16 Martie 2019

Știință sau supraștiință? O privire dincolo de Duminica Sfântului Grigorie Palama (1)

Sfântul Grigorie Palama a rămas multă vreme și pentru ortodocși un necunoscut. Împrejurările istorice, influențele scolastice (catolice, protestante și chiar neoprotestante) și alți factori au dus la neglijarea acestei figuri de primă importanță în Biserica noastră. Recuperarea pildei unei vieți exemplare și, mai ales, a învățăturii sale dogmatice – în Duhul Evangheliei – a început relativ târziu în raport cu vremurile în care trăim, dar revelațiile pe care toate acestea le aduc sufletului nostru ortodox sunt fundamentale. Am putea spune că ele sunt centrul dogmaticii noastre, pentru că arată, fără nicio tăgadă, drumul cel drept către îndumnezeirea omului.

Părintele Dumitru Stăniloae îl descoperea încă din perioada studiilor din tinerețe, fiind marcat de profunzimea și de finețea scrierilor Sfântului Grigorie. Se știe că Dogmatica lui HristosAndroutsos1 a fost o lucrare destul de importantă pentru părintele Stăniloae, pe care, de altfel, a și tradus‑o în românește și din care citează uneori în lucrările sale. Dar... Citeste articolul

12 Martie 2019

Plasticitatea ființei omenești

Câteva rezultate recente ale științelor medicale şi apropierea de semnificațiile spirituale ale gândirii patristice din răsăritul creștin Cu mâini pricepute, olarul imprimă ideea în lut. În efortul lui de a da o formă cât mai adecvată ulciorului, olarul se impregnează fără să simtă de roadele muncii sale. Palmele lui deprind o sensibilitate aparte, ajungând să îmbrățișeze cu grijă amestecul de apă și pământ galben. Cu fiecare creație, sufletul lui deprinde tot mai bine putința unei atenții sporite.

Se întrevede aici ceva mai cuprinzător. Prin acțiunile sale, omul lasă urme în materia lumii: propriile idei și intenții, sub forma unor creații artistice sau realizări tehnice. Dar, în același timp, strădaniile și experiențele de fiecare zi îi transformă sensibilitatea și emoționalitatea, mintea și înțelegerea, astfel încât, după o vreme, viața i se schimbă.... Citeste articolul

14 Ianuarie 2019

Apa ca taină și traseul ei cosmic

O teorie recentă afirmă că apa a luat naștere pe planeta noastră din cristalele de gheață care pluteau într-un nor cosmic, înainte ca soarele nostru să fi strălucit pe cer, cu mai mult de 4,6 miliarde de ani în urmă. Astrofizicienii au calculat că peste jumătate din cantitatea de apă de pe pământ ar proveni de la acest gaz interstelar şi că același lichid din mările și oceanele lumii (precum şi apa consumată zilnic de populația terestră) poate fi cu milioane de ani mai în vârstă decât sistemul nostru solar.1

O parte din gheața norului cosmic a supraviețuit apariției sistemului solar și a ajuns pe Pământ. Pentru a demonstra acest lucru, cercetătorii au analizat moleculele de apă din oceane, care deţin probe din trecutul lor îndepărtat. Dovada apare sub forma a ceea ce se numește „apă grea”. Din câte știm, apa este formată din doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Dar unele... Citeste articolul

7 Ianuarie 2019

Liniștea interioară și bruiajele societății de consum

CÂTEVA MENȚIUNI FILOCALICE ȘI CÂTEVA DATE RECENTE DIN DOMENIUL NEUROȘTIINȚELOR Nu ne desprindem cu ușurință de tumultul vieții cotidiene. Putem verifica lucrul acesta îndepărtându-ne pentru câteva zile de oraș și de atracțiile lui. La scurt timp, în cazul multora dintre noi poate doar la câteva ceasuri, vom simți că zumzetul aglomerărilor din spațiile comerciale și forfota marilor piețe ne lipsesc deja...

În condiția lui obișnuită, pustnicul, trăind departe de zgomotul așezărilor omenești, poate constata cu multă limpezime felul cum zarva și liniștea îi influențează gândurile și dispozițiile lăuntrice. Deși la prima vedere pare puțin important, liniștirea reprezintă un aspect esențial în cultivarea vieții spirituale. Multe observații, formulate de autorii filocalici,... Citeste articolul

16 Decembrie 2018

Viață reală și „realitate” virtuală. Cum să ieșim din capcană

Continuăm să vorbim astăzi despre consecințele negative ale digitalizării lumii actuale, care privesc atât mintea, cât și întregul nostru organism. Facem referință, ca și în articolul precedent, la volumul Demența digitală, scris de psihiatrul german Manfred Spitzer.

În stadiul actual al cunoștințelor medicale, al măsurilor de prevenție și de terapie posibile, scrie Spitzer, avem o singură posibilitate: să contribuim cât mai mult la dezvoltarea creierului nostru, deci a minții, și să evităm tot ce împiedică acest proces. Autorul amintește aici de una din cele mai importante cercetări în privința fenomenului îmbătrânirii, care a... Citeste articolul

În majoritatea lor, metodele medicinei moderne şi ale geneticii, ca manifestare a dorinței de prelungire a vieţii, susțin curentul neomarxist intitulat Human+ sau Transumanism. Acest nou curent ideologic anunță o alta formă de umanitate. James Watson si Francisc Crick, cei care au descoperit ADN‑ul, au spus că oamenii care se vor naște și nu vor corespunde criteriilor umanității pe care o vor decide... Citeste articolul

9 Noiembrie 2018

Prelungirea vieții. Aspecte bioetice și bioteologice

În articolele precedente am arătat felul în care, de‑a lungul ultimei sute de ani, numeroși filosofi și oameni de știință au colaborat pentru a realiza ceea ce ei numesc o “imortalitate terestră”. Avem datoria de a răspunde, întrucât este vorba despre viață. Lucrul acesta aduce atingere în miezul propovăduirii noastre, pentru că noi vestim lumii pe Izvorul vieții, pe care oamenii L‑au răstignit și îngropat, l‑au uitat și, mai nou, îl înlocuiesc cu propria lor autonomie și autodeterminare. Este nevoie de o mărturie vie a trăirii în veșnicul Dumnezeu.

Dar argumentele pe care transumanismul se sprijină pot fi explicate în duhul părinților Bisericii, care‑i întărește pe cei ce sunt în Biserică și apoi îi lămurește pe cei care nu știu ce și cum să creadă. Răspunsul nu este pentru adepții transumaniști, pentru că vorbim limbi diferite, frecvențele (ideologiile) sunt diferite, mai bine zis duhurile sunt diferite. Ceea ce propun... Citeste articolul

13 Octombrie 2018

Mișcarea în fizica modernă și mișcarea ritmică a sărbătorilor

În rândurile următoare voi încerca să surprind câteva idei despre ceea ce înseamnă mișcarea în lumea fizică și cum este percepută în lumea credinței. Cele două mișcări nu pot fi separate una de alta, pentru că omul nu este doar materie, ci suflet și trup, și tinde spre transcendent, așa cum se poate vedea în toate marile religii. Ideile actuale asupra mișcării corpurilor datează de la Galileo Galilei şi Newton. Înaintea lor, oamenii credeau ceea ce spunea Aristotel1, care afirma că starea naturală a unui corp în repaus se mișcă numai acționat de o forță sau de un impuls. Rezultă că un corp greu trebuie să cadă mai repede decât unul ușor, deoarece e atras mai mult spre pământ. Teoria lui Aristotel consideră, de asemenea, că toate legile care guvernează universul pot fi elaborate doar prin gândire pură: nu era, deci, necesar să se verifice prin observație. Astfel, nimeni până la Galileo Galilei nu s‑a deranjat să vadă dacă într‑adevăr corpurile cu greutate diferită cad cu viteză diferită. Galilei a demonstrat, până la urmă, că părerea lui Aristotel era falsă2.

Astfel, vedem că la nivel macro și microcosmic, dar și la nivel religios, există mișcare, iar aceste mișcări le putem vedea cu ochii fizici, le simțim sau se manifestă la nivel subatomic. Vieţile noastre, întreaga natură, ciclul anotimpurilor, rotațiile sistemelor solare, de la cea mai mare stea până la ce mai mică, de la cel mai ușor foton fără masă, sunt mișcare, ceea ce arată că... Citeste articolul

12 Octombrie 2018

Prelungirea vieții

Transumanismul, ideologia promotoare a prelungirii vieții Omul zilelor noastre nu‑și mai caută firescul ontologic, ci iese din căutarea care nu‑i dă satisfacție propriilor patimi și porniri desfigurante. Toate acestea coincid cu cele mai noi descoperiri ale științei și ale noilor considerate științe, cum ar fi transumanismul sau biotehnologia. Lucrurile înaintează cu așa viteză, încât de multe ori asistăm pasiv sau dăm un răspuns deja depășit, care nu mai convinge și nu lămurește pe nimeni.

Uităm sau nu vrem să vedem pericolul care ne pândește: şi anume desființarea omului, în partea lui lăuntrică, precum și investirea tuturor resurselor în crearea supraomului pe care îl dorește transumanismul. Transumanismul (uneori simbolizat prin >H sau H+) este o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină folosirea noilor științe și tehnologii pentru... Citeste articolul

10 Iulie 2018

Medicina și posibilele (d)efecte ale experiențelor culturale

În câteva privințe, trăim un prezent năucitor. Iată contextul propus spre cugetare: în primele două decenii ale acestui mileniu, am fost martorii unor descoperiri științifice uluitoare care privesc fiziologia umană, descoperiri care au produs mutații substanțiale în paradigma științelor medicale. Între acestea, sunt semnificative cele care privesc științele creierului și genetica.

Ce s‑a întâmplat? Spre deosebire de felul cum se petreceau lucrurile în urmă cu patru decenii, în ultimii ani științele medicale și‑au extins considerabil abordările. Nu mai avem de‑a face cu preocupări orientate exclusiv spre înțelegerea etiologiei și a mecanismului bolilor, având ca țintă ameliorarea sau vindecarea lor. Tot mai mulți specialiști au ales să... Citeste articolul

13 Mai 2017

Povestea Universului. Bing Bang - Începuturile

În acest număr al revistei Apostolia vreau să vă spun o poveste, o poves­te care îşi are începuturile cu aproa­pe 14 miliarde de ani în urmă şi care nici astăzi nu s-a terminat: este vorba despre povestea Universului.

Sfânta Scriptură ne vorbeşte în Cartea Facerii despre ceea ce Cosmologia încear­că să explice prin teoria apariţiei Universului. Ea cuprinde crearea lumii (cosmogonia) din nimic de către Dumnezeu prin descrierea celor şase zile de întocmire a Pământului (hexameronul)corespunzătoare celor şase faze sau trepte de evoluţie a acestuia. În acest scurt articol, voi... Citeste articolul

7 Mai 2017

Omul – Marea minune a lui Dumnezeu

Una dintre tainele cele mai mari ale creaţiei este Omul, cel care pune cele mai multe întrebări, dar în acelaşi timp are puterea să ajungă la cele mai extraor­dinare răspunsuri. Omul este chip şi asemănare a lui Dumnezeu1, este prima şi unica icoană vie care a încoronat creaţia.

Ştiaţi însă că în corpul omenesc există, în medie: 47 litri de apă 22 kg de oxigen 11 kg de carbon 1,36 kg de calciu 56 g de sare Câteva grame de clor, potasiu, fier, sulf, glicerină, până la aur şi argint, şi toate ele­mentele cunoscute la ora actuală? Un adult are mai puţine oase în organism decât un... Citeste articolul

10 Martie 2017

Fericirea vine de la Dumnezeu

În zilele noastre, când viaţa spirituală este marcată de societatea de consum, toată lumea, de la mic la mare, este în căuta­rea fericirii. Unii cred că o carieră exem­plară le poate aduce fericirea; alţii consideră că aceasta se ascunde in multa bogăţie sau în plăcerile lumii acesteia, iar alţii nici nu-şi mai bat capul cu astfel de probleme, ci trăiesc afun­daţi în propriul egoism, crezând că dacă fug de toţi ceilalţi din jur şi trăiesc doar pentru pro­priul bine vor fi cu siguranţă fericiţi.

Tradiţia ortodoxă ne învaţă că tot ceea ce se întâmplă în suflet se răsfrânge asupra trupu­lui; cu alte cuvinte, sănătatea trupului stă în să­nătatea sufletului. Orice stare emoţională, ori­ce trăire interioară, orice reacţie de moment are un efect bine definit în fiziologia propriu­lui trup. Pr. Profesor Dumitru Stăniloae spu­nea că starea... Citeste articolul

11 Noiembrie 2016

Schizofrenia/Atacurile „demonice”. Diagnostic clinic/Diagnostic religios

Tulburările psihice au fost privite dintotdeauna cu multă rezervă în mediile sociale, profesionale, reli­gioase, familiale. Adeseori un diag­nostic psihiatric s-a adăpostit sub un diag­nostic religios, deoarece eticheta societăţii tolerează şi empatizează cu „victima” E mai uşor să spunem că e demonizat, decât să recunoaştem tabloul clinic al unei tulburări psihotice. Este nevoie să învăţăm non-judecativitatea şi să acceptăm că, aşa cum orice alt organ se poate îmbolnăvi (ficatul, stoma­cul, inima etc.), tot la fel şi creierul nostru se poate îmbolnăvi. Şi nu se stigmatizează!

În Manualul de Diagnostic al Tulburări­lor Mintale (DSM V), observăm că deteri­orarea realităţii se regăseşte în mai multe tul­burări psihotice. Termenul de „psihotic” se referă la idei delirante, halucinaţii proemi­nente, limbaj dezorganizat, comportament catatonic sau dezorganizat. Orice modifica­re vizibilă a gândirii şi comportamentului unei persoane... Citeste articolul

1 Martie 2016

Tradiţiile profane de primăvară (Mărţişorul şi Babele)

În următoarele rânduri voi încerca să schi­ţez câteva idei despre două sărbători de primăvară ale românilor, Mărţişorul şi zi­lele Babelor. Deşi ele ţin de tradiţia po­pulară profană şi nu au legătură directă cu via­ţa Bisericii creştine, este bine să ni le reamintim ca să nu pierdem ceea ce constituie o parte im­portantă din moştenirea noastră culturală, căci ocultură fără rădăcini şi fără trecut este o cul­tură sortită pieirii, este o lume fără istorie.

Mărţisorul este o sărbătoare tradiţională care marchează începutul primăverii şi cores­punde zilei de 1 Martie. Ea se celebrează în Moldova, Bulgaria, Macedonia, Grecia, dar mai ales în România. Cuvântul „mărţişor” este un diminutiv al lui Martie, în greacă Mdptr|? (Martis). În această zi se oferă mici cadouri fii­celor, mamelor sau... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni