Adaugat la: 1 Martie 2011 Ora: 15:14

SECRETUL PRIETENIEI

    „Buna ziua", zise puiul de vulpe. „Buna ziua", răspunse politicos Micul Prinţ, care se întoarse, dar nu văzu pe nimeni. „Sunt aici, sub măr", zise vocea. „Ce drăgălaşă!... făcu Micul Prinţ. Cine eşti tu?" „Sunt un pui de vul­pe", zise puiul de vulpe. „Vino să te joci cu mine, îi propuse Micul Prinţ. Sunt atât de necăjit...". „Nu pot să mă joc cu tine, zise puiul de vulpe. Nu sunt îmblânzit". „Ah, iartă-mă, exclamă Micul Prinţ. Ce înseamnă „să îm­blânzeşti?" „E o istorie de mult uitată, zise puiul de vulpe. Înseamnă „să stabileşti legături..." „Să stabileşti legături?" „Exact, zise puiul de vulpe. Pentru mine nu eşti acum decât un băieţaş, precum o sută de mii de băie­ţaşi. Şi nu-mi pasă de tine precum nici ţie nu-ţi pasă de mine. În ochii tăi nu sunt decât un pui de vulpe, la fel ca o sută de mii de alţi pui de vulpe. Dacă însă mă îmblânzeşti, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine unic pe lume precum unic pe lume voi fi şi eu pentru tine..." „Încep să înţeleg, zise Micul Prinţ. Ştiu o floare care cred că m-a îm­blânzit...".

 

Dar puiul de vulpe reveni la ideea lui.

   „Ştii, duc o viaţă monoto­nă. Eu vânez găini, oamenii mă vânează pe mine. Găinile seamănă între ele, ca şi oa­menii. Şi mi s-a urât de toa­te. Dacă însă mă îmblânzeşti, viaţa mi se va lumina atunci ca o zi însorita. Voi recunoaşte su­netul unorpaşi ce se vor deosebi de ai tuturora. Paşii altora mă fac sa mă pitesc sub pământ. Paşii tăi mă vor chema afară ca o muzică. Priveşte! Vezi holdele acele de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul nu-mi tre­zeşte niciun interes. Holdele nu-mi sugerează nimic. Tu însă ai nişte plete de culoarea aurului. Şi ce mi­nunat va fi când mă vei îmblânzi! Hol­da aurită mă va face să mă gândesc la tine. Şi voi îndrăgi până şi foşne­tul vântului printre spice...".

 

Puiul de vulpe tăcu, privind stă­ruitor la Micul Prinţ.

   „Te rog, îmblânzeşte-mă!", zise el. „Cu dragă inimă, răspunse Micul Prinţ, dar nu dispun de timp. Tre­buie să-mi găsesc prieteni şi să cu­nosc o mulţime de lucruri". „Cunoşti numai pe cine îmblânzeşti, zise pu­iul de vulpe. Oamenii nu au timp să mai şi cunoască ceva. Ei cumpără totul de-a gata de pe la negustori. Cum însă nu există negustori de pri­eteni, oamenii nu au prieteni. Dacă ţii să ai un prieten, îmblânzeşte-mă!" „Şi ce trebuie să fac?", între­bă Micul Prinţ. „Trebuie să te înar­mezi cu răbdare, zise puiul de vulpe. Mai întâi te aşezi pe iarbă, uite-aşa, la o anumită distanţă. Eu mă uit la tine din coada ochiului, şi tu nu scoţi o vorbă. Limba seamănă discordie. Pe zi ce trece însă te vei da tot mai aproape...".

 

Şi Micul Prinţ îmblânzi vulpea. Iar când veni timpul să plece...

  „Ah! zise puiul de vulpe. Imi vine să plâng". „Tu eşti de vină, ii zise Micul Prinţ. Eu n-am vrut să-ţi căşunez nici un rău, tu m-ai rugat să te îmblânzesc". „Fireşte", zise pu­iul de vulpe. „Dar vei plânge!", zise Micul Prinţ. „Fireşte", zise puiul de vulpe. „Atunci nu te alegi cu nimic". ,,Ba dam zise puiul de vulpe, îmi rămâne culoareagrâului... Iată secretul meu. Ni­mic mai mult: nu vezi bine decât cu inima. Esenţi­alul este invizibil pentru ochi". „Esenţialul esteinvizibil pentru ochi", repetă Micul Prinţ spre a nu uita...

Antoine de Saint-Exupery, Micul Prinţ, fragment 

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni