Adaugat la: 13 Decembrie 2016 Ora: 15:14

Cum ne apropiem de Dumnezeu

Sfântul Nicolae, dimpreună cu Sfântul Cassian, se îndreap­tă degrabă şi-nveşmântat în straie strălucitoare spre locul unde au laolaltă întâlnire cu Dumne­zeu. Pe drum căruţa unui ţăran, adânc înţepenită în glod. Sfântul Nicolae par­că ar dori să se oprească si să dea celui necăjit o mână de ajutor. Îl ceartă însă Cassian: se poate, să întârziem la întâl­nire si să ne înfăţişăm înaintea Domnu­lui cu haine mânjite de noroi sau, mai ştii minune, sfâşiate?

Aşa o fi, aşa este, încuviinţează Sf. Ni­colae, dar nici pe năpăstuitul ăsta nu-l putem lăsa la voia întâmplării şi trece pe lângă el ca preotul şi levitul din para­bola samarineanului milostiv.

Și nici una, nici două, îşi sumecă poa­lele hlamidei, îşi suflecă mânecile stiha­rului şi coboară alături de ţăran, pu­nând voiniceşte umărul sub codârlă. Se zbate, se opinteşte, asudă, se umple de mâzgă, răsuflă din greu, iar încearcă, i se fac veşmintele harcea-parcea... Dar până la urmă căruţa e scoasă la drum drept şi omul vesel şi bucuros, blagoslovindu-şi binefăcătorul, îşi poate urma calea. Sf. Cassian, estimp, privind cele ce se întâmplă, dă nedumerit din umeri şi pleacă zorit nevoie mare.

Sosesc amândoi la întâlnire. Sf. Cassi­an adastă (pe jăratic) de multă vreme când, în sfârşit, apare şi bietul Nicolae, gâfâind, abia trăgându-şi sufletul şi într-un hal de murdărie şi neorându­ială de neînchipuit. Sfântul Cassian e uimit şi niţel scandalizat. Atotputerni­cul, atunci, ce face? Pe Sfantul Cassian îl primeşte cu glacială politeţe, pe Sf. Nicolae cu mare prietenie. Si le gră­ieşte astfel: numele tău, imaculatule şi neîntârziatule, respectuosule şi mult protocolarule, va fi purtat doar de unul din zece mii de oameni – si încă! Si vei fi prăznuit numai o dată la patru ani (n.n. 29 februarie). Iar al tău, o mult mânjitule, nepunctualule, neparolistule, dar vrednicule iubitor de aproapele tău si adevărat ucenic al mult com­pătimitorului Meu Fiu, va fi printre cele mai populare din lumea toată.

Tâlcul istorisirii este că Sf. Nicolae nu a întârziat. Mai mult decât atât. A sosit înainte de Cassian. Căci în clipa chiar când si-a suflecat mânecile si si-a sumes hlamida, el a stat în faţa lui Dumnezeu. Asa ne apropiem de Dumnezeu, fă­când binele; atunci ne acordă El audienţă (aude rugăciuni­le noastre). N-a fost nevoie de prezenţa fizică a ierarhului pentru că, prin fapta sa, a luat-o înaintea celuilalt si a străbătut distanţele cu iuţea­la gândului.

Pe acest pământ, cel mai si­gur mijloc de a intra în comu­nicare (comuniune) cu Atot­puternicul, mijlocul fără gres si instantaneu este săvârşirea binelui, ajutoararea aproa­pelui aflat în necaz.

După „Dăruind vei dobândi, Nicolae Steinhardt, Editura Mănăstirii Rohia, 2006

 

ȘTIAȚI CĂ...?

În colindele româneşti, cântate iarna, se vorbeşte despre „florile dalbe, flori de măr". Asta pentru că bătrânii cunoşteau şi ei că acea joardă (nuieluşă) a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui că­ruia i-a dat crenguţa.

În biserica Sfântul Nicolae din Densuş slujbele se ţin neîntrerupt de şapte secole. Zidurile lăcaşului de cult au fost construite din rămăşiţele fostului oraş Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Este considerată cea mai veche biserică românească din piatră.

Nicolae Iorga a numit biserica „fără pere­che în toată românimea".

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni