Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 12 Ianuarie 2017 Ora: 15:14

Vă este scris numele în cer?

 „Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”.

Dragi copii, aceste cuvinte le le putem citi în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca în Capitolul 10. Când le citim ne pot veni în minte acele gesturi de dra­goste pe care le-am văzut prin filme, când cineva e atât de îndrăgostit de o persoană încât e dispus să plăteas­că oricât numai ca un aviator să-i scrie numele cel mai drag pe cer, fo- losindu-se de reacţia unui avion. Desigur, toţi privesc cerul cu uimire.

Dar cu mult mai mult e să ştii că Mântuitorul ţi-a scris deja numele în cer, tot din iubire – şi o iubire ve­rificată, dovedită prin lemnul crucii. Şi e un alt cer, cu mult mai mare, cu mult mai important. E un cer care nu trece. În acest cer veşnic, unde cea care scrie e însăşi mâna lui Dumnezeu, nu se întâmplă ca în fil­mele de care vorbeam mai sus: la prima adiere de vânt toată străda­nia este risipită şi rămân doar norii. Ceea ce Dumnezeu spune sau „scrie" se întâmplă pentru totdeauna. Să nu uiţi: numele tău e scris în ceruri. Aceasta trebuie să fie motivul bucu­riei tale întotdeauna. El vorbeşte despre cât de preţioşi suntem în ochii Domnului.

Dacă ne bucurăm că numele noas­tre sunt scrise în ceruri, să nu uităm să împărtăşim această bucurie. Mai ales, să nu uităm să ne rugăm ca şi numele celor dragi ai noştri să fie scrise pe acelaşi cer. Mă voi bucura când îi voi avea pe cei dragi alături de mine nu pentru o zi, ci pentru toa­tă veşnicia. Ne vom bucura când îi vom spune celui drag inimii noastre: ţi-am văzut numele scris pe cer!

NU UITA!

Dragi copii, să ne străduim prin viaţa noastră să cinstim numele pe care îl purtăm. Într-o zi, Alexandru cel Mare l-a apos­trofat astfel pe un soldat care purta numele lui, dar care nu era bun de ni­mic:

- Alexandru, ori îţi schimbi numele, ori îţi schimbi comportamentul!

Prin BOTEZ facem parte din familia lui Dumnezeu; aşadar, trebuie să ne com­portăm ca un fiu al lui Dumnezeu.

 

ŞTIAŢI CĂ...

În capela Saint George din Londra exis­tă o carte de aducere aminte a celui de-al doilea război mondial. Ea constă din patru volume mari cu numele ce­lor 60.000 de morţi din populaţia ci­vilă, care au murit în Londra datorită atacurilor cu bombă. Fiecare din aces­te volume este deschis pe altar, si o lampă luminează numele de pe re­spectivele pagini. Această carte ne aduce aminte de o altă „carte", pe care Biblia o numeşte CARTEA VIEŢII. Ea este păstrată de Dumnezeu în ceruri. Acolo sunt trecute numele tuturor ce­lor care au crezut în Iisus Hristos.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni