Adaugat la: 15 Martie 2012 Ora: 15:14

Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Comunicat de presă

Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Luni 06 ianuarie şi marţi 07 ianuarie  s‑au desfăşurat la Roma lucrările Consiliului Eparhial şi respectiv ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanţul Financiar pe anul 2011 şi Planul Financiar pe 2012.

Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te‑Deum la care a asistat Preasfinţitul Părinte Siluan, împreună cu membrii clerici şi mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, reprezentând cele 156 de parohii, 32 de filii, 5 paraclise, 4 mănăstiri şi 2 schituri de pe teritoriul celor 17 protopopiate (au fost prezenţi sau reprezentaţi, în ciuda condiţiilor climatice vitrege, 430 din cei 468 de membri).

Membrii Adunării Eparhiale au luat act, cu mulţumire la Dumnezeu, de realizările deosebite înfăptuite în anul 2011, la mai puţin de patru ani de la începuturile episcopiei şi de la alcătuirea aparatului administrativ eparhial.

Evenimentul cel mai important din anul 2011 a fost recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian.

Dintre evenimentele din viaţa episcopiei amintim:

s‑au săvârşit 10.179 de  Botezuri şi 1446 de Cununii
• s‑au înfiinţat 22 de parohii şi 3 paraclise; s‑au primit 17 biserici sau spaţii de cult; s‑au primit terenuri pentru construcţie de biserici la 4 dintre parohii; s‑au sfinţit 6 altare sau iconostase de biserici
• s‑a tipărit ediţia din 2012 a Calendarului Tuturor Sfinţilor de peste an, şi locurile din Italia unde pot fi cinstite moaştele lor, care cuprinde vieţi de sfinţi tămăduitori, îngrijită de obştea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma
• s‑au ţinut conferinţe, simpozioane, întruniri, congrese, aniversări, cu referire specială la Sfintele Taine a Botezului şi a Cununiei
• s‑a iniţiat Programul de Formare Pastoral‑Misionară Continuă pentru Clerul Minor şi pentru mirenii care frecventează parohiile şi mănăstirile din cadrul eparhiei.

Din activitatea Social Filantropică a Episcopiei amintim:

• s‑au înfiinţat următoarele diaconii, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei noastre:
     - Diaconia „Sfântul Grigorie cel Mare”  – pentru săraci şi pribegi;
     - Diaconia „Sfântul Mare Mucenic Panteleimon” – pentru bolnavi;
     - Diaconia „Sfintele Muceniţe Praxidia şi Petronela” (ambele botezate de Sf. Apostol Petru, care cercetau pe cei din temniţe, îngrijindu‑i şi încurajându‑i) – pentru închisori
• s‑au trimis ajutoare către zone defavorizate din România (peste 25 de tone de haine şi îmbrăcăminte şi 2,5 de tone de alimente organizate în 30 de transporturi)
• s‑au susţinut, cu bursă lunară, peste 150 de copii din România şi familiile lor.

Pentru anul 2012 s‑a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anul 2011, dar şi alte proiecte cum ar fi:
organizarea conferinţelor preoţeşti, protopopiale şi regionale, precum şi intensificarea catehezelor pentru copii, tineri şi adulţi, conform planului cadru al Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al Îngrijirii Bolnavilor
intensificarea misiunii printre românii ortodocşi din Italia, printr‑o pastorală de proximitate, prin reorganizarea protopopiatelor, în număr de 18 (dintre care 7 misionare), urmând organizarea pe regiuni a Italiei, şi prin intermediul Misiunii „Sfântul Nicolae”, pentru românii din Basarabia şi Bucovina de Nord
intensificarea activităţii sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor din închisori şi a celor din spitale şi a întrajutorării dintre parohii şi printre credincioşi.

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !
Departamentul de Informare şi Mass Media 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni