Episcopul, icoana lui Hristos-Păstorul
1 Martie 2023

Episcopul, icoana lui Hristos-Păstorul

JERTFA CĂTRE HRISTOS PĂSTORUL Întru această aniversare a misiunii episcopale a Părintelui nostru în Domnul, Arhiepiscopul și Mitropolitul Iosif, aducem cu evlavie jertfa noastră căci teologia este jertfelnică: o lumânare curată, un dram de tămâie scumpă, o prescură înmiresmată, un păhăruț de vin vechi, o sticluță de untdelemn, puțini bani și pomelnicul nostru, săpat ca în vechime pe tăblițe de marmură.  

Acesta poartă la stânga numele episcopului nostru titular, ale celor din Sinodul Mitropolitan și din Sfântul Sinod al Bisericii noastre suverane; iar în dreapta se citește pomenirea ierarhilor model: Iacov al Ierusalimului, primul episcop din Istorie; Irineu, care a denunțat ereziile; Ignatie Teoforul; Nicolae Taumaturgul; cei trei sfinți Ierarhi1; marii harismatici German de Auxerre, Martin de... Citeste articolul

Chip al blândeții și al dăruirii de sine
1 Martie 2023

Chip al blândeții și al dăruirii de sine

Gânduri smerite în fața inimii care a știut să privească la cele înalte  „Dar mai presus de toate, țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate.” (I Petru 4, 8) În acest an, în ziua de 15 martie, se împlinesc 25 de ani de la hirotonia și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif ca întâi-stătător al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Ani de nevoință, ani de osteneală, ani în care a învățat să iubească și mai ales să se dăruiască: să se dăruiască necondiționat. Mare și minunată taină: să reușești să te pui mereu într-o mare paranteză, ca să faci loc celui de lângă tine să guste din harul care te-a împânzit.

Taina aceasta i-a atins inima mitropolitului nostru chiar dintru început. A reușit să pună chipul blândeții și al dragostei mai presus de realizările exterioare, văzute, care pe alocuri umbresc lucrarea tainică a inimii. Acea lumânare care s-a aprins în martie 1998, o lumânare care arde și astăzi, o lumânare care ardea atunci, la Paris, și astăzi arde în sute de... Citeste articolul

Episcopul, păstor al clerului, monahilor şi credincioşilor din eparhia sa
1 Martie 2023

Episcopul, păstor al clerului, monahilor şi credincioşilor din eparhia sa

La împlinirea a 25 de ani de slujire episcopală a Înaltpreasfințitului Iosif, redacția Revistei Apostolia m-a rugat să scriu câteva cuvinte despre episcop ca păstor al preoților, monahior și credincioșilor din eparhia sa.

Trăim într-un veac al răspândirii în cele din afară, al fărâmiţării vieţii şi al înstrăinării de noi înşine, pentru că omul modern îşi ignoră propria inimă, în care se concentrează toată umanitatea şi de care depinde echilibrul sufletesc şi pacea lăuntrică. Constatăm cu durere că, pe măsură ce ştiinţa şi tehnica progresează uluitor, în... Citeste articolul

3 Noiembrie 2021

Regele Mihai I al României şi Biserica Ortodoxă Română

Omagiem astăzi personalitatea luminoasă a Regelui Mihai I al României, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, evidențiind marile virtuți care l‑au călăuzit de‑a lungul întregii sale vieți: credința în Dumnezeu, iubirea faţă de poporul român, răbdarea în suferinţă, demnitatea în comportament şi puterea de‑a ierta pe cei ostili.

Personalitate istorică marcantă a veacului său, monarh, mareșal al României, veteran al celui de‑Al II‑lea Război Mondial, eroic în actul de la 23 august 1944, Regele Mihai I al României a fost, în același timp, un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Române, un om cu o credință puternică, pe care nu s‑a sfiit niciodată să o mărturisească în public,... Citeste articolul

7 Octombrie 2021

Douăzeci de ani de organizare mitropolitană în Europa Occidentală și Meridională

Se împlinesc douăzeci de ani de la ridicarea la rang de Mitropolie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Sunt douăzeci de ani care au marcat într-un mod minunat viața bisericească a românilor așezați în Franța, Elveția, Belgia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Islanda, Italia, Malta, Spania și Portugalia. Spun minunat la propriu, deoarece în acești ani Dumnezeu a însoțit pas cu pas, și de foarte multe ori într-un mod mai presus de orice așteptare și speranță omenească, arhipăstorul și apoi arhipăstorii, clericii și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, viețuitori în  această parte a Europei. 

În anul 1998, la întronizarea noului Arhiepiscop, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, eparhia era constituită din aproximativ 30 de parohii, dintre care câteva reuneau francezi ce trăiau  ortodoxia ca pe o firească încununare a propriei identități, și o mănăstire.  În primii trei ani de  slujire a noului chiriarh, elanul său misionar a făcut ca numărul... Citeste articolul

6 Octombrie 2021

21 octombrie 2021, două aniversări

ADUCERE AMINTE O aniversare nu este numai un act de memorie, este reînnoirea conștiinței. Paștile, de pildă, sunt sărbătoarea ieșirii poporului lui Dumnezeu din robirea lui Faraon. Bunavestire este aniversarea zămislirii neprihănite a Cuvântului dumnezeiesc. Întregul an liturgic este structurat ca memorial al faptelor dumnezeiești și întreaga Biblie este amintirea lucrărilor milostive întru omenire ale Domnului slavei. Fiecare act de memorie este nu numai un mecanism al amintirii, ci o actualizare a însuși prezentului acelui eveniment, într-un moment în care harul dumnezeiesc îi este reînnoit. Experiența omenească, în general, și experiența biblică, în particular, câștigă împotriva uitării, împotriva decăderii realității și a descalificării vieții, împotriva pierderii sensului cuvintelor și a gesturilor, de fapt împotriva morții.

AFECȚIUNEA NOASTRĂ DE FII Pe 21 octombrie sărbătorim a douăzecea aniversare de la ridicarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale la rang de mitropolie și tot a douăzecea aniversare a înălţării întâistătătorului ei la rangul de mitropolit; dar și trecerea părintelui nostru întru Domnul, ieromonahul Siluan, la rangul de episcop. Cei doi ierarhi ai noștri,... Citeste articolul

5 Octombrie 2021

20 de ani de slujire sfințitoare și de roade mântuitoare

„Episcopii sunt urmaşii Apostolilor şi după harul dat lor ne aduc către Hristos. Ei ne învaţă pocăinţa; ei ne învaţă a păzi poruncile lui Hristos. Ei ne grăiesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca noi să cunoaştem pe Domnul. Ei ne povăţuiesc pe calea mântuirii şi ne ajută a ajunge la înălţimea smereniei duhului lui Hristos. Ei adună în staulul Bisericii oile mâhnite şi risipite ale lui Hristos, ca sufletele lor să afle odihnă în Dumnezeu.” Sfântul Siluan Athonitul  

Au trecut douăzeci de ani binecuvântați de când, împreună cu câțiva colegi de la facultate, ne-am înghesuit într-un Renault ca să ajungem la Bordeaux, la Biserica „Sfântul Iosif”, unde urma să fie hirotonit un nou episcop. Atunci, la început de mileniu, Arhiepiscopia își croia drum prin vitregiile istoriei și ale unei jumătăți zbuciumate de... Citeste articolul

4 Octombrie 2021

Cuvântul episcopului Timotei

Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, mare părinte duhovnicesc din Serbia, văzând că de multe ori credincioșii dau prea mare importanță lucrurilor care se întâmplă în exterior, a avut un cuvânt mântuitor pentru cei ce-l ascultau: „Nu mai dați atâta însemnătate întâmplărilor din afară. Fiți mai mult în lăuntrul vostru, în inimă, cu Domnul, iar pe celelalte lăsați-le. Trebuie doar să fiți cuviincioși, liniștiți și buni față de toți.”1.

Acest cuvânt al starețului este foarte actual în vremurile pe care le trăim. Și când a rostit stareţul cele de mai sus lumea îşi avea zbuciumul ei, dar astăzi întreaga lume este cuprinsă de o mare neliniște, datorită marilor încercări prin care trece. Aceasta nu neapărat din pricina virusului, care continuă să fie virulent, ci mai ales datorită faptului că lăsăm duhul... Citeste articolul

3 Octombrie 2021

20 de ani pentru veșnicie

Ziua de 21 octombrie a acestui an reprezintă, pentru noi, cei ce trăim în țările aflate sub jurisdicția canonică a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, o dată de referință în plan omenesc și istoric: înființarea acestei Mitropolii și, totodată, împlinirea unui răstimp de douăzeci de ani de slujire pastoral-misionară, social-filantropică și cultural-educativă printre fiii și fiicele duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Române, trăitori pe meleagurile occidentale și meridionale ale vechiului continent.

Pe plan omenesc, douăzeci de ani se apropie de o generație, dar în planul slujirii și al trăirii creștinești din Mitropolia noastră înseamnă preluarea și ducerea mai departe a jertfelnicei slujiri a celor care ne-au precedat, dar şi noi începuturi: noi eparhii, noi parohii și mănăstiri, noi familii creștine și nou-născuți din apă și din Duh; înseamnă programe de formare... Citeste articolul

2 Octombrie 2021

Cu prilejul unei aniversări: doi ierarhi, „un suflet în două trupuri”

Mă bucur de inițiativa revistei Apostolia de a dedica numărul din octombrie celor două evenimente care au avut loc în urmă cu 20 de ani: hirotonia întru episcop a Preasfințitului Siluan și ridicarea la treapta de mitropolit a Înaltprea-sfințitului Iosif, doi ierarhi despre care se poate spune, ca și despre Sfinții Vasile cel Mare și Grigorie Teologul, că sunt „un suflet în două trupuri”. Amândoi au studiat între 1989 și 1993 teologia la Sibiu, apoi și-au continuat formarea teologică la Institutul „Saint Serge” din Paris. Cei doi ierarhi lucrează în duhul Ortodoxiei vii și misionare şi într-o diasporă românească tot mai numeroasă, diseminată în marea diasporă creștină a Occidentului. Căci creștinismul a devenit aproape pretutindeni o diasporă, datorită secularizării galopante care amenință întreaga lume creștină. 

În lumea descreștinată de astăzi, mărturia ortodoxă, ca de altfel a tuturor celorlalți creștini, trebuie să fie mărturia smerită a unor comunități ca niște mici insule în care oamenii își găsesc salvarea; salvarea din multele încercări și nevoi care vin asupra lor, datorită îndepărtării de Dumnezeu, dar și salvarea lor în veșnicie. De când lumea, oamenii... Citeste articolul

6 Mai 2019

Diaspora și căutarea lui Hristos

Zece ani de la revenirea Catedralei din Paris în Biserica Ortodoxă Română Cuvântul diaspora există, cel puțin conceptual, la nivelul fiecărei limbi și al fiecărui popor din această lume. Deși la origine el desemna „totalitatea comunităților evreiești dispersate ca urmare a distrugerii Ierusalimului și alungării populației de către Nabucodonosor II, regele Babilonului”, treptat diaspora ajunge să‑i numească pe oamenii ce, din varii motive, locuiesc în afara granițelor țării lor de origine. Este cunoscut episodul scripturistic, reținut doar de Sfântul Apostol Ioan, când „niște elini, din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare, au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galileii, și l‑au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus” (Ioan 12, 20‑21). Așadar, oameni din diaspora Îl căutau pe Hristos Domnul. Prin urmare mesajul hristic a fost adresat și diasporei poporului evreu și, prin extensie, fiecărei diaspore a fiecărui popor din lumea antică. Istoria stă mărturie acestei afirmații.

În cazul poporului român, diaspora a apărut cu predilecție în perioada Revoluției din 1848, când mulți tineri, cu origini boierești și nu numai, din Țările Române, erau trimiși de părinții lor în Paris, pentru a studia. Iar Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din inima Cartierului Latin al Parisului este prima biserică a românilor... Citeste articolul

18 Mai 2018

Gând din inimă la ceas aniversar

Trăim vremuri tulburi în care toate valorile propovăduite de Biserica Ortodoxă Cea Una în numele lui Iisus Hristos timp de 2000 de ani sunt răstălmăcite,  negate,  contestate  și murdărite. Într‑o lume din ce în ce mai laicizată, se încearcă  o discreditare fățișă a Bisericii Ortodoxe și a valorilor ei. În aceste vremuri mai grele parcă decât oricând, tot mai mulți români iau calea exilului într‑un exod dureros pentru ei înșiși dar mai ales pentru țara și neamul Românesc. Chiar dacă trăim aici în diaspora nu vom uita niciodată că moșii și strămoșii noștri au luptat până la jertfa supremă pentru credință și pentru neam! Au iubit pe Hristos Cel Răstignit, neamul românesc și această țară minunată pe care ne‑au lăsat‑o întreagă! 

Lumina caldă a Învierii ne aduce în acest an o frumoasă  aniversare: se împlinesc 10 ani de când Preasfințitul nostru Episcop Timotei a fost ales și hirotonit Episcop al Episcopiei Ortodoxe  Române a Spaniei și Portugaliei. Ani de rugăciune, de muncă și alergare, de împreună lucrare dar și de realizări. Catedrala Ortodoxă de la Madrid pe care Preasfinția Sa a... Citeste articolul

17 Mai 2018

Preasfințitul Timotei, discernământ duhovnicesc și realism lucrativ

Pentru un an de zile (septembrie 2016 ‑ septembrie 2017), am avut binecuvântarea de a activa sub oblăduirea Preasfințitului Părinte Timotei al Spaniei și Portugaliei. Nu mă cunoștea în momentul în care i‑am prezentat un proiect misionar pentru Vilaller (în munții Pirinei), loc unde se înființase o mănăstire de maici. A fost foarte deschis la idee, deși era ceva mai neobișnuit ca un preot de mir să gestioneze o lucrare misionară și duhovnicească ce urma să se construiască în jurul unei obști unde urma să aduc câteva ucenice. Am văzut atunci că este un om profund ancorat în realitatea contemporană și care înțelege foarte bine dimensiunea dinamică a Sfintei Tradiții. Dar a cerut răgaz până să dea un răspuns. Am știut că va pune la rugăciune, că va căuta încredințare de la Dumnezeu. Au urmat apoi luni de zile în care am constatat că Preasfințitul Timotei are înțelepciunea de a acorda omului încredere, dar și de a veghea, cu discreție și delicatețe, ca lucrurile să se petreacă în bună rânduială și pe placul Domnului.

Anul acela a fost și unul în care eram foarte des solicitat să slujesc, să conferențiez în câte o comunitate ortodoxă ori să susțin, alături de soție, Cristina, diverse seminarii sau ateliere de lucru. Cerând binecuvântare pentru fiecare astfel de lucrare, la un moment dat Preasfințitul Timotei mi‑a spus, cu glas părintesc: „Să mergeți acolo unde sunteți solicitați,... Citeste articolul

16 Mai 2018

Vlădica TIMOTEI, un misionar statornic

Începuturile misiunii ortodoxe românești în cele două țări vecine din Peninsula Iberică, cristalizată sub forma unei structuri eclesiastice la nivel de eparhie, au presupus privațiuni și felurite lipsuri. Greul acestor prefaceri l‑a dus tânărul vlădică Timotei, alesul Sinodului de la București să fie Păstorul conaționalilor stabiliți în Spania și Portugalia, începând cu luna mai a anului 2008. 

A avut privilegiul să fie înconjurat cu dascăli buni și duhovnici iscusiți, ce i‑au șlefuit caracterul, începând din Clujul studiilor universitare, continuând cu viețuitorii căliți în tainele despătimirii din chinovia Niculei, loc al făgăduințelor monahale asumate pentru veșnicie, sub privirea Maicii din Icoana înlăcrimată. Trebuiesc amintite apoi figurile a doi... Citeste articolul

14 Mai 2018

Preasfințitul Timotei la zece ani de episcopat

Preafințitul Timotei, episcopul ortodox al românilor din Spania și Portugalia, împlinește zece ani de episcopat. O cifră rotundă, a cărui împlinire dă prilej de sărbătoare, de bucurie, de evaluare, de bilanț și de proiecte de viitor. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei este una dintre cel mai înfloritoare ale diasporei, iar motorul acestei nașteri și înfloriri este episcopul ei. Nașterea, dezvoltarea și creșterea duhovnicească, este vie, curată, luminoasă, strălucitoare. O naștere și creștere a Ortodoxiei, în plinătatea ei: liturgică, canonică, dogmatică, morală, ascetică, duhovnicească, gospodărească. Creșterea și dezvoltarea este vizibilă atât ca extindere, dar mai ales ca adâncime de duh, ca profunzime a trăirii, fapt văzut și simțit cu ochii și simțurile duhovnicești.

Pe Preasfințitul Timotei îl cunosc din anul 1994. Era student în anul întâi, la Facultatea de Teologie din Cluj, iar eu eram frate la Mânăstirea Nicula. Venea și stătea anumite perioade la mânăstire, încadrat ca frate, fiind trecut pe viu, prin toate ascultările. Alterna venirile la Mânăstirea Nicula cu cele de la Mânăsirea Salva, unde se mutase duhovnicul... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni