Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 28 Aprilie 2014 Ora: 15:14

Mihai Eminescu, omagiat în parohia din Villalba

Mihai Eminescu, omagiat în parohia din Villalba

În seara de vineri, 31 ianuarie, mai mulţi iubitori de cultură româneas­că, în special de poezia poetului na­ţional Mihai Eminescu, s-au întrunit în sala de teatru a Casei de Cultură din Collado Villalba pentru a asculta conferinţa doam­nei profesor universitar Eugenia Popeangă de la Universitatea Complutense din Madrid. În deschidere, grupul de copii de la Şcoala parohială, condus de doamna pre­oteasă Elena Mădălina Tabarcia, împreu­nă cu copiii de la Cursul de Limbă Româ­nă organizat de Primăria oraşului Collado Villalba şi conduşi de domnişoara Dana Oprica, au recitat câteva poezii ale marelui poet naţional: Revedere, Ce te legeni, O, ră­mâi, Somnoroase păsăreleşi Cu penetul ca sideful. Apoi doamna conferenţiar ne-a ex­plicat de ce Eminescu este emblema româ­nismului, de ce îl numim poet naţional. Aşa cum spu­nea domnia sa, Eminescu reuneşte ceea ce putem numi elementele formatoa­re, fundamentale ale popo­rului român. Unul dintre aceste elemente fundamen­tale care formează identi­tatea noastră este limba.

Alături de Ion Luca Caragiale şi de Ion Creangă, poetul naţional a prelucrat limba română, aducând-o la cea mai înaltă exprimare lite­rară. Dacă până la Eminescu limba româ­nă literară avea un statut fragil, odată cu marele poet expresia literar-poetică atinge deplina maturitate, astfel Eminescu deve­nind creator al limbii române literare. Recurgând la un univers cunoscut tuturor, pădurea, lacul, lumea vegetală, codrul, ma­rea, elemente primare, încărcate de un sim­bolism intrinsec, poetul creează versuri de o simplitate uimitoare în raport cu bogăţia sintactică a frazelor.

În continuare, doamna profesor a tre­cut succint în revistă principalele teme eminesciene: dragostea, moartea, geniul, timpul, istoria naţională, prin bine-cunoscuta antiteză trecut-prezent, reînvi­ind în noi universul liric eminescian, exemplificând prin poeziile cele mai cunoscute de către noi, publi­cul larg, şi a încercat să ni-l desco­pere şi pe omul Eminescu, publi­cistul ancorat în epoca în care a trăit.

În încheiere, corul parohiei „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” din Villalba a interpretat Sara pe dealşi Pe lângă plopii fără soţ,iar domnul Ovidiu Mocan din San Lorenzo de el Escorial a recitat po­ezia Scrisoarea IIIşi poezia Trebuiau să poarte un nume, dedicată lui Eminescu de către poetul Marin Sorescu.

Aşa cum s-a dovedit a fi de-a lungul veacurilor, Biserica trebuie să se arate şi în diasporă propăşitoare de cultură româ­nească. Păstrarea limbii, a identităţii şi cul­turii româneşti contribuie direct la păs­trarea credinţei ortodoxe strămoşeşti.

Acest eveniment cultural românesc a fost organizat de către Asociaţia Plataforma Rumano-Espanola din Collado Villalba, în strânsă colaborare cu parohia noastră. Din partea Primăriei oraşului a participat domnul consilier pe probleme de imigra­ţie Orfelino Benavidez, iar din partea Colegiului Sociologilor şi Politologilor din Madrid, instituţie colaboratoare cu Primăria oraşului în integrarea comunită­ţii imigranţilor din localitate, domnul Ramon de Marcos Sanz.

Mihai Eminescu, omagiat în parohia din Villalba

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni