Adaugat la: 8 Decembrie 2011 Ora: 15:14

Evenimente misionare în parohia Coslada (Spania). Început de an pentru şcolile catehetice parohiale

Evenimente misionare  în parohia Coslada (Spania). Început de an pentru şcolile catehetice parohiale

Din 4 iulie 2010, în cadrul parohiei „Sf. Nectarie Taumaturgul” din Coslada (Madrid) – Spania funcţionează, cu binecuvântarea P.S. Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei, Şcoala catehetică parohială „Cuvântul care zideşte” – pentru adulţi. Prin această formă catehetică se urmăreşte însuşirea de către participanţi a cunoştinţelor elementare privind învăţătura de credinţă creştin‑ortodoxă, educarea şi corectarea comportamentului moral prin cunoaşterea catehismului şi deprinderea practicării rugăciunii, a rânduielilor şi tradiţiilor specifice Bisericii Ortodoxe. Cel mai harnic cursant a fost Gina Iordache, care a beneficiat de un pelerinaj gratuit în Ţara Sfântă, organizat de către parohia noastră în perioada 1‑7 septembrie 2011.

Tot în cadrul parohiei funcţionează, din martie 2009, Şcoala parohială „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, care este frecventată în prezent de 30 de copii înscrişi. Cursurile se ţin în ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, între orele 17.30 şi 19.00, şi conţin: 1. Noţiuni elementare de catehism creştin‑ortodox; 2. Limba şi literatura română; 3. Noţiuni elementare de istoria românilor. Anul acesta, bursa de studiu de 500 de euro oferită de parohie a fost împărţită între Alexandru‑Marian Mocanu şi Ramona Surdu, care au obţinut aceeaşi medie în urma examenului final de evaluare. Următorii nouă copii au mers gratuit, pe cheltuiala parohiei, în tabără la Aneto (Lleida).

La 1 octombrie 2011 au reînceput cursurile celor două şcoli parohiale, cu proiecte noi şi cu nădejdi sporite în ce priveşte finalitatea demersului nostru.

Hagii în Ţara Sfântă (Israel), departe de ţară, dar aproape de Hristos 

Un pelerinaj în Ţara Sfântă (Israel) este întotdeauna o mare binecuvântare, este un dar nespus de mare, deoarece te ajută să calci pământul pe care a coborât Dumnezeu, să iei contact cu locurile unde au trăit Iisus Hristos şi Preasfânta Fecioară Maria. Un pelerinaj în Ţara lui Iisus Hristos este şi un vis al oricărui creştin. 

În perioada 1‑7 septembrie 2011, un grup de 100 de credincioşi ortodocşi din Parohia „Sf. Nectarie Taumaturgul” – Coslada, doritori de a păşi pe urmele Mântuitorului şi ale Maicii Sale Preasfinte, şi‑au lăsat deoparte ocupaţiile obişnuite timp de şapte zile, pentru a deveni adevăraţi pelerini în Ţara Sfântă. 

Grupul a fost însoţit de parohul comunităţii, pr. George Cimpoca, şi de dna preoteasă, Gina Cimpoca, organizatorul acestui pelerinaj, cărora li s‑au alăturat părintele David Pristavu, vieţuitor în Ierusalim, care ne‑a ajutat să descoperim frumuseţea locurilor sfinte, bogăţia lor istorică şi mai ales încărcătura lor creştină şi duhovnicească. A parcurge aceleaşi drumuri, a păşi prin aceleaşi locuri a însemnat pentru pelerini a simţi aceleaşi emoţii pe care le‑au avut apostolii acum 2000 de ani, însoţindu‑L pe Mântuitorul în diferitele oraşe ale Galileii sau în drum spre Cetatea Sfântă a Ierusalimului, precum şi în momentele dramatice ale pătimirii Sale. 

Cred că am trăit cu toţii o săptămână minunată, binecuvântată. Fotografiile făcute sau obiectele cumpărate în diferite locuri poate le vor aminti unora ceva din emoţiile şi bucuriile trăite în Ţara Sfântă. Dar, cu siguranţă, momentele de pace şi seninătate sufletească trăite în aceste zile ne‑au ajutat să ne simţim, cel puţin pentru câteva clipe, ucenici smeriţi ai Mântuitorului, liberi de preocupări, departe de orice zgomot lumesc şi mai înclinaţi spre rugăciune.

Programul „Totdeauna lucrul tău să‑l începi cu Dumnezeu!”

„Când un copil se naşte, existenţa sa este pentru veşnicie. Viitorul este în mâna copiilor, însă copiii sunt în mâna părinţilor, ceea ce înseamnă că părinţii pot influenţa viitorul prin educaţia copiilor... Educaţia duhovnicească a copilului oferă speranţă pentru cel puţin două generaţii. Copiii nu se nasc creştini sau atei, ci devin creştini sau atei potrivit educaţiei primite, mai ales în familie. Educaţia copilului este foarte pretenţioasă, pentru că nu se face într‑o zi, ci în fiecare zi. Educaţia copilului trebuie să înceapă odată cu viaţa, imediat după naştere. Ea trebuie accentuată în perioada întrebărilor, iar la întrebări trebuie să li se răspundă prin prisma Scripturii. Înţeleptul Solomon spunea: Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s‑o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea (Prov. 22, 6). Dintre toate fiinţele create de Dumnezeu, omul are cea mai lungă copilărie, tocmai pentru a fi folosită la pregătirea lui pentru viaţă.”

Cu aceste cuvinte s‑au încheiat Sfânta Liturghie şi rugăciunea pentru începutul noului an şcolar 2011‑2012 în parohia noastră, zi plină de bucuria reîntâlnirii copiilor în mediul generos al comunităţii. Mulţi copii s‑au spovedit, s‑au împărtăşit, au participat la agapa pregătită şi s‑au bucurat din plin de vremea minunată şi de darurile primite. Această activitate duhovnicească face parte din programul misionar parohial „Totdeauna lucrul tău să‑l începi cu Dumnezeu!” şi are ca scop pregătirea duhovnicească şi zidirea sufletească a copiilor din enorie.

O părticică din moaştele sfinţilor martiri de la Hozeva şi în parohia noastră

După ce la începutul anului parohia a primit, din partea ÎPS Mitropolit Policarp al Mitropoliei greceşti din Madrid, o părticică din moaştele Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul, se bucură acum şi de binecuvântarea Sfinţilor Martiri de la Hozeva. O părticică din sfintele moaşte, însoţită de documentul de autenticitate, este darul părintelui David Pristavu, slujitor la biserica românească din Ierusalim, care le‑a oferit comunităţii noastre, pentru ca sfinţii să ne fie mijlocitori către Dumnezeu în ostenelile noastre duhovniceşti. Moaştele au fost aşezate într‑o raclă frumoasă de argint, lucrată manual într‑un atelier din Salonic, Grecia.

 

Reprezentanţa Patriarhiei Române
46, Shivtei Israel St.
95105, Ierusalim – Israel
Preacucernicului Părinte George Cimpoca
Parohia „Sfântul Nectarie Taumaturgul”,
Coslada, Spania

Din mila Prea Bunului Dumnezeu, eu, preotul David Pristavu, ostenitor la aşezămintele româneşti la Sfintele Locuri, dăruiesc P.C. Preot George Cimpoca Sfinte Moaşte ale Părinţilor Martiri din Mănăstirea „Sfântul Gheorghe Hozevitul”. Biserica Mănăstirii este construită sub peştera marelui proroc Sf. Ilie Tesviteanul.

Sfintele Moaşte, ce datează din anul 614 d. Hr., mi‑au fost dăruite de către Părintele Arhimandrit Ierotei, egumenul mănăstirii, ca răsplată a serviciilor aduse Sfintei Mănăstiri de‑a lungul anilor.

Alăturat Sfintelor Moaşte mai sunt: o părticică de vată şi ceară de la sigiliul aplicat pe uşa Sfântului Mormânt înainte de venirea Sfintei Lumini. 

Spre folosul duhovnicesc al tuturor credincioşilor,

Preot David Pristavu

 

Sfântul Nectarie Taumaturgul hramul parohiei noastre

După o săptămână de rugăciune, spovedanie, de slujbe şi alte activităţi prin care ne‑am dorit să închegăm o atmosferă de praznic, de sărbătoare (Îngrijorare sau credinţă? – cateheză, Halloween: o aşa‑zisă „sărbătoare” de care chiar ne putem lipsi – cateheză, Steluţe pe pământ – vizionare de film, urmată de discuţii şi comentarii, prezentarea cărţii Lumina din Cuvânt, colecţia Buletinul parohial şi a broşurii Cum să ne purtăm în biserică – câteva noţiuni pe care e bine să le ştiţi când veniţi la biserică, apărute în cadrul parohiei noastre, sfinţirea icoanelor cu Sfinţii Martiri de la Hozeva şi cu Sfinţii Epictet şi Astion), duminică, 6 noiembrie a.c., ne‑am reunit cu toţii în jurul Sfântului Nectarie şi am participat la Sfânta Liturghie rânduită pentru prăznuirea sfântului nostru tămăduitor şi ocrotitor. 

În cuvântul de învăţătură, părintele paroh a explicat semnificaţia Evangheliei zilei (Învierea fiicei lui Iair), dar, plecând de la pilda lui Iair, a accentuat importanţa şi rolul tatălui în familie şi în educarea copiilor: „Cum e tatăl, aşa e şi familia. Fixează‑ţi această afirmaţie ca un principiu de viaţă! Există şi excepţii. Dar acestea nu anulează regula. Un tată îşi pune propriile amprente asupra copiilor lui, la fel de neintenţionat, dar la fel de sigur ca umbra care mi se aşterne pe pământ când umblu în lumina soarelui. Chiar dacă ar vrea, tatăl nu poate împiedica acest proces. Evlavia profundă a unui tată este adesea reprodusă în copiii săi, însă greşelile şi viciile sale se reproduc şi mai adesea. De obicei, el este cel ce decide cursul familiei. Pentru orice foc pe care îl aprinde tatăl, copiii sunt cei ce adună lemnele. Dacă tatăl nu vorbeşte decât despre bani, de obicei va creşte o familie pentru Mamona. Dacă la masă vorbeşte doar despre picturi şi cărţi, probabil va crea în copii interesul pentru literatură şi artă. Dacă vorbeşte despre jocuri şi sporturi, va face din copiii săi sportivi sau preocupaţi de divertisment. Dar dacă îl prinde ora unsprezece seara prin cluburi sau prin alte locuri, să nu se mire dacă pe copiii săi îi va prinde ora douăsprezece în sălile cu jocuri de noroc sau prin baruri. Dacă el dă tonul la necredinţă, ce altceva decât harul lui Dumnezeu îi poate păzi familia, care îl imită, să nu‑l urmeze pe calea pierzării?” 

În câteva cuvinte a fost reamintită viaţa şi personalitatea sfântului nostru ocrotitor: „Sfântul Nectarie a fost de bună seamă un cărturar şi un înţelept ierarh, un teolog erudit şi un dascăl al Bisericii. Dumnezeu, însă, dăruindu‑i harul tămăduirii, care aprinde mai ales evlavia poporului, a dorit ca el să fie un sfânt popular potrivit cu vremea noastră. Pe Sfântul Nectarie îl durea suferinţa semenilor şi, de aceea, a cerut de la Domnul harul tămăduirii. Vindecându‑i pe cei ce sufereau şi suferă de boli fără leac, atât Dumnezeu, cât şi Sfântul nostru Părinte doreau şi doresc de la dânşii ca, după tămăduire, să se căiască, să îşi schimbe viaţa şi să urmeze voia lui Dumnezeu. Credem, cum am mai spus‑o, că în condiţiile vieţii morale şi spirituale de astăzi nenumăratele vindecări ale unor boli incurabile sunt predica cea mai eficientă în rândul poporului nostru, care, fiind «tare de urechi», «cere semne» pe care Dumnezeu i le dă, măcar de s‑ar schimba ceva.”

Agapa de după Sfânta Liturghie a fost un bun prilej de comuniune şi bucurie şi a încununat această zi, luminată şi încălzită de soarele care a stat mai mult sub nori toată săptămâna. 

În perioada 7 – 11 noiembrie 2011, un grup de credincioşi a mers în pelerinaj şi a participat la slujba de priveghere şi la Sfânta Liturghie de Sf. Nectarie în Eghina (Grecia). 

Parohia „Sf. Nectarie Taumaturgul” – Coslada, într‑un nou veşmânt grafic

De curând a apărut broşura de prezentare a parohiei noastre, într‑un nou veşmânt grafic. Sub titlul Parohia Ortodoxă Română „Sf. Nectarie Taumaturgul”, Coslada – Mărturii misionare, materialul tipărit este o prezentare a parohiei noastre în limbile română, spaniolă şi engleză, cuprinzând, pe lângă câteva repere istorice privind Spania, ţara noastră de adopţie, în general, şi Coslada, în special, detalii referitoare la activitatea misionară a parohiei, în scurta ei istorie de patru ani şi jumătate, precum şi un bogat colaj fotografic cu imagini de la cele mai importante activităţi. Această iniţiativă s‑a născut din nevoia de a arhiva într‑un material tipărit activitatea misionară a Bisericii noastre Ortodoxe pe tărâm iberic, dar este şi o formă de a ieşi în întâmpinarea celor care – spanioli şi nu numai – doresc să cunoască mai multe despre viaţa noastră comunitară.

Gina Cimpoca

Evenimente misionare în parohia Coslada (Spania). Început de an pentru şcolile catehetice parohiale

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni