13 Mai 2018

Preasfințitul Părinte Timotei al Spaniei și Portugaliei un ierarh misionar

În urmă cu un deceniu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alegea – la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale – pe Arhimandritul Timotei Lauran, în demnitatea de Episcop al nou înființatei Episcopii a românilor ortodocși din Spania și Portugalia. Cel propus spre a fi ales s‑a dovedit a fi omul lui Dumnezeu, propunerea însăși și alegerea fiind una inspirată și binecuvântată. 

Născut, crescut, educat și format într‑o familie de buni creștini ortodocși sătmăreni, Părintele Episcop Timotei este un ierarh unic. Este primul și, deocamdată, singurul episcop oșan cu rădăcini în istorica localitate Cămârzana din Țara Oașului, unde s‑a născut mama Preasfinției Sale.  Obârșia și rădăcinile din care a odrăslit au rodit atât de frumos... Citeste articolul

10 Mai 2018

2008 -2018, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei la ceas aniversar

Anul acesta se împlinesc zece ani de când, în Catedrala „Sfinţii Arhangheli” din Paris, Preasfinţitul Episcop vicar Siluan Marsilianul a fost ales (Paris, 19 februarie 2008) drept unic candidat de către Colegiul electoral al nou‑înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei (21 iunie 2007).

La 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l‑a ales ca cel dintâi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (Bucureşti), iar la 8 mai 2008 Preasfinţitul Siluan a fost înscăunat ca primul Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către un sobor de ierarhi, în frunte cu ÎPS Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, la... Citeste articolul

10 Mai 2018

Necesitatea înființării unei Episcopii Ortodoxe Române în Peninsula Iberică

Începutul existenței Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugalie este strâns legat de prezența credincioșilor români ortodocși în cele două țări de origine latină: Spania și Portugalia. Deși prezenți în ținutul iberic – în număr mai simțitor – încă din perioada postbelică1, migrația românilor în Spania și Portugalia capătă consistență la începutul anilor 2000, crescând treptat, de la an la an, ajungându-se ca în anul 2007 să fie în cele două state iberice aproximativ 1.500.000 de cetățeni români. Biserica Ortodoxă Română a fost alături de acești compatrioți încă de la începutul migrației lor în aceste țări, acordând asistență religioasă prin preoții slujitori din parohiile ortodoxe înființate pentru românii stabiliți în orașele mari încă din anii 80'-90'.

Anul 1980 este unul foarte important din punct de vedere misionar pentru românii prezenți în Spania la acea vreme, reprezentând începutul procesului de coagulare a comunității românești din aceste ținuturi. Biserica a fost un factor de unitate în toate timpurile, reunind la sânul ei mai mult decât orice partid politic sau asociație fără scop lucrativ, tocmai pentru... Citeste articolul

6 Mai 2018

Împliniri ale Episcopiei Italiei la 10 ani de episcopat

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, își desfășoară activitatea ca ierarh în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, condusă și păstorită de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif. După absolvirea Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, urmează un program de doctorat la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint‑Serge” din Paris. Din 2001 este ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Episcop‑vicar al Mitropoliei. La începutul păstoririi sale și‑a desfășurat activitatea episcopală, misionară și duhovnicească timp de trei ani în Spania, Portugalia și în sudul Franței. A ajutat comunitățile de români să se poată organiza în jurul Bisericii, prin înființarea de parohii, iar din anul 2004, Înaltpreasfin-țitul Mitropolit Iosif îl solicită să se ocupe de activitatea pastorală din Italia în cadrul Vicariatului Italiei, în contextul în care în această țară nu era nici o structură episcopală. Patru ani mai târziu va fi ales ca și episcop titular al Italiei.

Construirea și consolidarea acestei episcopii a început de la zero, cu sacrificii și tenacitate având bucuria ca la zece ani de activitate episcopală în Italia a Preasfinției sale să vedem rezultatele: roade duhovnicești, pastorale, misionare și culturale care se pot observa aproape în fiecare parohie. Pentru a vedea evoluția și dinamica Episcopiei Italiei în cei zece ani de... Citeste articolul

4 Mai 2018

Preasfințitul Siluan la zece ani de episcopat

În ziua de 8 mai 2018 se sărbătorește a zecea aniversare a înscăunării Preasfințitului Părinte Siluan Șpan ca prim episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu jurisdicție canonică peste toți credincioșii ortodocși români, moldoveni și bucovineni de limbă română aflați în această țară.

Pregătirea acestui moment istoric a început în anul 1975, când, la Milano, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Justinian, s‑a înființat prima parohie a Patriarhiei Ortodoxe Române în Italia, urmată de înființarea Protopopiatului și apoi a Vicariatului Italiei. Cu ocazia vizitei făcute la Vatican și în Italia, în anul 2002, delegația Bisericii... Citeste articolul

2 Mai 2018

10 ani de la întronizarea primului episcop ortodox român în Italia

Câteva gânduri spre Slava lui Dumnezeu și smerită plecăciune în fața inimii care ne-a învățat să privim mereu către cele înalte „Și aceasta este încrederea pe care o avem către El, că, dacă cerem ceva după voința Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, știm că dobândim cererile pe care I le-am cerut.” (I Ioan 5, 14-15) Anul acesta, în ziua de 8 mai, se împlinesc 10 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, ca Întâistătător al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Dacă în planul veșniciei, a miilor de ani pe care Domnul îi vede ca ziua de ieri, cei zece ani care au trecut de când Episcopia noastră a fost binecuvântată cu un Întâistătător reprezintă foarte puțin, în planul slujirii și al vieții în Hristos a clerului și credin-cioșilor eparhiei noastre, cei zece ani înseamnă o mulțime de evenimente, de jertfe, de... Citeste articolul

1 Mai 2018

Doi ierarhi misionari în Occident

În luna mai 2018 se împlinesc 10 ani de când Preasfinţitul Siluan al Italiei şi Preasfinţitul Timotei al Spaniei şi Portugaliei au primit crucea păstoririi ca episcopi eparhioţi pentru aceste nou înfiinţate eparhii româneşti. Din 2007, odată cu investirea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel, Biserica noastră a intrat într‑un amplu proces de înnoire a structurilor ei, precum şi de dinamizare a vieţii bisericeşti, susţinută şi de mijloacele mass media, nou create în acest scop. Înfiinţarea de noi eparhii româneşti pentru Diaspora devenise o necesitate aşteptată de sutele de mii de români stabiliţi deja în aceste două ţări. Până atunci, toată Europa Occidentală şi Meridională era păstorită de Înaltpreasfinţitul Iosif. Deşi avea doar 32 de ani la hirotonia şi instalarea sa ca Arhiepiscop pentru Europa Occidentală, Înaltpreasfinţitul Iosif s‑a dovedit dintru început a fi un ierarh deosebit de dinamic şi de misionar. Smerit şi simplu, fără pretenţii de nici un fel, Mitropolitul Iosif s‑a făcut imediat iubit de toţi, în special de tineri, pentru care are o grijă aparte.

Din 2001, Înaltpreasfinţitul Iosif şi‑a ales ca episcop vicar pe Preasfinţitul Siluan, apropiat ca vârstă şi coleg de facultate la Sibiu, veniţi amândoi pentru studii doctorale la Institutul Sfântul Serghie din Paris. Amândoi, de asemenea următori ai duhovniciei propovăduite de Arhimandritul Sofronie, întemeietorul Mânăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de la... Citeste articolul

16 Martie 2018

Amintiri de la începuturi... și până azi

Ca să fiu sincer, îmi vine greu să scriu aceste rânduri şi, dacă am acceptat să o fac, este atât din recunoştinţa pe care o port Înaltpreasfinţitului nostru Părinte Iosif, cât şi din drag pentru aceia care s-au aflat de la bun început în jurul său – un fel de „veche gardă” sau, poate, „Garda albă” din romanul lui Bulgakov, rătăcind prin iarnă şi prin viscol fără a şti bine încotro înainte de a-l întâlni pe „Înaltul”.

Când l-am întâlnit pentru prima oară pe Înaltpreasfinţitul Iosif? Nu ştiu să vă spun exact... trebuie să fi fost prin noiembrie sau decembrie 1997, în casa bunilor noştri prieteni Ovidiu şi Cristina Milea. Era împreună cu Părintele Ciprian (acum Preasfinţitul Siluan), pe care îl mai întâlnisem la mănăstirea de la Bussy-en-Othe, și prima mea impresie a... Citeste articolul

15 Martie 2018

Douăzeci de ani de episcopat ai Mitropolitului Iosif: o arhierie a păcii și a unității

Omagiu și amintiri ale unui bătrân preot galo-roman ortodox Înainte de a sublinia elementele care mi se par cele mai bogate din punct de vedere duhovnicesc în arhieria Înaltpreasfinţitului Iosif, aș vrea să reamintesc contextul alegerii sale ca episcop, care a fost important în plan istoric și remarcabil în plan bisericesc.

Revoluția română din 1989, care a pus capăt terorii comuniste, a îngăduit poporului român să regăsească libertatea, iar Bisericii Ortodoxe Române să trăiască o adevărată înviere, după decenii de prigoană. Biserica română era în acel moment puțin prezentă în Franța1, dar împlinise aici o faptă curajoasă și profetică în 1972, datorită... Citeste articolul

13 Martie 2018

Gând la ceas aniversar

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, Ziua de 15 martie 1998, în care ați primit de la Mântuitorul Hristos harul cel mare al arhieriei, a fost și rămâne un dar ceresc pentru românii ortodocși răspândiți în Europa occidentală. 

Preoți și credincioși, am primit atunci un păstor cu chip luminos și cu inima iubitoare de fiii săi duhovnicești. Iubirea păstorului „lămurește”, precum focul, aurul credinței ortodoxe printre zvâcnirile lumești în mijlocul cărora trăim. Cu timp și fără de timp slujiți „văduva și orfanul”, imaginea văzută a Domnului Hristos Cel tainic nevăzut. Cu timp și fără... Citeste articolul

12 Martie 2018

Minune, griji și metanii

Multă apă va mai curge pe Sena, probabil, până când cronicarii autohtoni îşi vor sufleca mânecile şi vor purcede la treabă, însemnând în scris istoria uneia dintre cele mai autentice minuni întâmplate chiar sub nasul lor. Ridicându-şi cu mirare ochelarii, vor avea să descopere că minunea stă bine înfiptă în chiar peisajul parizian, şi chiar francez, că poartă un nume ceva mai sofisticat, M.O.R.E.O.M., şi că are – prin mila Domnului, Căruia totuşi greu vor fi dispuşi să-I recunoască vreo contribuţie în acest sens – un IERARH, în persoana Înaltului Iosif, cum îl numim noi, ceştilalţi autohtoni ori casnicii Înaltului.

Dacă naşterii acestei minuni i-am fost oarecum străin, rezumându-mă la ştirile care soseau la redacţia ziarului unde rucodeam, iată însă că în anul al patrulea, Bunul Dumnezeu m’a învrednicit, lucrând aşa cum ştie El, printr’un profesor iubit care cugeta drept despre cele ale dreptului bisericesc, să fiu chemat la o suplinire într’o parohie săracă din... Citeste articolul

11 Martie 2018

Mărturia unui altfel de început

În luna martie 1998, comunitatea ortodoxă română din Europa Occidentală și Meridională a primit un tânăr chiriarh, ales de către reprezentanții parohiilor și validat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În acel moment mă aflam la Paris, pentru studii aprofundate și un doctorat în drept canonic, fiind asistent universitar la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Din acele zile și până azi am fost implicat în activitatea administrativă a eparhiei și am participat la principalele momente ale vieții Arhiepiscopiei și Mitropoliei. Acum, la ceas aniversar, aduc și eu aceste rânduri de mărturie, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate câte a binecuvântat și îngăduit în acești 20 de ani. 

Îmi aduc aminte că primele zile ale activității administrative a noului ierarh nu semănau deloc cu ceea ce știam că este o administrație eparhială în țară. Consilierii eparhiali, oameni destoinici, unii dintre ei francezi convertiți la ortodoxie, puneau în slujba Bisericii timpul lor liber, și în aceste condiții reuniunile de lucru aveau loc o dată pe lună, lucrarea de zi cu zi... Citeste articolul

10 Martie 2018

Mărturii la aniversarea a 20 de Ani de slujire arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif

Mărturisesc că nu auzisem de Părintele ieromonah Iosif până în toamna anului 1997, când a fost trecut pe lista celor chemați pentru postul vacant de Arhiepiscop al Europei Occcidentale și Meridionale, cu sediul la Paris. Înainte de alegerile pentru ocuparea acestui post, prevăzute pentru 29 noiembrie 1997, i-am invitat pe cei trei candidați în Elveția, la o slujbă duminicală, cu scopul de a-i prezenta credincioșilor de la Lausanne și Geneva și de a lua împreună o decizie în vederea alegerilor eparhiale de la Paris.

Preacuviosul Părinte Iosif ne-a încântat pe toți, încă de la apariția sa, prin harul deosebit, prin lumina duhovnicească și prin duhul blândeții sale, prin felul său de a vorbi și de a sluji, prin decența și demnitatea sa și, nu în ultimul rând, prin modestia și bucuria sfântă pe care o transmitea chiar și prin simpla sa prezență. În preajma sa simțeai... Citeste articolul

8 Martie 2018

Cea de-a douăzecea aniversare de la hirotonia întru arhiepiscop a Înaltpreasfințitului Iosif

„Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-I slujesc, […]. Şi a prisosit foarte harul Domnului nostru, împreună cu credinţa şi cu dragostea cea întru Hristos Iisus.” (1 Tim. 1, 12-14) Puțină istorie contemporană…   Prin rugăciunile sfinților Părinților noștri, să amintim, întru această a douăzecea aniversare de la hirotonia Părintelui nostru duhovnicesc, cum a lucrat Duhul Sfânt dimpreună cu noi, această mică obște a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Nu este în puterile noastre a avea o adevărată cunoaștere a realității istorice. Ar trebui să vedem istoria omenească din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucru de care numai marii sfinți sunt în stare prin har. Ne dorim o teologie a istoriei, mai ales a istoriei Bisericii, și în special a istoriei Bisericii Ortodoxe în Occident sau din Occident… Vom propune cu modestie câteva rânduri, pentru a nu uita ceea ce s-a petrecut, după știința noastră, de la 1998 încoace, cu Înaltpreasfinția Sa Mitropolitul Iosif și în jurul lui.

De unde să începem? Care este punctul de pornire? Care este „începutul”, după cum spune Facerea? Care este geneza vieții noastre bisericești? Știm că planul Domnului este mântuirea tuturor oamenilor prin lucrarea Bisericii Sale, prin arătarea iubirii Sale și a adevărului Său. Însă cum a făcut să răsară această frumoasă obște și să cheme în fruntea sa un... Citeste articolul

6 Martie 2018

Mitropolitul care a semănat stele

Gând de smerită plecăciune în fața inimii din care au răsărit multe stele „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Mt. 15, 6) Anul acesta, în ziua de 15 martie, se împlinesc 20 de ani de la hirotonia și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif ca întâi-stătător al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. 20 de ani pentru unii reprezintă mult, iar pentru alții puțin, pentru unii este doar un început de cale sau o etapă intermediară, pentru cei aleși însă este moment de bucurie, moment de plinire, care descoperă lucrarea lui Dumnezeu în inima omului.    

Cunoscând modestia și conștiinciozitatea ce îl caracterizează pe Înaltpreasfințitul, nu este deloc ușor să scrii câteva gânduri de aleasă mărturie, însă, cu toate acestea, îndrăznesc să spicuiesc și eu câteva amintiri plăcute care mi-au înmuiat inima la mai multe momente de răscruce în viață. Chiar dacă multe dintre minunatele lucruri care s-au... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni