În miezul procesului de „desfigurare” a omului şi a lumii la care asistăm neputin­cioşi, în ziua de 6 august ne este dat să prăznuim luminosul Praznic al Schimbării la Faţă, al „transfigurării” sau „preschimbării” (gr. metamorphosis) Domnului pe Muntele Tabor. De fapt, Domnul Hristos lasă să transpa­ră, înaintea a trei dintre ucenicii Săi,... Citeste articolul

Cuvantul Episcopului Siluan
1 Mai 2013

Cuvantul Episcopului Siluan

Învierea Domnului pe care astăzi o prăznuim este un prilej de înnoire a făgăduințelor făcute în numele nostru de nași, la Botez, ca să rămânem uniți cu Hristos, să credem Lui, ca unui împărat și Dumnezeu și să ne închinăm Lui – întreaga viață –, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimii Celei de-o-ființă și nedespărțite.

Este important să știm în ce fel să ne raportăm fi ecare, personal, la Hristos Cel Înviat, Care este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului (cf. Mt. 28, 20). Și El Însuși, Care este IUBIREA (cf. 1 In. 4, 8) – și nu doar o are pentru fi ecare dintre noi, personalizat – ne-a arătat că iubirea este modul nostru firesc de raportare la El, ca răspuns la... Citeste articolul

După ce, în decembrie, am contemplat Taina Întrupării lui Dumnezeu, iar în ianuarie am contemplat Arătarea Sa cea în Treime, la Iordan; după ce am auzit îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul și apoi pe cel al Domnului, zicându‑ne: Pocăiți‑vă, că s‑a apropiat Împărăția cerurilor (cf. Mt. 3, 2; 4, 17), în duminicile din luna februarie ni se... Citeste articolul

Cuvânt la Nașterea Domnului
17 Decembrie 2012

Cuvânt la Nașterea Domnului

Astăzi Hristos se naște și prunc se face pentru noi! Să‑L slăvim și noi, împreună cu magii și cu păstorii, daruri duhovnicești aducându‑i! Astăzi Domnul vine la noi din ceruri, născându‑Se din Fecioara Curată! Să‑L întâmpinăm și noi cu sufletul gătit de sărbătoare! Astăzi Dumnezeu se pogoară la noi, pe pământ, făcându‑Se unul dintre noi, ca noi... Citeste articolul

Cuvânt la Noul An Bisericesc
15 Septembrie 2012

Cuvânt la Noul An Bisericesc

Dacă anul calendaristic se sfârşeşte la 31 decembrie şi reîncepe la 1 ianuarie, Anul Bisericesc se sfârşeşte la 31 august şi reîncepe la 1 septembrie. Motivaţia este legată de faptul că, bisericeşte şi creştineşte, anul începe cu praznicul Naşterii Maicii Domnului, prin care se împlineşte lucrarea cea mântuitoare a venirii în trup a Domnului Hristos, şi se... Citeste articolul

Perioada de post al Paştilor sau al Păresimilor, cum i se spune în popor (lat. quaresima – patruzeci, cu referire la numărul zilelor postului), pe care o petrecem, are la jumătatea ei un moment de „înălţare”, care este Duminica Sfintei Cruci. În acest an, acest moment se întâlneşte, în duminica următoare, cu unul dintre cele mai mari şi mai importante... Citeste articolul

GÂNDURI LA ZECE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI NOASTRE
5 Octombrie 2011

GÂNDURI LA ZECE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI NOASTRE

Dacă vremurilor în care trăim li se potriveşte mai bine ca oricând zicala latinească tempus fugit („timpul fuge”), aceasta se potriveşte, de bună seamă, şi cu privire la cei zece ani de când Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale a fost ridicată, prin hotărârea Sfântului Sinod, la statutul de Mitropolie, iar întâistătătorul ei, Înaltpreasfinţitul Iosif, la rang de mitropolit, în data de 21 octombrie 2001.

Dacă în planul veşniciei zece ani reprezintă foarte puţin, în planul slujirii şi al vieţii în Hristos a clerului şi a credincioşilor Mitropoliei noastre aceşti zece ani înseamnă o multitudine de evenimente, de jertfe, de încercări şi de împliniri care fac ca această perioadă să se resimtă, pentru cei ce sunt implicaţi direct, ca fiind mult mai lungă. Truda cu timp şi... Citeste articolul

ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI VA FI MANTUIT (Ioil 2,32; F. Ap.2, 21)
1 Iunie 2011

ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI VA FI MANTUIT (Ioil 2,32; F. Ap.2, 21)

În această vreme de frământare şi neaşezare, în care toată lumea se plânge că e foarte greu sau chiar imposibil să te rogi, pogorârea Sfântului Duh – Mângâietorul – vine cu o mare mângâiere pentru tot sufletul care se nevoieşte pentru mântuire.  

Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, adică la cincizeci de zile de la Înviere, ne deschide, după cele şapte săptămâni (la fel ca şi număr cu cele ale Postului Mare), o a Opta Săptămână care le încoronează pe celelalte, plinindu‑le, aşa cum şi Săptămâna Luminată le plineşte pe cele şapte ale Postului, ieşind din sfera timpului „ordinar”, spre a... Citeste articolul

Biserica, în înţelepciunea ei duhovnicească, dar şi formator-catehetică, a rânduit, de-a lungul anului, perioade hărăzite prăznuirii şi îndulcirii din toate bunătăţile dăruite nouă de Dumnezeu şi perioa­de în care să luăm aminte la noi înşine, la starea noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de cei de aproape ai noştri şi în care să ne nevoim... Citeste articolul

Cuvântul episcopului Siluan (decembrie 2010)
1 Decembrie 2010

Cuvântul episcopului Siluan (decembrie 2010)

„HRISTOS SE NAȘTE, SLăVIȚI-L! HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÂMPINAȚI-L! HRISTOS PE PĂMÂNT, ÎNĂLȚAȚI-VĂ! CÂNTAȚI DOMNULUI TOT PĂMÂNTUL!”

Cu aceste îndemnuri își începea Sfântul Ierarh Grigorie De-Dumnezeu-cuvântătorul, omilia sa la Praznicul Nașterii Domnului din anul 380. Cu aceleași cuvinte întâmpină Biserica perioada postului Crăciunului, îndemnând astfel pe fiii ei, odată cu sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Templu. Aceste îndemnuri au astăzi un și mai mare ecou,... Citeste articolul

Cuvântul episcopului Siluan (septembrie 2010)
1 Septembrie 2010

Cuvântul episcopului Siluan (septembrie 2010)

Gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus. (Filipeni 2, 9)

Luna septembrie cu care începe Noul An Liturgic Bisericesc este marcată de două mari praznice, cel al Nașterii Maicii Domnului și cel al Înălțării Sfintei Cruci care, deopotrivă, ne dezvăluie miezul căii pe care Domnul Hristos ne-a dezvăluit-o prin întruparea Sa și sălășluirea Sa „întru” și „între” noi (cf. Ioan, 1, 14), cale care, în condițiile... Citeste articolul

1 Decembrie 2009

Gând la Întruparea Cuvântului

„Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr… Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat har peste har… Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul prin Iisus Hristos s-au făcut.” (Ioan 1, 14;16-17).

Naşterea după trup a Domnului Iisus Hristos constituie un prilej de a cugeta la Harul cel „peste har” pe care acesta îl aduce „omului”, al cărui „fiu” se şi face, şi mai ales la felul în care noi, fiecare, suntem părtaşi la acest har. Cheia pătrunderii mai adânc în această lucrare dumnezeiască mântuitoare ni se dă tocmai din rânduiala... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni