Adaugat la: 1 Decembrie 2010 Ora: 15:14

Cuvântul episcopului Siluan (decembrie 2010)

„HRISTOS SE NAȘTE, SLăVIȚI-L! HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÂMPINAȚI-L! HRISTOS PE PĂMÂNT, ÎNĂLȚAȚI-VĂ! CÂNTAȚI DOMNULUI TOT PĂMÂNTUL!”

Cuvântul episcopului Siluan (decembrie 2010)

Cu aceste îndemnuri își începea Sfântul Ierarh Grigorie De-Dumnezeu-cuvântătorul, omilia sa la Praznicul Nașterii Domnului din anul 380.

Cu aceleași cuvinte întâmpină Biserica perioada postului Crăciunului, îndemnând astfel pe fiii ei, odată cu sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Templu. Aceste îndemnuri au astăzi un și mai mare ecou, datorită faptului că viața noastră se petrece într-o atmosferă care are tendința de a ne „șterge” de pe orizonturi dimensiunea dumnezeiască, conștiința prezenței Aceluia care ne-a făgăduit la înălțarea Sa zicând: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28, 20).

Hristos se naște! Să-L slăvim și noi! Și împreună cu îngerii să-I cântăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pre pământ pace, întru oameni bună-voire!

Cel care este „ieri și astăzi și în veci, Același” (Evrei 13, 8) vine la noi! Să-L întâmpinăm și noi cum I se cuvine! Să luăm aminte la Cel ce voiește să ne facă, și pe noi cei trăitori în acest veac, părtași tainei întrupării Sale și să lepădăm din gândul și din atenția noastră alte „priorități”, pentru a-I acorda Lui cuvenita atenție și cinste! Să nu fim nepăsători ca poporul Ierusalimului de odinioară și neprimitori ca cei din Betleem, „căci Prunc S-a dat nouă, un Fiu S-a dat nouă ” … „Domn al Păcii”… „Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar” (Isaia, 9, 5-6). Căci astăzi avem nevoie mai mult decât oricând ca Domnul Păcii să aducă pe pământ pace și întru noi bună-voire. Să-L întâmpinăm și noi cu drag, așadar, și să-L invităm la noi în casă și în suflet, nemailăsându-L să poposească în ieslea cea întunecoasă, și El ne va preface casa în palat și sufletul în biserică! Să-I aducem și noi daruri, dăruind celor mai mici ai Săi, celor din jurul nostru care sunt lipsiți și astfel Lui vom dărui!

În această zi binecuvântată, Sus să avem inimile, îndreptându-le către Domnul Cel ce Se naște în ieslea dobitoacelor, pentru a ne înălța și noi mintea și gândul de la cele de jos, lumești, la cele dumnezeie ști și singurele care cu adevărat împlinesc și fericesc!

Fie ca Praznicul Nașterii Domnului din acest an să ne fie tuturor spre o și mai mare apropiere de Dumnezeu Cel venit în mijlocul nostru, pentru ca cealaltă vreme a vieții noastre, de acum înainte, în pace și întru luare aminte la El să o petrecem, pentru ca pașnică și liniștită viață să viețuim, în toată bună-cucernicia și curăția!

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos,
Să vă fie tuturora spre bucurie și folos!

† Episcopul Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Cuvântul episcopului Siluan (decembrie 2010)

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni