Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 12 Iunie 2017 Ora: 15:14

Recenzie: Pe urmele sfinţilor din Apus. Sfinţii spaţiului german

Pr. Alexandru Nan,
Pe urmele sfinţilor din Apus. Sfinţii spaţiului german (216 p.), Renaşterea, Cluj, 2017

A apărut la Editura Renaşterea (Cluj, 2017) cartea părinte­lui Alexandru Nan, Pe urme­le sfinţilor din Apus. Sfinţii spa­ţiului german (216 p.), un florilegiu cuprinzând 21 de biografii sfinte care dau mărturie despre curăţenia vieţii, dra­gostea de Dumnezeu până la sacrificiu şi practicarea virtuţilor biblice, păstrate ca nişte comori de mare preţ de bărbaţi şi femei ilustre din ţinuturile germanice ale primului mileniu creştin.

Referindu-se la importanţa cunoaş­terii sfinţilor ortodocşi apuseni, în pre­faţa lucrării Mitropolitul Serafim notea­ză: „Este minunat să constatăm din vieţile sfinţilor prezentaţi aici că aveau acelaşi duh de nevoinţă, de ascultare şi de smere­nie care caracterizează spiritualitatea or­todoxă tocmai pentru că trăiau în Biserica cea una subzistentă până azi în Biserica Ortodoxă. De aceea sfinţii din Apus din această epocă nu sunt cu nimic mai prejos decât sfinţii din Răsărit” (p. 10).

Părintele Alexandru scrie cu pasiune despre călugări misionari, soldaţi, episcopi, localnici sau veniţi de departe, uniţi prin viaţa pusă în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor. Cele 21 de studii – publi­cate anterior în reviste precum Apostolia (Paris), Deisis (Nurnberg), Ziarul Lumina etc. – împletesc acrivia ştiinţifică şi inte­resul catehetic de a zidi duhovniceşte, pornind de la analiza izvoarelor biogra­fice, expunerea sinaxarului sfinţilor şi continuând cu venerarea populară şi cea oficială. Uneori aflăm informaţii despre actualitatea eroului creştin în viaţa româ­nilor: faptul că este ocrotitor al unei pa­rohii, că moaştele lui se pot cinsti într-o biserică, iar icoana lui se află spre închi­nare.

Citind vieţile sfinţilor, simţim că ne sunt contemporani în preocupările zil­nice, în urcuşurile şi coborâşurile vieţii:

„Avem de învăţat de la fiecare dintre ei. Spre exemplu, din viaţa Sfintei Afra, pri­ma prezentată în carte, înţelegem că ne putem întoarce la Hristos din adâncul ce­lor mai mari patimi. [...] De la Sfânta Wiborada, o mare rugătoare şi în acelaşi timp o mare ascetă, care a trăit ca zăvo­râtă, putem învăţa nevoinţa extremă care face minuni. [...] În viaţa sfinţilor Bonifatie (apostolul Germaniei) şi Lucian observăm accentul pus pe post şi rugăciune ca pre­gătire pentru misiune, mijloace pe care tre­buie să le folosim şi noi astăzi, mai ales când suntem în faţa unor proiecte şi deci­zii importante din viaţă. [...] Curajul mărturisirii credinţei îl învăţăm în speci­al de la membrii Legiunii tebane, sfinţii Mauriţiu, Felix şi Regula, care în faţa ju­decătorului au afimat: «Trupurile noas­tre sunt în mâinile tale, dar sufletele în mâna lui Dumnezeu!»” (ÎPS Serafim, prefaţă, pp. 11-12).

Volumul se încheie cu două acatiste de laudă adusă sfinţilor ortodocşi din spaţiul german (pp. 179-202), în alcătu­irea cărora autorul şi-a pus în valoare, cu atât mai mult, vocaţia preoţească în sluj­ba Domnului.

Pr. Alexandru Nan (n. 1973), licenţi­at al Facultăţii de Teologie din Sibiu (1997), cu studii de aprofundare în Elveţia, este preot paroh al parohiei „Naşterea Domnului’’ din Munchen şi protopop al Bavariei din 2014. Teza sa de doctorat, pe punctul de a fi susţinută la Facultatea de Teologie Catolică din Lugano (Elveţia), tratează controversele teologice între Bizanţ şi Occident în perioada carolingiană.

Pr. loan Dumitru Popoiu

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni