Adaugat la: 13 Decembrie 2013 Ora: 15:14

Părintele Godfrey O'Donnell, ctitor de misiune ortodoxă românească în Dublin

Data de 9 noiembrie 2013 a consti­tuit un prilej de mare bucurie pen­tru toţi românii iubitori de Bise­rică şi neam care locuiesc în insula de smarald, Irlanda: aniversarea a 75 de ani de viaţă ai vred­nicului, bunului şi râvnitorului slujitor de ori­gine irlandeză, părintele Godfrey O’Donnell.

Această prăznuire a avut ca intenţie precisă prinosul nostru de recunoştinţă faţă de un om căruia i se datorează extraordinar de mult, adi­că înfiriparea - şi nu numai - misiunii orto­doxe româneşti în Irlanda. Prin tactul, inteli­genţa, prin mărinimia sa „boierească” faţă de toţi românii şi clericii ortodocşi români, dar şi prin capacitatea de a menţine relaţii de fră­ţietate cu celelalte confesiuni creştine din Du­blin, părintele a reuşit să facă istorie în viaţa comunităţii ortodoxe române de aici.

De aceea, am crezut de cuviinţă să prezen­tăm câteva crâmpeie de gânduri despre viaţa acestui părinte minunat şi foarte generos.

Provenind dintr-o familie catolică şi fă- cându-şi şcoala la iezuiţi (în 1957 se alătură acestui ordin, ca mai apoi să fie trimis în Franţa şi în Statele Unite ale Americii pentru a-şi con­tinua studiile), părintele Godfrey O’Donnell a fost atras încă de tânăr de „parfumul” Ortodoxiei. După mai bine de un sfert de se­col de slujire în Biserica Catolică (într-o pa­rohie din nordul Dublinului), a decis să îmbrăţişeze Ortodoxia (1985), primit fiind, împreună cu viitoarea sa soţie, Ruth O’Donnell, de către comunitatea ortodoxă greacă din Dublin. Desigur, această convertire a fost ro­dul multor întâlniri cu numeroase personali­tăţi ortodoxe, care au avut un rol covârşitor în traiectul său spiritual.

În preajma anilor 2000, când imigraţia ro­mână în Irlanda a devenit tot mai masivă, s-a simţit nevoia acută a înfiinţării unei comuni­tăţi ortodoxe româneşti. În 1999, părintele Godfrey O’Donnell îl întâlneşte, în Franţa, pe Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale. Întâlnirea s-a do­vedit a fi providenţială. Nu după mult timp, cu binecuvântarea si din iniţiativa

Înaltpreasfinţitului Iosif, au început demersurile concrete pentru înfiinţarea unei parohii orto­doxe române în capitala Irlandei, care să depindă canonic de Patriarhia Română.

La scurt timp după înfiinţarea primei parohii ortodoxe româneşti (într-o capelă a unui co­legiu din centrul Dublinului - Belvedere College), părintele Godfrey O'Donnell a fost hiroto­nit diacon de către Preasfinţitul Siluan, care în vremea aceea era Episcop-vicar al Mitropoliei noastre. A slujit în această treaptă sacerdotală vreme de 4 ani (2000-2004), după care a fost hi­rotonit întru preot de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif. În perioada 2004-2010 a slujit ca preot misionar în biserica Christ Church din Lesson Park, lăcaş de cult găsit, după îndelungi căutări, datorită perseverenţei doamnei preotese Ruth şi a generozităţii Bisericii Metodiste Anglicane. Din iunie 2010, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif, părintele Godfrey O'Donnell este transferat la nou-înfiinţata parohie Dublin II - Blanchardstown, partea de vest, unde s-au stabilit majoritatea românilor.

Father Godfrey, aşa cum îl cunoaşte tot românul ortodox din Dublin, a manifestat o des­chidere exemplară şi consecventă faţă de românii care au emigrat în Irlanda, ajutându-i pe fie­care în parte cu un sfat bun sau cu o recomandare generoasă, care să ajute la obţinerea permi­sului de şedere legal ce înlesneşte accesul la serviciile oferite de statul irlandez. Acelaşi „braţ întins" l-a oferit, total dezinteresat şi cu multă dragoste, fiecărui cleric ortodox român care a luat calea pribegiei pentru a-şi sluji fraţii întru credinţă şi neam.

Pentru întreaga slujire, „cu timp şi fără timp", a Bisericii Ortodoxe Române şi a valorilor neamului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif a găsit că este potrivit ca, la acest ceas aniversar, părintelui Godfrey O'Donnell, secondat de inimoasa şi înţeleapta preoteasă Ruth, să-i fie conferită cea mai înaltă distincţie bisericească a Mitropoliei noastre: Crucea mi­tropolitană.

Această distincţie i-a fost conferită dumi­nică, 10 noiembrie 2013. Într-un cadru festiv, după Sfânta Liturghie şi slujba de Te-Deum, prezenţi fiind toţi preoţii ortodocşi români din Republica Irlanda şi Irlanda de Nord, dar şi preotul ortodox al comunităţii ruse din Dublin, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie Mureşeanul, din încredinţarea şi cu binecu­vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif, a citit rugăciunea de hirotesie întru iconom stavrofor, înmânându-i părintelui Godfrey O'Donnell crucea şi gramata mitropolitană, ca semn de cinstire şi preţuire pentru întrea­ga sa slujire. Totodată, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie Mureşeanul a transmis tutu­ror celor de faţă, cler şi popor, sentimentele de preţuire şi profundă recunoştinţă ale Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif, cel care a făcut posibil ca bucuria noastră să aibă atâta aură de frumuseţe şi lumină, preci­zând că „noi, românii, ştim nu doar să cerem, ci şi să fim recunoscători faţă de toţi cei care împărtăşesc cu noi din bunătatea, înţelepciu­nea şi dragostea lor”.

Din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif, dar şi a parohiei unde slujeş­te, părintele Godfrey O'Donnell a primit o icoană cu Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, pictată de către preoteasa Georgeta Simion, un rând de veşminte preoţeşti şi un coş de flori, 75 de trandafiri roşii, având inscripţio­nată, cu trandafiri albi, vârsta sărbătoritului. După acest moment emoţionant a urmat aga­pa şi un frumos program artistic de muzică tradiţională românească.

Pentru toate aceste bucurii şi împliniri Îi mulţumim lui Dumnezeu, dar şi Părintelui nostru Mitropolit Iosif, Preasfinţitului Ignatie Mureşeanul şi credincioşilor noştri, care ne sunt întotdeauna aproape, iar părintelui Godfrey O'Donnell şi doamnei preotese Ruth le adresăm urarea Ad multos annos!

Pr. Raul Simion, Dublin, Irlanda

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni