Adaugat la: 12 Octombrie 2013 Ora: 15:14

Episcopul Ignatieîn mijlocul românilor din Limerick, Irlanda

Pe data de 8 septembrie 2013, cu binecu­vântarea şi din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Ignatie a participat la sărbătorirea hramului parohiei româneşti din oraşul Limerick, Irlanda. Acest oraş se află în regiunea central-sudică a ţării, numită Munster, la 250 km vest de Dublin, 100 km sud de Galway şi 150 km nord de Cork. Oraşul Limerick are o deosebită importanţă istorică, economică şi socio-culturală în Irlanda, fiind al treilea oraş ca mărime. Râul Shanon, cel mai lung râu din Irlanda, având peste 360 km, stră­bate impunător oraşul, împărţindu-l în două, ca mai apoi să se verse in Oceanul Atlantic.

Sfânta Liturghie s-a săvârşit în biserica „Sisters of Mercy” de pe Court Back Avenue; au participat credincioşi ortodocşi români şi irlandezi, cei din urmă fiind un grup activ în cadrul bisericii. Aceştia au avut iniţiativa rea­lizării iconostasului mobil, care este folosit în prezent la slujire. Alături de credincioşii din Limerick au fost prezenţi părintele Călin Florea, diaconul Mihai şi alţi oaspeţi din Dublin.

DISCREŢIA MAICII DOMNULUI, MODEL DE MÂNTUIRE

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Ignatie a vorbit despre importanţa cinstirii Maicii Domnului, pe care trebuie să o vedem ca o fiinţă discretă, gingaşă şi cu o dragoste deosebită faţă de Fiul ei. În general, atunci când vorbim despre oameni cu o anumită vi­zibilitate în societate încercăm să aflăm cât mai mult din activitatea lor, să citim memori­ile lor sau să ne inspirăm din personalitatea lor. Maica Domnului nu a lăsat memorii, jurnale sau cuvân­tări celebre asupra cărora să ne aplecăm. Viaţa ei a fost de o mare discreţie.

În Evanghelie nu exis­tă amănunte biografice. Ea a trăit lângă Fiul ei. Viaţa ei e identificată cu viaţa lui Hristos. A trăit într-o discreţie extraordinară, dar cu o asemenea stră­lucire peste veacuri în­cât noi, după atâţia ani, încercăm să o cinstim pe măsură. Dar nu a fă­cut nimic pentru a de­veni celebră. A trăit cu­vântul lui Hristos, L-a ascultat şi L-a pus la inima ei. A fost ca un teasc care stoarce cuvântul lui Dumnezeu, ca să scoată vinul cel bun al înţelegerii duhovni­ceşti.

Evanghelistul Luca ne spune că tăcea şi asculta cuvântul Lui. Ce mult înseamnă să pui un cuvânt la inima ta, să asculţi, să fii atent! Ca să poţi să primeşti cuvântul unui om în ini­ma ta trebuie să îl iubeşti, iar atunci acel cu­vânt intră în inima ta şi simţi că te schimbă. Prin discreţia ei, Maica Domnului devine un model de vieţuire creştină.

Trăim într-o lume în care nu mai suntem discreţi, viaţa privată este vânturată ca o hâr­tie în faţa tuturor, nu mai există discreţie. Nu mai există dorinţa de a fi oameni interiori, nu mai simţim profunzimea a ceea ce ne face să ne împlinim. Personalitatea Maicii Domnului, dimpotrivă, este în întregime cuprinsă în discreţia şi gingăşia ei. Mulţi spun că nu trebuie să o cinstim, pentru că a fost o femeie oareca­re; dar să nu uităm că este maica lui Dumnezeu, deci o sfântă, nepătată, iar cinstirea pe care i-o acordăm este o cinstire adusă lui Dumnezeu Însuşi. De aceea, Preasfinţitul Ignatie ne-a în­demnat ca pe viitor să privim mai des înspre acest model, să trăim după pilda Maicii Domnului, „cea plină de discreţie şi tăcere dumnezeiască”.

În încheierea cuvântului de învăţătură, pă­rinţii au primit sfaturi legate de importanţa prezenţei copiilor la Sfânta Liturghie şi des­pre datoria lor de a-i face pe cei mici să înţe­leagă că în timpul slujbei biserica nu reprezin­tă un loc de joacă.

La final a avut loc o agapă unde Preasfinţitul Ignatie a putut sta de vorbă cu fiecare credin­cios. Popasul său duhovnicesc în oraşul Limerick a fost un prilej de bucurie spirituală şi pentru faptul că Preasfinţia Sa a sădit şi sădeşte în su­fletele noastre cuvinte de care fiecare în parte şi toţi deopotrivă avem nevoie. În schimb, noi îi oferim dragoste şi ascultare.

Pr. Tudor Ghiţă, Limerick, Irlanda

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni