Adaugat la: 7 Aprilie 2020 Ora: 15:14

Astăzi Fiul lui Dumnezeu a pus iarăși firea omenească în cinstea ei cea dintâi

Vedeți că peste tot moartea nu se mai cheamă altfel decât odihnă și somn, și că această moarte, atât de groaznică la vedere înainte de Iisus Hristos, s-a făcut vrednică de dispreț după învierea Sa. Vedeți biruința strălucită a acestei învieri în slavă. Prin ea am primit nesfârșite foloase; prin ea viclenia demonului s-a făcut zadarnică; prin ea noi disprețuim moartea; prin ea, ne punem mai presus decât viața aceasta; prin ea alergăm către dorința bunurilor viitoare; prin ea, deși suntem îmbrăcați în trup, putem să ne bucurăm de aceeași cinste ca și puterile netrupești. Astăzi am biruit cu strălucită biruință; astăzi Domnul nostru, după ce a ridicat cupa biruinței împotriva morții, după ce a zdrobit puterea demonului, ne-a deschis prin învierea Sa calea către mântuire. De aceea să ne bucurăm, să săltăm și să sărbătorim biruința. Deși Domnul nostru singur a biruit, deși singur a ridicat cupa, bucuria și veselia trebuie să o împărtășim toți. […]

Acestea sunt binefacerile arătate de cruce, acestea sunt dovezile izbitoare ale învierii. Astăzi îngerii saltă, toate puterile cerești sărbătoresc biruința și se veselesc de mântuirea întregului neam omenesc. Într-adevăr, dacă toate se bucură în cer și pe pământ pentru un singur păcătos care se pocăiește, cu atât mai mult trebuie să se bucure pentru mântuirea lumii întregi. Astăzi Fiul lui Dumnezeu a izbăvit firea omenească de stăpânia demonului și a pus-o la loc în cinstea sa cea dintâi. Fără îndoială, când văd că cele dintâi ale mele au biruit moartea, nu mă mai tem, nu-mi mai este frică de război, nu mai bag de seamă la slăbiciunea mea, ci mă uit la puterea Celui care trebuie să mă ajute. Ei, păi dacă El a biruit stăpânia morții, dacă i-a luat toată puterea, ce nu va face de acum pentru oameni, a căror fire nu S-a scârbit să o ia, în nesfârșita Lui bunătate, luptând în această fire împotriva demonului? Astăzi domnește peste tot pământul o bucurie și o veselie duhovnicească. Astăzi cetele îngerești și corul tuturor puterilor cerești tresaltă și sărbătoresc biruința pentru mântuirea oamenilor. Uitați-vă deci, fraților, cât de mare trebuie să fie pricina bucuriei, căci și stăpâniile cerești împărtășesc sărbătoarea noastră. Da, se bucură de folosul nostru; și dacă harul cu care ne-a cinstit Domnul este al nostru, bucuria noastră o împărășesc și ele. Iată pentru ce nu se rușinează să împărtășească sărbătoarea noastră. Ce spun? Niște făpturi nu se rușinează să împărtășească sărbătoarea noastră! Dar Însuși Domnul lor și al nostru nu se rușinează, și zic și mai mult, dorește să sărbătorească cu noi această sărbătoare a noastră! Care este dovada? Ascultați-L chiar pe El zicând: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști”. Însă dacă a dorit să mănânce paștile cu noi, fără îndoială a dorit și să le sărbătorească cu noi. Văzând deci nu numai pe îngeri și toată ceata puterilor cerești, ci și pe Însuși Domnul îngerilor că împărtășește sărbătoarea noastră, cum să nu vă bucurați cu bucurie mare?

Sfântul Ioan Gură de Aur (Arhiepiscopul Constantinopolului), Omilie la sărbătoarea Paștilor

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni