Adaugat la: 9 Noiembrie 2011 Ora: 15:14

SFINȚIREA BISERICII „TOȚI SFINȘII” DIN MILANO NORD‑MONZA

În ziua de 9 octombrie 2011 a avut loc sfinţirea bisericii parohiei „Toţi Sfinţii” din Milano Nord‑Monza.

SFINȚIREA BISERICII „TOȚI SFINȘII” DIN MILANO NORD‑MONZA

În ultimii trei ani, în parohia noastră au avut loc o seamă de lucrări de restaurare şi împodobire a bisericii în care slujim, biserică ce ne‑a fost oferită în concesiune, prin bunăvoinţa Curiei din Milano. În această perioadă de timp a fost sculptată o catapeteasmă de către meşterul Constantin Croitoriu, au fost pictate icoanele de către pictorul Vasile Doroftei din Iaşi, s‑au executat: un proscomidiar, crucea cu molenele, strane pentru credincioşi şi lucrări de restaurare generală a bisericii (sistem de drenare a apelor pluviale, închiderea pridvorului cu sticlă stratificată, pavarea cu piatră, faţadă, interior, acoperiş, turlă, pridvor şi băi). Acesta fiind un monument istoric, au fost necesare numeroase proiecte şi aprobări din partea instituţiilor răspunzătoare de bunurile culturale din Milano. Cu ajutorul Domnului şi prin jertfa a numeroşi creştini, dar şi a consilierilor parohiali care ne‑au sprijinit în toţi aceşti ani, am reuşit să ajungem la momentul târnosirii bisericii în care slujim. Slujba în sine are frumuseţea şi importanţa sa, fiind cea mai fastuoasă şi cea mai importantă ierurgie. Pot fi persoane care o singură dată în viaţă au luat parte la un asemenea eveniment. În ajunul sărbătorii, Preasfinţitul Siluan, Episcopul Italiei, a fost întâmpinat de credincioşii şi tinerii din parohia noastră. A urmat rânduiala specială de punere a sfintelor moaşte pe Sfântă Masă, apoi a fost săvârşită Vecernia Înnoirii. La sfârşitul slujbei, Preasfinţia Sa a explicat semnificaţia aşezării moaştelor mucenicilor în piciorul mesei, apoi a ţinut un cuvânt de învăţătură catehetic adresat tinerilor „Frăţiei Nepsis”, prezenţi în număr destul de mare la acest ceas de rugăciune. 

A doua zi (duminică) a urmat sfinţirea apei mici, cu care s‑au stropit vasele cele noi, acoperămintele pentru Sfânta Masă şi a urmat slujba Utreniei. Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, şi Preasfinţitul Siluan au fost întâmpinaţi de un sobor de 12 preoţi şi diaconi în sunet de clopot şi de toacă. Arhiereii s‑au îmbrăcat cu toate veşmintele, apoi episcopii, preoţii şi mirenii au ieşit afară din biserică. A urmat înconjurarea bisericii, după care toţi creştinii au sosit în faţa uşilor, iar întreaga suflare a intrat în biserică. Etapele sfinţirii Sfintei Mese au fost următoarele: citirea şi semnarea hrisovului, aşezarea acestuia şi a moaştelor mucenicilor într‑un cilindru, introducerea cilindrului în piciorul mesei, îmbrăcarea clerului cu o cămaşă albă, ritualul spălării, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, fixarea chipurilor celor patru evanghelişti la cele patru colţuri ale mesei, acoperirea cu un veşmânt din pânză albă de bumbac, numit katasarchion, pecetluirea veşmântului cu ceară roşie, acoperirea cu alte veşminte mult mai bogat ornate şi aşezarea pe masă a obiectelor sfinte (Antimis, Evanghelie, sfeşnice). Rânduiala s‑a încheiat cu citirea Apostolului, Evangheliei şi aprinderea unei candele pe Sfânta Masă. S‑a dat al doilea hram al parohiei, Naşterea Domnului, apoi s‑a sfinţit cu Sfântul şi Marele Mir interiorul bisericii, iconostasul şi icoanele. După sfinţirea mesei, toţi bărbaţii şi femeile au trecut prin Sfântul Altar. Motivul pentru care toţi creştinii pot să intre în altar este acesta: sfinţirea altarului înseamnă botezarea şi creştinarea bisericii respective, fiind şi un moment de împreună‑rugăciune, de bucurie şi de mulţumire pentru toţi creştinii. A urmat săvârşirea Sfintei Liturghii în curtea bisericii, pe un podium special amenajat. După Axion a fost hirotonit întru diacon pe seama parohiei noastre tânărul Sergiu Arcăleanu. La sfârşitul slujbei, Preasfinţia Sa Episcopul Siluan a spus că am putut ajunge la acest ceas de rugăciune după mai mulţi ani de lucru, apoi a explicat semnificaţia teologică şi liturgică a sfinţirii unei biserici şi a adus cuvânt de mulţumire Curiei din Milano, precum şi autorităţilor civile din teritoriu. Preasfinţia Sa a arătat că în duhul comuniunii între oameni, toţi suntem chemaţi să ne rugăm unii pentru alţii, iar în practica liturgică a Bisericii noastre există rugăciuni speciale în Sfânta Liturghie care ne îndeamnă să ne rugăm pentru ctitorii sfântului lăcaşului acestuia. Înaltpreasfinţitul Iosif a rostit cuvântul de încheiere, unde a spus că aşa cum sfinţim bisericile, la fel trebuie să ne dorim să realizăm biserica vie a creştinilor. Sunt importante şi zidurile, dar ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este calitatea de creştini la care trebuie să lucrăm permanent. S‑a acordat părintelui paroh Crucea Mitropolitană, Diplomă de Merit pentru Consiliul Parohial şi o Diplomă de Apreciere pentru echipa reprezentativă a episcopiei, de la parohia noastră, care a obţinut locul I la turneul de fotbal de la Madrid, cu ocazia Congresului Internaţional Nepsis 2011.   

A urmat o agapă frăţească ce s‑a organizat în sala de festivităţi a Liceului „Leon Dehon”, patronat de ordinul călugărilor cu acelaşi nume, la care au luat parte peste 500 de credincioşi. 

La eveniment au mai participat Mons. Armando Cataneo, Vicarul episcopal al Curiei din Milano, Don Francesco Braschi de la Biblioteca Ambroziană, reprezentanta Primăriei din Monza, doamna consilier Arrizzi, din partea autorităţilor statului, domnii consuli Ovidiu Pascu şi Daniel Dina, de la Consulatul Român de la Milano, părintele superior Flavio şi alţi invitaţi. 

A consemnat Pr. Pompiliu Nacu, Milano Nord‑Monza

SFINȚIREA BISERICII „TOȚI SFINȘII” DIN MILANO NORD‑MONZA

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni