Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
3 Noiembrie 2015

Maica Domnului, frumuseţea unei vieţi discrete și suave

Experienţa duhovnicească şi nemincinoasă a Părinţilor Bise­ricii, acompaniată de imnele şi omiliile închinate celei mai discrete şi suave dintre făpturile pământeşti, Năs­cătoarea de Dumnezeu, dau mărturie la unison şi parcă într-o competiţie sfântă despre frumuseţea suprafirească, despre curăţia neclintită, despre dragostea fără intermitenţe faţă de Hristos, despre sme­renia autentică, despre viaţa isihastă şi despre buna-cuviinţă a vieţii ei. Toate acestea îşi au izvodul în nepătrunsul, unicul şi măreţul eveniment al întrupă­rii Fiului lui Dumnezeu, al venirii lui Dumnezeu printre oameni, al revelaţi­ei dragostei Preasfintei Treimi, prin Logosul întrupat, pentru toţi pământe­nii. De aceea, Părinţii Bisericii, cu pre­cădere cei din secolul al IV-lea, îşi măr­turisesc neputinţa de a descrie, a lăuda, a turna în cuvinte viaţa tainică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De ce? Pentru că viaţa Ei este concentrată în cuvântul Psalmistului: „Toată slava fii­cei Împăratului este înăuntru” (Ps. 44, 15). Deci omului îi este peste puteri „a pricepe şi a tâlcui” această „slavă” care nu numai că „este înăuntru”, ci şi „vine dinlăuntru”, aşa cum spune Sfântul Gri- gorie Palama. În ciuda acestei neputin­ţe, dragostea nemăsurată pentru Prea­sfânta Născătoare de Dumnezeu nu s-a lăsat nemărturisită în cuvinte şi gânduri de o mare forţă duhovnicească şi dog­matică: „pentru culmea curăţiei ei Aceas­ta s-a arătat un vas al plinătăţii Dumnezeirii în chip trupesc”, „pe Dumnezeu L-a făcut Fiu al omului, iar pe oameni i-a făcut fii lui Dumnezeu”, „pe Născă­toarea Lui Pururea Fecioară a arătat-o prin virtute sfeşnic al întregii lumini dumnezeieşti şi negrăite”, „hotar între firea creată şi necreată”, „cerul în care S-a arătat Soarele Dumnezeu”, „vatră neclintită a harurilor Lui”, „plinătate a oricărui lucru bun şi frumos, icoană însufleţită a oricărei virtuţi şi bunătăţi”, „Aceea are şi sufletul ca eponim al oricărui bine şi-l poartă cu adevărat preafrumos” (Sfântul Grigorie Palama).

MAICA DOMNULUI FIINŢA CEA MAI DISCRETĂ DINTRE PĂMÂNTENI Într-o lume dominată de cultul exhibiţiei este aproape „indecent” să vorbeşti despre discreţie. Deviza omului secularizat este: exhibă totul, pentru că doar aşa poţi deveni interesant. Viaţa trebuie topită sub lumina reflectoarelor, astfel încât să nu mai existe nicio graniţă între spaţiul privat şi... Citeste articolul

12 Iunie 2015

Fraternitatea „Sfântul Luca al Crimeei”

Investigarea actuală a bolilor ome­neşti prin intermediul produselor ştiinţei şi ale tehnologiei riscă să ne plaseze într-o perspectivă reducţionistă în cadrul căreia bol­navul este depersonalizat, perceput în termeni de caz medical sau dosar. Pentru un creştin, fie el pacient sau medic, aceas­tă abordare nu este nici pe departe sufi­cientă. Cine L-a întâlnit pe Hristos prin Taina Bisericii vede în aproapele său în­tâi de toate persoanachemată la asemă­narea cu modelul său dumnezeiesc, Iisus Hristos.

Spre o astfel de vindecare care ţinteşte restaurarea profundă a posibilităţilor ome­neşti ne cheamă sfinţii. Vindecarea profun­dă a persoanei nu poate ţine exclusiv de progresul ştiinţific sau tehnologic, căci ea are drept ţintă finală îndumnezeirea omu­lui. Model de luminător în Hristos „medi­cilor care slujesc cu preoţească jertfire de sine pe omul suferind-căzut... Citeste articolul

6 Martie 2015

În cutarea firescului

Când Dumnezeu l-a che­mat pe om la viaţă, l-a chemat ca să se bucure de aceasta într-un mod firesc. Viaţa este da­rul lui Dumnezeu. Ea nu are un scop în sine. „Viaţa în sine nu este scop, ci pur şi simplu via­ţa în sine”1. „Ea nu este o pro­blemă de rezolvat, ci un mister de trăit, ceva de care să te bucuri”2.

Dumnezeu ne-a creat din Iubire, care este peste toate sco­purile. Răspunsul aproape una­nim la întrebarea „de ce îl iu­beşti?” este: „nu ştiu exact, îl iubesc pentru că-l iubesc”. Dacă la om nu găsim un scop în iu­birea pentru celălalt, cu atât mai mult nu putem găsi vreunul la Dumnezeu, căci „ce scop mai poate avea... Citeste articolul

6 Decembrie 2014

Despărțirile

Toate despărţirilepe care le-a fă­cut Dumnezeu încă de la Face­re sunt minunate. A despărţit lu­mina de întuneric si a numit lumina zi si întunericul noapte; a despăr­ţit fiinţa din nefiinţă, a făcut pământul si lumea toată din nefiinţă; a despărţit ape­le de deasupra de cele de jos. Aproape toa­tă cartea Facerii, mai ales primele capito­le, este despre despărţiri.

Despărţiri minunate, care nu despart, ci care îm­bogăţesc si unesc mai mult. Ce urât ar fi fost ca Pământul să fi rămas netocmit şi gol, acoperit de întuneric peste abisuri. Ce era acela? Nimic. Şi Dumnezeu desparte, si desparte lumina de întuneric si face o separare si, dintr-odată, seara devine fru­moasă, dimineaţa devine frumoasă, noap­tea în sine are o... Citeste articolul

10 Noiembrie 2014

Despre iertare

În general, omul învaţă cel mai bine din propriile experienţe de viaţă. Şi nu numai că acestea îl învaţă, ci îl si reînnoiesc. Nu cred că se poate vor­bi despre iertare numai citind din cărţi, aşa cum nu poţi vorbi despre iubire dacă n-ai iubit. Şi presupun că nu este om pentru care gestul de iertare să nu fi con­stituit o piatră de poticnire cel puţin o dată, la un moment dat, în viaţa lui.

Din Noul Testament ştim cu toţii că trebuie să iertăm necondiţionat: „de şap­tezeci de ori câte şapte”1. Dar, deşi suntem conştienţi de importanţa acestei porunci, ea se dovedeşte a fi foarte greu de pus în aplicare, întrucât e aproape imposibil să nu spunem în sinea noastră: „Bine, bine, dar cu durerea mea, cu lacrimile mele cum... Citeste articolul

6 Septembrie 2014

Visul lui Lucifer

Visul în sine, a visa, este un semn al căderii. În rai, omul nu visa, ci contempla lucra­rea lui Dumnezeu, adică lu­mea. În prezenţa lui Dum­nezeu nu mai poţi visa, căci a visa presupune lipsa a ceva sau a cuiva. Şi dacă nici îngerilor şi nici omului nu le lipsea nimic în rai, cum de ajung totuşi să iasă din comuniunea cu Dumnezeu? Tradiţia ne spune că primul căzut... Citeste articolul

Ce trebuie să ştim despre Armurariu?
20 Iulie 2014

Ce trebuie să ştim despre Armurariu?

Factorul curativ: se­minţele. Afecţiuni pentru care se recomandă: hepa­tita virală A, B şi Q ic­ter, insuficienţă hepa­tică, ciroză hepatică; diskinezie biliară, litiază biliară; diferite intoxicaţii. Denumirea uzuală: Armurariu (lat. Silybum marianum Gaerth.).

Scurtă descriere: Armurariul este o plan­tă ţepoasă, de vreun metru înălţime, cu tul­pini si frunze de un verde şters si flori ro­şiatice, care fac nişte seminţe cu gust amărui. Acest scaiete este printre cele mai utilizate plante medicinale din lume. De ce? Pentru că în seminţele sale se ascund substanţe cu o extraordinară acţiune be­nefică asupra ficatului. În... Citeste articolul

Despre dreptatea lui Dumnezeu
6 Iunie 2014

Despre dreptatea lui Dumnezeu

La întrebarea lui Pilat: „Ce este Ade­vărul?”, Mântuitorul nu-i răspun­de nimic. Şi ştim de ce: în primul rând, întrebarea nu era corect pusă, iar în al doilea rând, ar fi fost de prisos să stea să-i explice, pentru că probabil oricum nu ar fi înţeles. Adevărul este un cine,iar nu un ce.Acelaşi lucru l-am putea spune şi despre dreptate: ea nu este un ce,un ceva, ci un cine, o persoană, şi ea nu poate fi niciodată despărţită de adevăr, dreptatea presupunând a spune mereu adevărul. Dumnezeu, aşadar, nu este numai drept, ci este Dreptatea însăşi.

Cunoscutul proverb „Ce ţie nu-ţi pla­ce, altuia nu-i face” redă pe scurt esenţialul poruncii Mântuitorului: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, întrucât această poruncă mai presupune, printre al­tele, şi acest aspect: de a nu-i face nedrep­tate aproapelui, de a-i recunoaşte dreptul şi a-l respecta, de a-l trata în mod echitabil.... Citeste articolul

Despre diferitele chipuri de a ne purta crucea (VI)
4 Iunie 2014

Despre diferitele chipuri de a ne purta crucea (VI)

Există un fel de a purta crucea boli­lor care poate avea un sfârşit nefe­ricit, în pofida aparenţelor ce par să prevestească ceva bun. Am şovăit mult în privinţa mărturiei de mai jos. O dau însă la îndemnul unui stareţ, pentru ca, după cuvântul acestuia, să „spulber o nerozie”. Lămurire: însuşirea neroziei este lipsa de judecată şi de discernământ. Oricine ştie că aceasta poate duce la o nenorocire.

Cititorul să ţină seamă de aceasta şi să înţeleagă că cele ce urmează sunt o aten­ţionare.Scrisă cu inima strânsă de mâhni­re, dar în acelaşi timp plină de nădejde în mila fără de sfârşit a Dumnezeului nos­tru. Numai El ştie cum să rânduiască. „Luptătorul” nostru, care dădea la în­ceput mărturia unei mari credinţe, a... Citeste articolul

Doi ochi mari violeţi pe un chip smead privesc întrebător, de sub o şuviţă de păr negru, la stagiara chinetoterapeută care toc­mai a intrat pe uşă. În vârstă de 17 ani, F. suferă de o paralizie a membrelor inferioa­re. Ea se află într-o clinică specializată în oncologie, şi totuşi pare să nu ştie asta – sau poate că nu vrea să ştie. Face o mutră de copil... Citeste articolul

8 Aprilie 2014

Despre dragoste

Nu, Domnul ne-a poruncit nouă, celor de pe pământ, dragostea – nouă, celor ce suntem ţinuţi de multe neputinţe, celor ce ne oblojim rănile cu harul Său, celor ce ne sângerăm une­ori unii pe alţii din neştiinţă duhovnicească si din pricina bolilor de care suferim. Domnul nu a spus: „Vindecaţi-vă mai în­tâi, şi apoi faceţi faptele dragostei ce vă... Citeste articolul

4 Aprilie 2014

Chip și asemănare

„Viaţa este o împletire între dumnezeire şi lume, chip ceresc şi chip pământesc. Prin părinţi, Fiul pri­meşte o naştere din lume şi o naştere din Dumnezeu. Şi ce în­seamnă însă să te naşti? Înseamnă să fii purtătorul chipului originii părinteşti, iar destinul vieţii Fiului este creşterea în asemănarea chipului de Tată.”1 Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prin excelenţă chipul Tatălui. „Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (In 14, 9).

Omul este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Prin naştere, fiecare dintre noi primim şi purtăm mai departe trăsăturile părinţilor noştri. Acesta este chi­pul nostru cel pământesc. Chipul ceresc este dat de suflarea lui Dumnezeu: „Şi a suflat [Dumnezeu] în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. 2, 7). Însă ce anume ne... Citeste articolul

16 Martie 2014

Acord și dezacord

În general, oamenii încearcă să înţeleagă de ce sunt nefericiţi, de ce se îmbolnăvesc, de ce nu ajung să se căsătorească, de ce nu pot avea copii... Şi lista unor astfel de nedumeriri – legitime, de altfel – poate continua la nesfârşit. Şi atunci apar inevitabil următoarele în­trebări: unde este Dumnezeu în toate acestea, de ce mă lasă să mă chinui în felul acesta, de ce nu face nimic ca să mă ajute, doar este Atotputernic şi, mai ales, se spune despre El că ne iu­beşte. Şi astfel încercăm de cele mai multe ori, cu mintea noastră, să dăm răspunsuri logice, pertinente la aceste întrebări.

Pentru omul credincios, însă, lucrurile se simplifică de la sine: el ştie că „viaţa du­hovnicească nu se desfăşoară la nivelul min­ţii, la nivelul prejudecăţilor, al cunoştinţelor sale teoretice: sunt de acord, nu sunt de acord, este corect, nu, este ilogic. Important nu e să fii de acord sau nu, ci important este să nu fii în minte. A trăi prin minte înseamnă a trăi... Citeste articolul

UN BRAV OSTAŞ Are un suflet sincer, de aur. Este o fiinţă foarte tandră, mărinimoasă şi fără compro­misuri. Dar cum se întâmplă adesea, din păcate, încă din copilărie această tandreţe de care are nevoie ca de aer pentru a respira i-a fost refuzată. Din toate punctele de vedere. Singurătatea a însoţit-o întotdeauna. Şi, de asemenea, faptul că de-a lungul... Citeste articolul

3 Martie 2014

Așteptând am așteptat pe Domnul...

Aştept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Anii au trecut, viaţa la mănăstire părea aşa de firească, de parcă niciodată nu aş fi trăit în lume, zilele treceau una după alta, iar rugăciunea se împletea cu munca, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate, în cer şi pre pământ. Într-o zi, eram la aeroport, aşteptând avio­nul. Era avionul care mă ducea pe acele melea­guri unde prima dată m-am... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni