a 20 de ani de episcopat!

18 ani de episcopat: Întru mulți ani, Înaltpreasfințite Părinte!

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni