Adaugat la: 1 Octombrie 2008 Ora: 15:14

ELIADE - Opera

George C. Săndulescu : Mărturie personală despre Mircea Eliade.

ELIADE - Opera

Există o unitate nemaipomenită între opera ştiinţifică a lui Eliade Profesorul Universitar şi opera artistică a lui Eliade Romancierul de geniu : aceasta rezidă în primatul Spiritului, în supremaţia Credinţei, în ceva ce există cu adevărat dincolo de noi şi în afara noastră : în integrarea unui Dumnezeu în realitatea tangibilă şi de toate zilele.

Mircea Eliade este deci el însuşi şi în primul rând un homo religiousus, un concept foarte central în filozofia sa hermeneutic - fenomenologică privind istoria religiilor. Numai aşa trebuie abordată întreaga sa operă. Repet : întreaga sa operă. Pe care voi din ziua de azi o găsiţi disponibilă pe orice ordinator la adresa fnac.com– cu 67 titluri pe ecran, şi 40 sau 45 de titluri ne-epuizate încă … Cam acelaşi lucru se poate spune pentru mai toate ţările de limbă engleză – că doar fusese Profesor la Chicago vreme de un sfert de veac… Ce alt autor român vădeşte o asemenea răspândire în Occident ? Niciunul, niciodată !

Ce viaţă zbuciumată a avut, şi el: la Bucureşti în anii treizeci, la Londra şi Lisabona în timpul războiului, la Paris ca exilat în anii cincizeci, până la numirea la Chicago în 1956, cu locuinţe în ambele mari oraşe : la Paris locuia în Place Pigalle, iar la Chicago chiar în complexul Departamentului de Teologie.

Dar care a fost coroana vieţii sale ? A fost numirea ca redactor-şef al Enciclopediei Religiilor în atâtea volume : aceasta a fost recunoaşterea formală a sa ca omul cel mai luminat privind istoriile respective ale tuturor religiilor din toată lumea ! Ecumenism – veţi gândi poate… Tare greşit !  Cuvântul nu apare mai nicăieri la el, deşi Suedia şi Uppsala – leagănul ecumenismului prin 1929 – îi erau foarte apropiate.

În ultimă instanţă, Eliade nu poate fi explicat. Trebuie citit în întregime. Trebuie studiat. Ce paradox plin de taine şi miracole este faptul că omul sintezei universale în ale Religiei nu prea poate fi aproape deloc sintetizat. Vorbe goale ? Ba nu : Romanul Pe Strada Mântuleasa, cartea pe care Eliade mi-a scris cuvintele « mitologii bucureştene », se ocupă în mod foarte complex de România anului 1956, an în care s-au prăbuşit cu mult zgomot Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu … şi a Evenimentelor din Ungaria ! Ce vreţi mai concret ? Mai ales la Eliade … care părăsise definitiv ţara cu peste 15 ani mai înainte.

Dar Eliade a fost nu numai Savant în ale religiilor, şi Romancier de mare succes: a mai fost încă două lucruri: Memorialist de mare anvergură, cu două volume ce acoperă mai bine de o jumătate de veac mai mult decât zbuciumat (1907-1937 şi 1937-1960), şi chiar şi Dramaturg.

Închei referindu-mă la Coloana nesfârşită a lui Mircea Eliade – o piesă de teatru prea puţin cunoscută ! Această piesă despre geneza Tripticului de la Târgu-Jiu defineşte esenţa supremă a românismului nostru, în fiinţarea şi dăinuirea sa aproape supraomeneacă vreme de peste 2000 de ani. Piesa lui Eliade, despre un parizian bine cunoscut nouă pe nume Brâncuşi, scrisă la Chicago în 1970, publicată la Roma, rezumă personalitatea lui Eliade ca filozof al culturii, şi cel mai original uomo universale al României secolului 20. Chinurile de veacuri ale unui întreg neam, schiţate în câteva trăsături de condei. Şi vreţi să ştiţi paradoxul suprem ? Mai totul a fost scris pe româneşte !

 

C. George SĂNDULESCU

ELIADE - Opera

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni