Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 7 Octombrie 2011 Ora: 15:14

10 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE

În data de 21 octombrie 2011 se împlinesc 10 ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif ca primul mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, în urma ridicării Arhiepiscopiei cu sediul la Paris la rangul de Mitropolie.

10 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE

Această evoluţie în organizarea canonică a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Europa s-a impus datorită dinamismului misionar manifestat odată cu întronizarea în 1998 a tânărului arhiepiscop. Dacă la începutul misiunii Înaltpreasfinţiei Sale în Europa Occidentală şi Meridională existau 30 de parohii, după numai un an şi jumătate numărul lor s-a triplat. 

Pregătirea pentru trecerea la noua structură a început în a doua parte a anului 1999, prin lansarea procedurilor necesare modificării Statutului Arhiepiscopiei în vederea organizării mitropolitane, şi a fost încununată în anul 2007, când s-a constituit Sinodul Mitropolitan, în urma înfiinţării eparhiilor sufragane (a Italiei în 2007 şi a Spaniei şi Portugaliei în 2008), prin hotărâri ale Sfântului Sinod. Astfel, Arhiepiscopiei Europei Occidentale, cu sediul la Paris şi jurisdicţie în Franţa, Elveţia, Olanda, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Islanda, i s-a alăturat Episcopia Italiei, cu sediul la Roma şi jurisdicţie în Italia şi Malta, păstorită de Preasfinţitul Siluan, şi Episcopia Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid şi jurisdicţie în Spania şi Portugalia, păstorită de Preasfinţitul Timotei.

În cei 10 ani, prin această reorganizare canonică s-a trecut de la o asistenţă religioasă punctuală la o acoperire a nevoilor reale ale eparhiei, ajungându-se ca în cele 11 ţări să fie înfiinţate peste 350 de noi parohii. În acelaşi timp, viaţa monahală s-a dezvoltat şi ea simţitor. Dacă în 2001 Mitropolia avea două comunităţi monahale, acum sunt organizate 12 mănăstiri şi un schit. 

O altă prioritate a misiunii eparhiei şi apoi a Mitropoliei a fost pastoraţia tinerilor şi copiilor. În noiembrie 1999 s-a înfiinţat Asociaţia tinerilor „NEPSIS”, care în 10 ani a ajuns să fie prezentă în cele trei eparhii ale Mitropoliei şi în toate ţările în care acestea îşi desfăşoară activitatea pastorală, având ca obiectiv principal angajarea tinerilor în viaţa Bisericii prin întâlniri, congrese, conferinţe, colocvii şi alte activităţi bisericeşti. Această asociaţie a ajuns să fie un cadru de manifestare frăţească prin care se transmite comunităţilor entuziasmul tinereţii, îngemănat cu respectul pentru valorile creştinismului dreptslăvitor, ortodox. 

În domeniul social, începând din august 2000 îşi desfăşoară activitatea Asociaţia „Fraternitatea Franco-Română” (AOFFR), ce are ca obiectiv sprijinirea preoţilor, parohiilor, comunităţilor sau asociaţiilor angajate în acţiunea caritativă în România şi promovarea înfrăţirilor şi schimburilor franco-române.

Pentru a susţine material misiunea clericilor din Mitropolie şi pentru asigurările sociale a fost constituită în anul 2001 Asociaţia „Sfântul Cosma”. 

Cu binecuvântarea Mitropolitului Iosif, din aprilie 2001 se realizează săptămânal o emisiune radio, L’Église Orthodoxe aujourd’hui, la Radio Enghien, Paris, preluată apoi, cu binecuvântarea Adunării episcopilor ortodocşi din Franţa, şi de Radio Notre Dame din Paris.

În vederea dezvoltării proiectelor educaţionale în rândul copiilor, în 2006 a fost înfiinţat Centrul de Coordonare Educativă al Mitropoliei din Europa Occidentală şi Meridională, având ca obiective principale deschiderea de şcoli parohiale cu predare în limba română, organizarea anuală în România a unor tabere internaţionale de tradiţie şi spiritualitate, crearea pe durata vacanţelor a unor activităţi pentru copii, organizarea sesiunilor de perfecţionare a persoanelor implicate în proiectele educative ale Mitropoliei, conceperea şi editarea de materiale educative, materiale catehetice şi materiale de studiu biblic1.

Asociaţia „AXIOS”, cu sediul la Bordeaux, a fost înfiinţată în decembrie 2006 având ca scop principal ajutorarea în special a copiilor din diferite orfelinate din România. 

Pe lângă toate aceste asociaţii, în cadrul Mitropoliei funcţionează şi trei ateliere de iconografie: Atelierul Sfânta Ecaterina (Bordeaux), Atelierul Sfântul Nicolae (Gouhemans) şi Atelierul Sfânta Treime (Saint Florent-le-Vieil), în cadrul cărora se desfăşoară stagii de iniţiere şi perfecţionare în pictura icoanelor bizantine2.

Revista Apostolia, care găzduieşte aceste rânduri, este şi ea o mărturie a evoluţiilor din cadrul Mitropoliei. Tipărită în română şi franceză, continuatoare a Foii SFÂNTUL IOAN CASIAN, fostul buletin de informaţii al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală, dă mărturie în fiecare lună despre lucrarea pastoral-misionară în această parte a Europei şi cultivă în sufletul cititorilor sensibilitatea pentru frumos şi autentic ortodox. 

În cadrul Centrului eparhial, dobândit în folosinţă tot în aceşti ani, a fost construită şi împodobită după tradiţia răsăriteană o biserică, bijuterie a arhitecturii în lemn, punct de referinţă pe harta obiectivelor religioase creştine din regiunea pariziană. 

Nu în ultimul rând, se cuvine să menţionăm minunatul eveniment al reaşezării în comuniunea eparhiei noastre a Bisericii Româneşti Sfinţii Arhangheli din Paris, care şi-a redobândit statutul de catedrală mitropolitană. Altarul catedralei şi biserica sediului administrativ au fost sfinţite de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de membrii Sinodului Mitropolitan, clericii eparhiei şi delegaţi din partea Bisericilor ortodoxe surori, în cadrul vizitei efectuate în eparhia noastră de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române în vara anului 2009.

Dacă acum 10 ani cineva ar fi îndrăznit să aspire spre toate aceste împliniri, ar fi fost considerat visător sau chiar naiv. Domnul a binecuvântat jertfelnicia şi entuziasmul celor ce s-au pus în slujba Sa şi a dăruit mult mai multe împliniri decât au putut fi gândite sau dorite. 

Fie ca Bunul Dumnezeu să înmulţească şi de acum înainte binecuvântările Sale, pentru ca mărturia Bisericii noastre să fie ziditoare şi mântuitoare atât pentru credincioşii români, cât şi pentru cei care se apropie de înţelegerea lucrării lui Dumnezeu prin ortodoxie.

Pr. Conf. Dr. Patriciu Dorin Vlaicu
 
Note:
1. Pentru mai multe detalii vezi www.educatie‑catehetica.ro/activitati/proiecte‑in‑curs‑centru.htm (februarie 2010).
2. Vezi pagina oficială a Mitropoliei Ortodoxe pentru Europa Occidentală şi Meridională, www.mitropolia.eu
 
 
 

10 ANI DE LA ÎNTRONIZAREA MITROPOLITULUI MITROPOLIEI ORTODOXE ROMÂNE A EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni