Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
1 Septembrie 2009

Cuvântul Mitropolitului (septembrie 2009)

„Zicea Avva Antonie: Şi dacă am luptat pe pământ, nu vom avea moştenire pe pământ, ci avem făgăduinţele celor din ceruri. Şi după ce am depus trupul stricăcios, îl vom primi iarăşi nestricăcios. Deci, fiilor, să nu ne moleşim!”

În aceste zile suntem din nou în faţa Crucii Mântuitorului. Hristos ne cheamă să ne luăm propria Curce şi să-I urmăm. Putem să urcăm cu El pe Cruce, adică să răstignim şi noi răul din noi precum El S-a răstignit pentru răul nostru, căci Hristos pe Cruce ne dă puterea harului de a învinge puterea slăbiciunii şi a răului firii umane. Putem de asemenea, precum Maica Sa şi... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august 2009)
1 Iulie 2009

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august 2009)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a aflat în Franţa în perioada 9-17 iulie pentru a sfinţi biserica Centrului mitropolitan de la Limours şi a resfinţi altarul Catedralei mitropolitane Sfintii Arhangheli din Paris. Este prima vizită a unui patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în Franţa, unde se află cea mai veche comunitate ortodoxă română din afara Romaniei, încă de la mijlocul secolului al XIX - lea.

Acest eveniment a coicis cu revenirea bisericii Sfinţii Arhangheli în sânul Bisericii Mamă, la 10 mai 2009, după 60 de ani în care a fost separată de aceasta din cauza instalării regimului comunist ateu şi totalitar în România. Astfel ea devine Catedrală Mitropolitană. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru bucuria dăruită nouă nevrednicilor de a fi putut trăi aceste zile pline... Citeste articolul

Mulţi dintre cei care citesc aceste rânduri ale revistei noastre vor putea afla din scrisoarea Înaltpreasfinţitului Nathaniel (al Episcopiei Ortodoxe Române din America) peregrinările şi căutările românilor ortodocşi de pe cele două ţărmuri ale Atlanticului, Europa şi America, pentru a găsi o cale comună, în pământul unde Dumnezeu a îngăduit ca ei să trăiască,... Citeste articolul

1 Mai 2009

Cuvântul Mitropolitului

Zicea Avva Antonie : ”Eu nu mă tem de Dumnezeu, ci-L iubesc pe Dumnezeu, fiindcă iubirea alungă teama (1 In 4, 18).”

În lumea noastră marcată de păcat, tu tinere, cauţi iubirea. Sămânţa iubirii este în firea ta, dar se transformă în iubire derezonabilă, egoistă, posesivă, şi aceasta în ciuda voinţei tale care ai ca ideal iubirea desăvârşită. Suferi pentru că cei dinainte vorbesc şi-şi declară iubirea, dar nu o mai trăiesc. Apoi cedezi şi te dai bătut de neputinţă, iar idealul... Citeste articolul

1 Aprilie 2009

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2009)

Sfintele Paşti, Învierea Domnului, este sărbătoarea cea mai luminoasă a creştinătăţii şi temelia credinţei noastre. Prin Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos ni se descoperă în mod desăvârşit a fi Dumnezeu adevărat. De asemenea, ne descoperă şi taina propriei noastre învieri din morţi, căci „înviind El însuşi a treia zi ... făcutu-S-a începătură celor adormiţi” (Liturghia sfântului Vasile cel Mare). Iar sfântul Apostol Pavel spune : „Precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia” (I Cor 15, 22).

În marea Sa dragoste, prin mila, bunătatea şi blândeţea fără măsură pentru oile cele pierdute, Dumnezeu ia suferinţa noastră şi chiar moartea asupra Sa, pentru a ne aduce lumina: o altă lumină, Lumina vieţii în Hristos, cea prin care vedem sensul a tot ceea ce Dumnezeu a creat şi în primul rând sensul vieţii noastre, acela că nu suntem făcuţi pentru moarte, ci pentru... Citeste articolul

1 Martie 2009

Cuvântul Mitropolitului (martie 2009)

„Celui ce flămânzeşte pentru Hristos, harul i se face hrană; celui ce însetează, băutură prea dulce; celui ce tremură de frig, haină; celui ce se roagă, deplină încredinţare; celui ce plânge, mângâiere”. (Sfântul Marcu Ascetul)

Înaintea noastră, pentru mulţi dintre noi, se deschide uşa binecuvântată a Postului Mare, care ne pregăteşte spre înţelegerea duhovnicească a ceea ce Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pătimeşte împreună cu noi, pentru noi, şi ceea ce ne dăruieşte prin Învierea Sa. Postul ne pune înainte priveliştea renunţării, a ascezei, a pătimirii cu Hristos şi ascunde în taina... Citeste articolul

Prin Naşterea Sa în ieslea Betleemului din Fecioara Maria, Hristos nu numai că se smereşte pe Sine, “chip de rob luând”…, dar El nu se poate face văzut şi primit decât dacă avem ochii inimii în starea de smerenie pentru a privi şi a căuta acolo unde nu gândim că Dumnezeu ar putea fi : Prunc, într-o iesle, cu animalele alături. Nu L-a putut vedea şi... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (noiembrie 2008)
1 Noiembrie 2008

Cuvântul Mitropolitului (noiembrie 2008)

Intrarea Maicii Domnului la Templul din Ierusalim și Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

Sărbătoarea Naşterii Domnului este legată de praznicul Intrării Maicii Domnului la Templul din Ierusalim. De ce ? Ioachim şi Ana n-au putut să aibă copii şi s-au rugat mult lui Dumnezeu pentru a avea unul, făgăduind chiar că îl vor dărui înapoi lui Dumnezeu, dacă le va face această bucurie, acest mare dar dumnezeiesc, de a fi părinţi. Dacă Maica Domnului n-ar fi intrat în... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (octombrie 2008)
1 Octombrie 2008

Cuvântul Mitropolitului (octombrie 2008)

„Celui care are i se va da, iar de la cel ce nu are se va lua şi ceea ce i se pare că are” (Luca 8, 18).

Trăim în vremurile în care credinţa poate fi pierdută foarte uşor. Ispita cea din afară, din lume, ajunge cu mai multă uşurinţă la noi, uneori chiar în cele mai ascunse sau retrase locuri, prin mijloacele moderne de comunicaţie. Iar atunci când ni se pare că avem puţină pace, puţină rugăciune, gândul la Dumnezeu, puţină bucurie duhovnicească, dacă ne lăsăm prinşi de... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (septembrie 2008)
1 Septembrie 2008

Cuvântul Mitropolitului (septembrie 2008)

„Nu vă încredeţi în cei puternici, în fii oamenilor, în care nu este mântuire” Ps. 145

Multe sunt problemele de zi cu zi cu care ne confruntăm chiar şi în Biserică. Ne aşteptăm să fie altfel aici decât în societate (pe care tot noi o formăm) şi în relaţie cu aceasta. Pur şi simplu ne aşteptăm ca omul să fie mai bun, să-şi arate doar partea mai bună şi să lupte doar arătând ce e bun în el, dar uităm că venim spre Hristos şi în Biserică –... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august, 2008)
1 Iulie 2008

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august, 2008)

Cuvântul Mitropolitului Iosif, iulie-august 2008

Auzim de multe ori de la persoane cu sufletul răvăşit de îndelungă suferinţă, uitaţi de toţi şi fără bucuria de a trăi, auzim că în biserică, în parohie, în comunitate, nu mai este dragoste [că nu o simt din partea celorlalţi]. Este greu să susţii contrariul în faţa unei astfel de persoane, mai ales că egoismul şi individualismul societăţilor în care trăim... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (mai-iunie, 2008)
1 Mai 2008

Cuvântul Mitropolitului (mai-iunie, 2008)

„Numai un lucru nu este îngăduit omului: acela de a fi nemuritor cu trupul. Să se unească cu Dumnezeu este îngăduit, dacă va înţelege că poate; căci voind şi înţelegând, crezând şi iubind, prin buna-vieţuire omul ajunge împreună vorbitor cu Dumnezeu” (Sfântul Antonie cel Mare)

Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt, sfinţii apostoli şi ucenicii, şi noi, împreună cu ei, primim arvuna sfinţirii omului şi a lumii, primim pe Cel care ne călăuzeşte spre a-L cunoaşte pe Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos. Duhul Sfânt este Cel care ne umple prin harul Său de bucurie, atunci când renunţăm la bucuria mincinoasă care vine din păcat. Dacă-L căutăm şi-L primim, Duhul... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2008)
28 Aprilie 2008

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2008)

Cuvântul Mitropolitului Iosif (Pop) - Aprilie 2008.

Cuvântul Mitropolitului    « Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi ! Ci apostolilor spuneţi învierea”(Binecuvântările învierii, Utrenie)   Cine poate fi apostolul lui Hristos, cel care vesteşte lumii Învierea? La început, îngerii vestind Maicii Domnului şi femeilor mironosiţe, apoi femeile... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni