10 Ianuarie 2018

Fuga după kitsch, spectaculos şi senzaţional!...

Că suntem tineri sau bătrâni, bogaţi ori săraci, culţi sau ignoranţi, foarte mulţi dintre noi avem tendinţa de a fugi după senzaţional, după himere, după kitsch, după spectaculos, după ceva colorat şi răsunător, chiar dacă este lipsit de substanţă, esenţă şi conţinut!... Avem, de foarte multe ori, senzaţia ori convingerea că tot ce zboară se mănâncă, deşi, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel!...

Problema este că, din păcate, kitsch‑ul şi superficialitatea au invadat toate domeniile şi toate cutele vieţii noastre, inclusiv zona culturală, spirituală şi chiar cea religioasă!... Fugim după „pâine şi circ”, iar speculanţii, profitorii şi manipulatorii de profesie cunosc foarte bine acest lucru, dezinformând mase întregi de persoane, altminteri cumsecade, bine... Citeste articolul

12 Noiembrie 2017

Bunicul, paharul cu apă şi cana de ceai care a schimbat lumea

Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-si va pierde plata sa. (Mc. 9, 41)

Era sfârşit de an şcolar şi tocmai îmi susţinusem bacalaureatul, tot oraşul era înverzit, plin de flori, elevi cu zâmbete pe faţă, căci reuşiseră să treacă ultimele examene, într-un cuvânt era o atmosferă de bucurie şi fericire, aş putea spune, pentru noi, cei tineri la acea vreme. Pe atunci, ca acum şi dintotdeauna, lumea era cam săracă de pe unde mă trag... Citeste articolul

10 Octombrie 2017

Artă, teologie și împreună-lucrare în slujirea bisericească (I)

Studiu bazat pe conferințe susținute de Ion Minoiu la Centrul Cultural ,,Ion Manu” din Otopeni, Mânăstirea Sfântului Acoperământ al Născătoarei de Dumnezeu din Vedrin, Belgia și Centrul cultural ,,Sf. Paisie” de la Mânăstirea Neamț Mă pregătisem să vă vorbesc despre un anumit subiect dar, cu câteva zile în urmă, am primit de la dumnea­voastră o listă cu diverse întrebări. Ci­tind-o, mă gândeam că pe baza unora din­tre ele s-ar putea dezvolta veritabile teze de doctorat. Nu din cauză că ar fi între­bări specializate ce ar pretinde neapărat un răspuns pe măsură... pentru că, adevă­rul e că în zilele noastre; şi spun asta fără umbră de reproş; de multe ori confundăm sau amestecăm lucrurile şi situaţiile, nefi- ind întotdeauna temeinic cultivaţi bisericeşte. Mai degrabă, poţi ajunge la disertaţii ample din cauză că în această epocă a informaţiei, dar şi a debusolării lăuntrice, te vezi cumva „împins de la spate” să dezvolţi pe marginea subiectelor care stâr­nesc nedumeriri printre credincioşi. Ob­serv că mintea, percepţia realităţii – fie ea cea înconjurătoare sau cea duhovniceas­că – şi simţirea omului de astăzi s-au cam schimbat. S-a diluat mult înţelegerea ace­ea sănătoasă, firească a lucrurilor, sădită de Dumnezeu în om. În general, toate au devenit mai complicate, mai întortochea­te şi mai artificiale. Mulţi oameni, trăind oarecum rupţi de fire în inima marilor oraşe, nu mai pot intui, înţelege sau primi lucrurile – mai ales pe cele duhovniceşti – într-un mod simplu şi direct. În consecinţă, au din ce în ce mai multe nelămuriri, iar întrebările care îi asaltează devin câteoda­tă apăsătoare, pentru că pot aduce cu ele şi o stare de îndoială, tensiune sau nelinişte lăuntrică. Aşa că, deseori mă văd nevoit să sondez şi subiecte mai adânci pe lângă tema propriu-zisă a întrebărilor, tocmai pentru a putea proiecta cât mai multă lu­mină asupra zonelor întunecate, confuze, neînţelese pe deplin. Să ne întoarcem la lista cu întrebări. Ştiţi care a fost prima mea impresie după ce am parcurs-o? M-a făcut să simt că e nevoie de un liant între puzderia de idei, probleme şi direcţii aşternute pe acea hârtie. Sigur, nu avem toţi acelaşi nivel cultural, nici acelaşi simţ liturgic sau artistic şi nici aceeaşi vârstă sau maturitate duhovnicească, însă felul în care sunt puse problemele mi-a arătat, o dată în plus, cât de scindaţi putem ajun­ge să fim noi, oamenii în lume. A nu se confunda scindarea cu diversitatea. Di­versitatea poate îmbogăţi, pe când scin­darea sfâşie şi a apărut în lume doar după căderea lui Adam. Dacă ne ducem însă cu mintea la gândul, la planul cel din veşnicie al lui Dumnezeu pentru om, aces­ta era ca întregul Adam, întreaga omeni­re să fie una. Ce însemna „să fie una”? În nici caz un fel de linie de producţie auto­matizată la care toţi oamenii erau chemaţi, dacă nu chiar siliţi să execute mecanic acelaşi lucru, ca nişte roboţi. O astfel de percepţie a unităţii o pot avea mai degra­bă cei întru totul depărtaţi de adevărata înţelegere, simţire şi viaţă a Bisericii. În realitate, unitatea gândită de Dumnezeu depăşeşte limitele înţelegerii noastre în condiţiile lumii de aici. E o unitate care respectă unicitatea, irepetabilitatea fie­căruia dintre noi.

Ziditorul voia şi vrea ca viaţa noastră să fie o icoană a Sfintei Treimi. Fireşte că, atunci când l-a făcut pe om... şi ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a făcut pe Adam după chipul şi asemănarea... cui? A Noastră, adică a Sfintei Treimi, după cum ne învaţă Sfinţii Părinţi. Ce înseam­nă aceasta? Pe de-o parte, chip înseamnă libertatea... Citeste articolul

11 Septembrie 2017

Aeroportul și polițistul care a salvat hramul

„Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor.” (Mt 8, 11)

Fiecare început de an bisericesc este marcat de multe evenimente în parohii; la multe dintre aceste evenimente se rânduieşte să particip si eu: hramuri, conferinţe, cateheze, seri duhovniceşti şi altele. De multe ori, ca să poţi ajunge în toate locurile, e nevoie de ceva rugă­ciune, ca să prinzi legăturile între avion, tren şi vreo maşină care te ia de la o destinaţie şi... Citeste articolul

11 Septembrie 2017

Aeroportul și polițistul care a salvat hramul

„Si zic vouă că mulţi de la răsărit si de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor." (Mt 8,11) Fiecare început de an bisericesc este marcat de multe evenimente în parohii; la multe dintre aceste evenimente se rânduieşte să particip și eu: hramuri, conferinţe, cateheze, seri duhovniceşti şi altele. De multe ori, ca să poţi ajunge în toate locurile, e nevoie de ceva rugă­ciune, ca să prinzi legăturile între avion, tren şi vreo maşină care te ia de la o destinaţie şi te duce la alta. E mereu un prilej să cunoşti oameni noi, chipuri noi, caractere noi şi de fiecare dată ră­mâi uimit când descoperi în fiecare persoană o nouă amprentă a lucrării dumnezeieşti. De mul­te ori am fost fascinat de tainele lui Dumnezeu, ascunse în unele dintre cele mai profunde su­flete pe care am avut ocazia să le întâlnesc.

Aşa a rânduit Domnul, ca într-un an să merg la una dintre mănăstirile noastre din sud, mănăstire care aduce multă bucurie şi mângâ­iere nu doar românilor ortodocşi din zonă, ci şi multor italieni, care au o evlavie deosebită pentru viaţa monastică şi sunt foarte mândri că anume acolo este o adevărată mănăstire, cu monahi precum odinioară. Ei sunt ferm convinşi... Citeste articolul

9 Mai 2017

Ura

URA[ebr.שִׂנְאָה (śin’āh); gr. μῖσος] – este un sentiment uman de adversitate împotriva cuiva sau a ceva frecvent exprimat în Sfânta Scriptură. În limba ebraică biblică există o gamă întreagă de emoţii de furie, de la ura de moarte până la simpla răutate sau neacceptarea unei situaţii sau persoane, însă ea nu avea cuvinte potrivite pentru a exprima diferitele nuanţe de sens. De aceea, dacă în limba română cuvântul „ură” exprimă cu precădere sentimentul de antipatie şi dușmănie împotriva cuiva sau a ceva, în limba ebraică el are o paletă mai largă de sensuri. Astfel, cuvântul „iubire” [ebr. אַהֲבָה(’ahăḇāh)] şi antonimul său „ură” [ebr.שִׂנְאָה (śin’āh)] au fost folosite pentru a exprima ideea de preferinţă şirefuz: „Şi am iubit numai pe Iacov şi pe Isav l-am urât” (Mal 1,2-3;Rom 9,13).Pentru a exprima sentimentul de duşmănie, substantivul ebraicשִׂנְאָה (śin’āh) era adesea însoţit de un adjectiv: „Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât” (Ps 24,19); „Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani” (Ps 138,22).

În Vechiul Testament ura este descrisăîn mod normal ca un sentiment opus iubirii.Prin urmare verbele „a urî” [ebr. שָׂנֵא(śānē’)] şi „a iubi” [ebr.אָהַב  (’āhaḇ)] sunt foarte frecvent folosite în opoziţie (cf. Pild 10, 12; 13, 24; Eccl 3, 8; 9, 1.6 ; Mal 1, 2-3), mai ales în expresiile referitoare la iubirea binelui şi ura... Citeste articolul

10 Aprilie 2017

Rugăciunea de foc

 „Foc am venit să arunc pe pământ si cât as vrea să fie acum aprins!" (Luca 12,49) Era vremea Postului Mare, vreme de rugăciune, vreme de retrage­re, vreme in care fiecare din noi incearcă să pună inceput bun pen­tru a trăi cu adevărat şi bucuria Învierii. Se nimerise ca, spre sfârşitul Postului, să fie rânduită şi o tundere de monah, in una din mănăstirile noastre, lucru care se intâmplă destul de rar, căci nici mănăstiri multe nu avem, nici fraţi incepători care să vrea să pornească pe această cale care duce spre viaţa ingerească nu sunt.

Fiind un moment de inaltă trăire du­hovnicească, ne pregătiserăm cu toţii să mer­gem la acea mănăstire, ca să rânduim cele necesare pentru tundere şi să fim alături de Preasfinţitul când va lua foarfeca in mână şi va zice: „De ce ai venit frate căzând la Sfântul Altar si la această sfântă însoţire?” iar tânărul frate urmând să... Citeste articolul

9 Aprilie 2017

Poveste de dragoste

A fost odată ca niciodată, s-au cunoscut, s-au iubit și povestea lor nu are sfârşit.

Cine nu-și dorește să trăiască o poveste de dragoste frumoasă, profundă și care să nu se termine niciodată? Această este o dorință legitimă, pusă în noi de Însuși Dumnezeu. Dar cine dintre noi poate spune că știe ce înseamnă și ce este ea cu adevărat? Cerem dar, de fapt, nu știm ce cerem: „Nu știți ce cereți!”1 ne spune Mântuitorul. Cu alte cuvinte,... Citeste articolul

8 Decembrie 2016

Câştigarea aproapelui

Se spune în Pateric că „trei părinţi aveau obiceiul, în tot anul, de mer­geau la fericitul Antonie. Şi cei doi îl întrebau pentru gândurile lor şi pentru mântuirea sufletului, iar al treilea totdeauna tăcea, neîntrebându-l nimic. Iar după multă vreme i-a zis avva Antonie lui: Iată, atâta vreme ai de când vii aici şi ni­mic nu mă întrebi! Şi răspunzând fratele, i-a zis: Destul îmi este şi numai să te văd, părinte”1.  

În perspectiva Sfântului Antonie, a-l câştiga pe aproapele nu înseamnă a-l face să subscrie la ceva, a-l face să treacă de partea ta, ci înseamnă să-i deschizi uşa2. Dacă ar fi să vorbim despre utilitatea unei uşi, prima, cât se poate de practică, ar fi aceea de a face intrarea într-o anumită încăpere. O uşă des­chisă are avantajul de a oferi o... Citeste articolul

10 Noiembrie 2016

Viața mea, încotro?

Poate că nu puțini sunt cei dintre noi care își pun această întrebare: ce să fac cu viața mea, ce cale să aleg pentru a mă simți împlinit? Oare să mă căsătoresc, să rămân celibatar sau să merg la mănăstire? Pentru a afla răspunul potrivit nu pregetăm să citim acatiste, ținem post poate, dăm pomelnice, sperăm să găsim un duhovnic îmbunătățit, de preferat văzător cu Duhul, care să ne spună care este voia lui Dumnezeu cu noi. Răspunsul se lasă însă de cele mai multe ori așteptat, anii trec și eu tot nu mă hotăresc ce să fac, încotro să o apuc. Deci, pe care cale să apuc?

Aș îndrăzni să spun că la această întrebare nici Dumnezeu nu știe răspunsul. Desigur că El știe dinainte cele ce voi face, dar alegerile îmi aparțin în exclusivitate. Nu poate Dumnezeu să decidă în locul meu. Asta ar însemnă că Dumnezeu îl constrânge pe om, cea ce nu este cazul. Este oare calea în sine care mă împlinește sau starea  mea... Citeste articolul

12 Septembrie 2016

Cerșetorul care a furat Raiul

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea. (Mt. 11, 12)   Fiecare început si sfârşit de an bisericesc este încununat de un praznic închinat Maicii Domnu­lui, şi anume Naşterea şi, respec­tiv, Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Foarte multe mănăstiri au drept hram unul din praznicele Maicii Domnului, aşa cum e cazul şi la noi la Roma, când, la jumătatea lui Gustar, curtea se umple de pelerini şi cu toţii aducem cântări de laudă Maicii Domnului.

Bucuria praznicelor bisericeşti e me­reu mare, căci sunt şi zile de înainte-prăznuire, şi vreme de post, şi de priveghere, şi toate ne poartă într-o atmosferă duhov­nicească... inima parcă se înmoaie şi poa­te să-L primească mai deplin pe Hristos, Cel Care ni se dă mereu mai mult, mereu mai dulce, mereu mai aproape de noi şi de neputinţele noastre, mereu descoperindu-ni-Se... Citeste articolul

8 Aprilie 2016

Râsul, cel mai bun medicament

De ceva timp sunt pasionat, dincolo de formarea şi dez­voltarea personală, de fel de fel de terapii care au dat re­zultate pozitive pe întreg mapamondul. În toate psihoterapiile studiate, precum şi în şcoala de psihologie, am învăţat că pas­tila magică nu există. Atitudinea faţă de problemele şi presiunile din exterior aju­tă să întrevedem şi alte soluţii. Modul în care mă poziţionez şi văd, modul în care amplific sau nu firul de praf, modul în care rămân blocat în trecut sunt obstacolele dintre minte şi inimă. O legătură vie, pu­ternică şi constantă cu Domnul ne ajută să găsim Sensul, Oxigenul şi Viaţa. Din când în când avem nevoie ca gândurile să se detoxifice. Aşa cum avem o igienă cor­porală, se cuvine să avem şi o igienă psi­hică şi o igienă sufletească. Mintea e cau­za tuturor bolilor, în timp ce sufletul e sursa vindecărilor. Sfatul sufletului vine atunci când mintea tace. Baia spovedani­ei, acest botez al lacrimilor, al pocăinţei, are rolul ei, însă acum vreau să însemn câ­teva rânduri despre râsul terapeutic. Râ­sul este mai bun decât orice medicament!

Râsul ne ajută să ne reconectăm oricând cu copilul din noi. Există mai multe căi de a urca munte­le, finalitatea este aceeaşi. Curăţenie în şi­fonierul emoţiilor: frică, tristeţe, dezamă­gire, mânie, stres etc. Voluptatea suferinţei domină societatea occidentală. Logică a ieşirii din patima trupului. Scenariile su­ferinţei pe care minţile sclipitoare... Citeste articolul

6 Martie 2016

Moartea, poartă spre veşnicie?

Cimitirul este şcoala şcolilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur) Oamenii cu care interacţionez sunt profesorii mei. Evenimentele im­portante în viaţă sunt experienţe revelatoare: boala, moartea, pierderile, traumele, cuibul gol. Strada, copacul, cunoscuţii, banca, şcoala, casa, biserica, locurile preferate, mall-ul, parcul, toate se vor evapora cândva. Când? Atunci când vom muri. Nu există nimic stabil, nimic care să dureze o eternitate. În tăcerea nopţii moartea pândeşte. Putem sfida moartea, o putem nega sau putem să vor­bim despre moarte.

Ce sentiment avem faţă de moarte? De ce ne este frică de ea? Naturală sau vi­olentă, moartea este singura certitudine în faţa căreia tremurăm. Important nu este că murim, ci cum murim. Senin sau cu pă­reri de rău, pregătit sau surprins, în temniţa regretelor sau în libertatea credinţei. Moartea modifică priorităţile în viaţă, ne învaţă să trăim şi ne vindecă... Citeste articolul

10 Ianuarie 2016

Violența, „tradiție” de familie

Oamenii nu plâng pentru că sunt slabi, ci pentru că au fost puternici pentru prea mult timp... Jumătate dintre copiii mici sunt loviţi de către părinţi de cel puţin trei ori pe săp­tămână, iar violenţa manifestată faţă de copii este mai des întâlnită decât cea conjuga­lă. Dacă s-ar încheia cu bătaia, s-ar schimba creierul unei întregi generaţii, deoarece băta­ia produce un stres imens neurobiologic cu efect pe termen lung. Copiii şi adolescenţii cu dizabilităţi au o probabilitate de 3-4 ori mai mare să fie agresaţi psihic sau fizic. Copilăria nu ar trebui să fie un privilegiu doar pentru unii, ci fiecare copil are nevoie de stabilitate şi echilibru.

Expunerea la necazuri la o vârstă fragedă afectează creierul şi organismul copiilor. Traumele din copilărie sunt marcate de abu­zul fizic sau emoţional, de violenţă verbală, neglijenţă emoţională sau fizică, separarea tem­porară sau divorţul părinţilor, traiul alături de un părinte bolnav mental, dependent de alco­ol sau alte substanţe. Experienţele traumati­zante din... Citeste articolul

13 Decembrie 2015

Rugăciune la Sfânta Genoveva, ocrotitoarea Parisului

Paris, 19 noiembrie. Ne-am adu­nat, pe seară, câteva zeci de tineri la cripta de la Saint Sulpice, să dăm un răspuns, răspunsul nostru, la drama pe care am trăit-o şi pe care ni se promite că o vom mai trăi. Am citit, pe rând, câte un fragment din acatistul Sfin­tei Genoveva, cea care a ocrotit în atâtea rânduri oraşul acesta zguduit, în care moar­tea şi teama trezesc încet-încet, după un somn de veacuri, aducerea aminte de Dum­nezeu. Părintele Daniil a făcut rugăciune pentru pace şi împăcare, apoi i-a pomenit pe cei morţi în atentat şi toţi am cântat, cu ochii aprinşi de luminiţele care pâlpâiau în mâinile noastre, ca un dor şi ca o tânguire, topindu-se pentru cei de aici şi pentru cei de dincolo, Veşnică pomenireşi Hristos a în­viat.

Suntem la câteva zile de la atentate. În aer pluteşte un fel de linişte încremenită. Oamenii nu ştiu ce va mai urma, şi mai ales aşteaptă timpul să treacă şi să şteargă. Viaţa îşi conti­nuă cursul, totuşi mulţi sunt stânjeniţi să o trăiască. Pe forumul parohiei de la Saint Sulpice, unde s-a organizat un lanţ de rugă­ciune neîncetat de la... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni