Cuvantul Episcopului Timotei
1 Mai 2013

Cuvantul Episcopului Timotei

Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem și ziua de azi, zi de mare sărbătoare pentru întreaga creștinătate. Am înviat și noi o dată cu Hristos și bucuria aceasta a înnoirii noastre spirituale ne hrănește sufl etele și ne determină să-I mulţumim Dumnezeului nostru pentru dragostea ce ne-o poartă.

Acum știm că Dumnezeu, atât de mult „a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică”. Credinţa noastră, cu siguranţă, capătă un nou suflu în aceste zile de sărbătoare, pentru că Duhul Sfânt o face vie și lucrătoare în noi, acum mai mult decât oricând. Hristos... Citeste articolul

Rugăciunea, cale spre Împărăţia Cerurilor
16 Aprilie 2013

Rugăciunea, cale spre Împărăţia Cerurilor

Cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem în Postul Sfintelor Paşti, post în care Biserica a rânduit un timp al pocăinţei, al iertării şi al împăcării cu aproapele şi cu Dumnezeu. Timpul pregătirii pentru a primi lumina lui Hristos cel mort şi înviat nu începe însă doar odată cu Postul Mare, ci odată cu decizia noastră de a ne naşte din nou „din apă şi din Duh”, iar această pregătire trebuie să fie continuă.  

Pentru noi, creştinii, fiecare Sfântă Liturghie este un Paşte, o trecere a noastră de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină, prin Învierea lui Hristos. De aceea, după ce‑L primim pe Domnul Hristos prin Sfânta Cuminecătură, cântăm bucuroşi „Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credinţa cea adevărată nedespărţitei Treimi... Citeste articolul

Cuvânt la Nașterea Domnului
16 Decembrie 2012

Cuvânt la Nașterea Domnului

Fiecare dintre noi avem felul nostru de a ne raporta la sărbătoarea Crăciunului. Cunoaştem, trăim şi iubim în felul nostru şi în funcţie de starea duhovnicească în care ne aflăm. Dumnezeu, însă, „este acelaşi ieri, astăzi şi în veci” (Evrei 13, 8). El ne iubeşte cu aceeaşi intensitate pe fiecare, ca şi cum am fi singuri în tot universul, ne... Citeste articolul

„Umblaţi ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea pentru că zilele rele sunt” (Efeseni 5, 16), le‑a scris Sfântul Apostol Pavel creştinilor din cetatea Efesului. Povaţa apostolului este actuală şi în zilele noastre. Dacă ne uităm în jurul nostru vedem tot mai multă agitaţie, oameni care se plâng tot mai mult de lipsa timpului, care aleargă în toate... Citeste articolul

Dacă sărbătoarea Învierii este Sărbătoarea Sărbătorilor şi Doamna Doamnelor, sărbătoarea Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri este „podoaba tuturor sărbătorilor şi împlinirea tuturor praznicelor împărăteşti”,  după cum ne învaţă Sfântul Epifanie, arhiepiscopul Salaminei Ciprului. Prin Învierea Domnului, moartea a fost biruită,... Citeste articolul

Iubite cititorule, Dumnezeu este solidar cu omul în suferinţa lui, iar pentru a-i urma Lui trebuie să ne facem asemenea Lui: Fiţi milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este (Luca 6, 36). Ortodoxia, care se poate traduce prin dreaptă credinţă, nu poate fi sărăcită de ortopraxie, care este de fapt aplicarea practică a dreptei credinţe. A fi ortodox înseamnă a fi în... Citeste articolul

În ultimii trei ani vorbim tot mai mult despre criza economică ce a cuprins întreaga lume şi care, într‑un fel sau altul, ne‑a afectat pe toţi. Duhovniceşte văzând lucrurile, această stare de criză trebuie să o înţelegem ca pe un semn, un mesaj din partea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să ne spună că nu mai suntem pe cale. Criza se datorează faptului că noi... Citeste articolul

În luna februarie, întreaga lume creşti­nă, prăznuieşte Întâmpinarea Domnu­lui. Este momentul în care omenirea, simbolizată de dreptul Simeon şi de proorociţa Ana, iese din ascunziș şi din întunericul necunoştinţei, în întâmpinarea Domnului. De data aceasta omul, mânat de Duhul Sfânt, nu se mai ascunde de Dumnezeu, ca odini­oară... Citeste articolul

Cuvântul PS Timotei (noiembrie 2010)
1 Noiembrie 2010

Cuvântul PS Timotei (noiembrie 2010)

Oamenii se schimbă, generaţiile trec una după alta, dar calea care duce spre mântuire este aceaşi. Această cale este o luptă continuă cu diavolul cu patimile și cu noi înșine. Este un război duhovnicesca cărui strategii de luptă se schimbă odată cu vremurile.

Sfântul Ambrozie de la Optima spunea că „Pe vechii creştini vrăjmaşul îi ispitea prin chinuri, iar pe cei de azi prin boli şi gânduri, gânduri care ne tulbură, care ne fac neatenți la chemarea lui Dumnezeu veniți la Mine toți cei împovărți de păcate și Eu vă voi odihni pe voi, gânduri care ne fură rugăciunea curată. Astăzi trăim într-o lume care nu... Citeste articolul

1 Iunie 2010

Cuvântul episcopului Timotei (iunie 2010)

Cuvântul episcopului Timotei al Spaniei și Portugaliei la primirea Prefericitului Daniel, Patriarhul României, pe pământul Spaniei.

Preafericirea Voastră, Dăm slavă Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, că după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, „celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după voia Lui, toate li se lucrează spre bine” (Romani 8, 28), astăzi suntem martorii acestei zile mult așteptate, prima vizită a unui patriarh român în Spania. Se împlinesc anul acesta 30 de... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni