Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 5 Decembrie 2012 Ora: 15:14

Îndemn la donații pentru Mănăstiea „Acoperământul Maicii Domnului”, prima mănăstire ortodoxă românească din Elveția

 

Construirea unei mânăstiri ortodoxe românești în Elveția, este o dorință fierbinte a românilor stabiliți în această țară. Sub patronajul și președenția Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, s-a constituit o asociație al cărei scop este strângerea de fonduri pentru cumpărarea unui teren și construcția mânăstirii cu hramul Acoperământul Maicii Domnului sau pentru preluarea unei mânăstiri catolice ai cărei viețuitori se retrag. Statutul asociației se poate consulta pe site-ul http://www. biserica-basel.ch.

 

Îndemn la donații pentru Mănăstiea „Acoperământul Maicii Domnului”, prima mănăstire ortodoxă românească din Elveția

La 1 octombrie anul trecut s-au împlinit 1100 de ani de când, în timpul lui Leon cel Înțelept (886-912), imperiul bizantin fiind amenințat de mari primejdii, Maica Domnului s-a arătat bineplăcuților lui Dumnezeu în biserica din Vlaherne în văzduh. Înconjurată de mulțime de sfinți și de îngeri și-a ridicat mâinile la rugăciune către Fiul ei și Dumnezeul nostru pentru credincioși, acoperindu-i cu Acoperământul său mai luminos decât razele soarelui, iar rugăciunea ei pentru noi i-a fost auzită de cei vrednici. Din această rugăciune cităm: „Împărate ceresc..... preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile” 

Ne adresăm din nou dumneavoastră, binecredincioșilor din afara Elveției, cu rugămintea să ajutați prin donațiile Domniilor Voastre la ridicarea sfintei mânăstiri, devenind astfel ctitori ai ei. 

Așa cum cei mai mulți din dumneavoastră știți, lista donatorilor, a ctitorilor, este depusă și zidită în sfânta masă a altarului la sfințirea fiecărei biserici. La sfințire se citește și rugăciunea lui Solomon în fața jertfelnicului Domnului la inaugurarea templului din Ierusalim. Din aceasta cităm: „Să asculți strigarea și și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în locul acesta... să asculți din locul șederii Tale cel din ceruri, să asculți și să miluiești... Tu să asculți din cer, să ierți păcatul poporului Tău...”(3 Regi 8, 29-34). Și iarăși: „Când ei vor păcătui înaintea Ta... și se vor întoarce către Tine cu toată inima lor... să ierți poporului Tău ce a păcătuit înaintea Ta și toate nelegiuirile lui care le-a făcut înaintea Ta și să trezești mila către ei...” (3 Regi 8, 46-50). Ctitorii și binefăcătorii noii mânăstiri vor dobândi mijlocitori către Dumnezeu prinrugăciunile slujitorilor acestui sfânt locaș la fiecare Sfântă Liturghie, care la cele mai multe mânăstiri se face zilnic, precum și la alte slujbe ale Bisericii. Dar nu numai slujitorii noii sfinte mânăstiri vor fi rugători pentru dumneavoastră. Făcând donații pentru această mânăstire veți avea, mai ales, mijlocitoare și rugătoare către Fiul ei pe Fecioara Născătoare de Dumnezeu și veți fi apărați de tot răul sub Acoperământul ei ca unii ce sunteți ziditori ai locașului închinat prăznuirii sfântului ei Acoperământ. Rugăciunile ei ne apără, ne acoperă rănile păcatelor noastre, ne țes haină de nuntă (Matei 22, 11) în locul celei întinate pe care o purtăm. Dacă în decursul pelerinajului dumneavoastră pe acest pământ ați simțit mâna protectoare a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în primejdiile pe care le-ați întâmpinat, sau v-ați bucurat de ajutorul ei împotriva săgeților cu care ne atacă vrăjmașul, puteți să-i arătați acum recunoștința. 

Mulțumind tuturor donatorilor, vă informăm că donațiile dumneavoastră pot fi făcute prin virament în conturile asociației „Amis du Monastère Orthodoxe Roumain” în euro IBAN: CH67 0840 1000 0523 1800 1, sau în CHF IBAN: CH30 0840 1000 0518 0932 0, ambele având același Code SWIFT: MIGRCHZZ80A, la Banque Migros, Elveția.

Domnul să răsplătească înmiit dărnicia dumneavoastră, care să fie bine primită ca untdelemn în candelele cu care să întâmpinăm pe Mântuitorul (Matei 25, 4).

Asociația Prietenii Mânăstirii Ortodoxe Româno-Elvețiene

Îndemn la donații pentru Mănăstiea „Acoperământul Maicii Domnului”, prima mănăstire ortodoxă românească din Elveția

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni