Adaugat la: 20 Octombrie 2013 Ora: 15:14

O lună august bogată în evenimente...

„Ce este bun şi ce este frumos, decât nu­mai a locui fraţii împreună!” spune profetul David (Ps. 132, 1). 

Fraternitatea ca expresie a „vieţuirii împreună” caracterizează multe co­munităţi omeneşti; în Biblie, însă, fraternita­tea îşi găseşte sursa în credinţa comună, în apartenenţa la acelaşi popor al lui Dumnezeu. „A vieţui împreună”, „a se ruga împreună”, „a proslăvi împreună” sunt expresii care prezin­tă modul de viaţă biblic şi creştin, această via­ţă comunitară a celor botezaţi pe care o ve­dem atât în familie, în parohie sau mănăstire, cât şi în tot felul de întâlniri sau întruniri ale creştinilor. De fapt, aceasta este taina Bisericii, vieţuirea împreună a persoanelor umane după imaginea persoanelor trinitare. Putem avea acces la această profunzime în viaţa de zi cu zi şi în mod concret, iar această experienţă am trăit-o mulţi dintre noi vara aceasta. În afară de taberele pentru tineri din România, de la Tismana, Buşteni şi Neamţ, au fost organiza­te o tabără pentru familii şi Universitatea de vară a mitropoliei noastre.

Tabăra pentru familii

Am putut realiza pentru prima dată un vis mai vechi: acela de a ne regăsi între părinţi creştini ortodocşi, împreună cu copiii noştri şi cu persoane care ne hrănesc spiritual - un fel de îmbinare armonioasă între spiritul de vacanţă şi aprofundarea credinţei prin expe­rienţa altor persoane. Domnul a făcut posibi­lă împlinirea acestui vis. Între 22 şi 28 august, datorită părintelui Paul, lui Mireille şi enoriaşilor din parohia Saint-Eutrope et Saint-Georges, ne-am adunat mai mult de pa­truzeci de adulţi, însoţiţi de vreo treizeci de copii, de la cea mai fragedă vârstă până la cea a adolescenţei, într-o superbă regiune mariti­mă din Charentes. Anume, în oraşul Saintes, care este o veche cetate însorită, având în cen­tru biserica în care odihneşte Sfântul Eutropiu, primul episcop al oraşului. La ieşirea din oraş ne întâmpină terenurile viticole şi, ceva mai departe, marea şi insulele...

Această tabără, prima de acest gen, a fost organizată astfel încât să îmbine utilul cu plăcu­tul. Dimineţile au fost consacrate întâlnirilor cu maica Siluana. După-amiezile au fost lăsate la latitudinea fiecărei familii. Acestea au profitat pentru a merge împreună cu copiii până la mare, pentru a se plimba sau a se relaxa. Serile au con­stituit momente de întâlnire, de priveghere în­soţită de cântece acompaniate la chitară sau de întrevederi informale cu episcopii şi cu maica Siluana. O frumoasă excursie ne-a dus până la Insula Madame, loc în care Înaltpreasfinţitul Iosif a slujit în faţa unei mari movile în formă de cruce, unde odihnesc sute de preoţi victime ale Revoluţiei. A fost o bucurie să-i vedem pe episcopii noştri atât de devotaţi aflându-şi ră­gaz să respire aerul mării şi să se plimbe liniştiţi în mijlocul bancului de stridii!

În acest cadru, părinţii au fost ajutaţi să for­muleze întrebările care apar în contextul edu­caţiei şi al relaţiilor de familie şi să reflecteze
asupra misiunii lor de părinţi, realizând faptul că metodele lor ar putea evolua în timp. Într-adevăr, părinţii nu sunt doar „procreatori"; ei sunt, în egală măsură, părinţi spirituali, „cre­atori" împreună cu Dumnezeu, harul cununi­ei fiindu-le dat pentru a cultiva harul botezului primit de către copiii lor. Sesiunile cotidiene au constat nu numai în învăţăturile date de mai­ca Siluana pe bază de documente distribuite tuturor, dar şi în studii de caz (scenarii de via­ţă), chestionare de completat privind atitudi­nile existenţiale, ateliere de auto-analiză etc.

Din punctul nostru de vedere, reuşita aces­tor sesiuni a constat în faptul că am reuşit să facem legătura între planul psihologic (avut în vedere chiar într-un mod destul de tehnic: injoncţiuni, devize, comportamente autenti­ce sau nu, modele de personalitate...) şi pla­nul credinţei şi al experienţei interioare. Sufletul şi duhul – sau Duhul – au fost avute în vedere în coordonarea acestora. Astfel, una dintre teme a fost: „Să oferim lui Dumnezeu toată viaţa noastră în vederea vindecării şi a sfinţirii"; o altă temă: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui” (celebrele cuvinte ale Sfântului Siluan). Întrevederi personale cu maica Siluana au fost de asemenea posibile, mai mulţi pă­rinţi putând profita de această şansă pentru a afla câte ceva despre ei înşişi, generând astfel o schimbare benefică în viaţa lor.

Universitatea de vară

Aceasta a urmat aproape imediat taberei pentru familii. I-am regăsit, din 29 august până pe 1 septembrie, pe Mitropolitul Iosif, Episcopul Marc şi maica Siluana. Am regăsit, de asemenea, cele două dimensiuni fundamentale ale vieţii în Biserică: fraternitatea, dar şi paternitatea. De fapt, prima nu există fără cea de-a doua. Maica Siluana a dovedit că are o adevărată harismă de maternitate spirituală; şi episcopii noştri au fost, ca şi în precedentele ediţii ale acestei „universităţi”, păstorii şi părin­ţii spirituali de care avem atâta nevoie. Paternitatea sau maternitatea spirituală con­stau, în esenţă, în aceea că ajută credinciosul să descopere locul harului divin în lupta sa pen­tru a îndeplini poruncile, adică pentru a fi creş­tin. Tinerilor şi copiilor noştri li s-au propus în mod regulat întâlniri, activităţi educative sau jocuri pentru relaxare. Un număr mare de persoane a participat în fiecare zi, alături de Helene Sejournet, la atelierul de memorizare a Evangheliei – „degustare” a Cuvântului după Sfânta Liturghie de dimineaţă.

Termenul de „universitate” corespunde fap­tului că ne aflam acolo pentru a studia, pentru a reflecta, pentru a afla ceea ce ignorăm sau a ne verifica cunoştinţele şi intuiţiile. După o in­troducere generală la tema Ortodoxie şi Occident, cu preoţii Vasile Mihoc şi Marc-Antoine Costa de Beauregard şi cu maica Siluana, a urmat o conferinţă cu titlul Propovăduirea cherigmei evan­ghelice în lumea elenistică (Pr. Gerard Reynaud, Clermont-Ferrand), care ne-a pus serios la treabă! Această prezentare foarte documen­tată ne-a ajutat să ne dăm seama că experien­ţele noastre misionare, în epoca în care trăim, seamănă adesea cu ceea ce au cunoscut pri­mele comunităţi creştine. Acest lucru este ade­vărat în special în ceea ce priveşte confrunta­rea credinţei creştine cu filozofiile şi ideologiile curente, un efort substanţial fiind necesar pentru a înţelege punctul de vedere al altora şi pentru traducerea în limbajul aces­tora a propovăduirii (acesta este sensul cuvân­tului „cherigmă”) evanghelice. Avem nevoie să ne situăm, ca ortodocşi trăind în Occident, în istoria Bisericii, în special în istoria Ortodoxiei în Franţa secolului XX: este ceea ce propunea conferinţa O mişcare profetică or­todoxă în Occident la sfârşitul celui de-al doilea mileniu: Frăţia Sfântul Fotie (Pr. Noel Tanazacq, Paris). S-a menţionat în mod special efortul unei tinere generaţii de ortodocşi emigraţi de a cunoaşte şi a face cunoscute străvechile ră­dăcini ale tradiţiei Sfinţilor Părinţi în Europa, mai ales în domeniul cultului.

Ce instrumente misionare sunt potrivite pen­tru veacul XXI?

(Pr. Philippe Dautais) ne-a orientat spre prima şi esenţiala etapă a misiu­nii: evanghelizarea sinelui! Ea premerge evan­ghelizării celorlalţi. Este o experienţă psiho­logică şi spirituală în acelaşi timp, care constă în cunoaşterea de sine şi a articulaţiilor vieţii sufleteşti în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Maica Siluana a continuat şi îmbogăţit aceas­tă temă plecând de la propria sa experienţă ca filozof convertit şi psihoterapeut. Ea a spus, de exemplu, că ceea ce a condus-o spre Hristos a fost conştientizarea suferinţei celorlalţi: cum să te mulţumeşti cu o contemplare spirituală egoistă? Şi conferinţa părintelui Vasile Mihoc (Sibiu) s-a orientat în aceeaşi direcţie. Ea a prezentat lucrarea misionară a Sfântului Pavel, al cărui dinamism ar trebui să ne determine a nu păstra pentru noi înşine cunoştinţa pe care o avem despre Hristos prin credinţă, ci, dim­potrivă, a o împărtăşi generos, oricare ar fi ob­stacolele uneori dureroase pe care le putem întâmpina. În sfârşit, cu Alegerile etice actuale: lucrarea discernământului,părintele Jean Boboc nu s-a mulţumit să revină asupra temelor deja prezentate în anii precedenţi, ci a arătat că, în faţa provocărilor contemporane, creştinii sunt chemaţi să dovedească curaj, desigur, dar şi înţelepciune. De exemplu, ceea ce denunţă o conştiinţă creştină nu este procrearea asistată în sine, ci situaţia în care aceasta conduce la distrugerea embrionilor supranumerari.

Din toate aceste conferinţe, din discuţi­ile interesante care se năşteau de pe urma lor, ca şi din întâlnirile cu episcopii (de exemplu, întrunirile clerului) sau cu maica Siluana, am înţeles că miza ştiinţei sau a aplicaţiilor sale în epoca noastră constă în mod esenţial în responsabilitatea paradiziacă faţă de viaţă – de Arborele vieţii. Aceste diverse interven­ţii vor fi disponibile pe site-ul Mitropoliei Române.

Universitatea de vară, ca şi tabăra pentru familii, au reprezentat nu numai un timp de stu­diu, dar şi unul de întâlniri, de comunicare fră­ţească şi de rugăciune. Au constituit, de fapt, experienţa Bisericii. La Sainte-Foy-la-Grande, ca şi la Saintes, rugăciunea jalona zilele. Şi Universitatea s-a încheiat, ca şi în anii prece­denţi, cu o minunată slujbă arhierească dumi­nică dimineaţa, pe 1 septembrie, începutul no­ului an bisericesc. Am fost astfel trimişi în parohiile noastre cu un program misionar pen­tru noi înşine, pentru tinerii noştri, pentru fra­ţii noştri întru credinţă şi pentru cei care se apropie de Biserică cu întrebări formulate în maniera lor proprie.

Mulţumim tuturor celor care au contri­buit la reuşita acestor două întâlniri prin de­votamentul lor, mai ales cu ocazia agapelor, prin disponibilitatea faţă de copii, prin dra­gostea frăţească şi surâsul lor...

Sinteză redactată de către părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni