Asceza creştină, sau nevoinţa, nu priveşte doar ideea de a se abţine de la consum în diverse feluri. Una dintre formele cele mai dificile de asceză pentru noi este de fapt iertarea, şi mai cu seamă pentru creştin, care este chemat să ierte fără încetare, aceasta fiind condiţia pentru ca el însuşi să fie iertat (cf Mt. 6, 12). Nevoia de a ierta este proprie firii omeneşti, dar pentru a... Citeste articolul

Cuvânt la Nașterea Domnului
18 Decembrie 2012

Cuvânt la Nașterea Domnului

La Praznicul Îmbrăcării Sale în firea noastră cea suferindă, Fiul lui Dumnezeu Însuși ne cheamă pentru ca pe noi să ne îmbrace în Harul dumnezeiesc mântuitor izvorât din firea Sa cea dumnezeiască. Se naște Fiul lui Dumnezeu pe pământ cu fire omenească, pentru ca și noi să ne naștem din Ceruri, ca fii adoptivi ai Părintelui Ceresc. „De nu se va naște... Citeste articolul

Cum putem în lumea de astăzi  să ne mărturisim credinţa, să o transmitem ca pe o stare de lumină, de har, de înviere, ca pe o stare de iubire pe care am primit‑o în apa botezului? De câte ori nu dăm greş în încercarea de a transmite mai departe credinţa, şi de câte ori nu dăm dovadă de slăbiciune, noi, creştinii! De îndată ce vedem că fratele nostru a... Citeste articolul

Răbdarea face și ea parte din viața noastră creștină de zi cu zi. În ceea ce privește suferința, ne putem da seama de un lucru: răbdarea comprimă suferința de care fiecare dintre noi are parte în această viață. Nu doar că ea comprimă suferința noastră, dar ea și dilată timpul. De fapt constatăm că timpul nu mai are aceeași valoare, parcă s‑ar fi micșorat și n‑ar mai avea... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2012)
20 Aprilie 2012

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2012)

Fragment din scrisoarea Pastorală la Învierea Domnului, 2011

Învierea Domnului este în inima credinţei noastre creştine, fiind considerată şi trăită de noi toţi ca Sărbătoarea sărbătorilor, Bucuria mai presus de orice bucurie. Aceasta este ziua în care primim ca oameni muritori nădejdea LUMINII mai presus de orice lumină, Mângâierea ÎNVIERII care este mai presus de orice mângâiere omenească, Vestea cea bună adusă... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului Iosif (ianuarie-februarie 2012)
5 Ianuarie 2012

Cuvântul Mitropolitului Iosif (ianuarie-februarie 2012)

Pentru noi, creştinii, anii nu trec împotriva noastră, ci pentru noi, căci anii care trec nu ne îmbătrânesc, ci ne întineresc; noi nu suntem mai bătrâni, ci mai tineri, pentru că ne apropiem de Domnul chiar prin faptul că anii trec, că timpul se scurge. Deci, în mod paradoxal, nu devenim mai bătrâni, ci mai tineri.

Timpul pe care îl petrecem împreună în Biserică este un timp binecuvântat, este timpul lui Dumnezeu. Este un timp care iese din banalitatea de fiecare zi, este un timp care ne apropie de Dumnezeu; este un timp binecuvântat prin pogorârea lui Dumnezeu pe pământ. Un timp care ne îngăduie să ne urăm unii altora mulţi ani.  Pentru noi, creştinii, anii nu trec... Citeste articolul

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI (SEPTEMBRIE 2011)
1 Septembrie 2011

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI (SEPTEMBRIE 2011)

  (fragment dintr-o cuvântare către preoţi)

Anii de preoţie sunt ani de apostolat. Mai întâi pentru că preotul vesteşte poporului Evanghelia, Vestea cea Bună. Ce este Vestea cea Bună? Că Hristos a înviat, că moartea a fost biruită, că Fiul lui Dumnezeu Întrupat a luat moartea asupra Sa, că a depăşit‑o prin propria Sa moarte, deoarece atunci când moartea a înghiţit pe Cel fără de moarte, a primit în... Citeste articolul

Învierea, pe care astăzi – şi de peste 2000 de ani încoace – Hristos o împărtăşeş­te lumii în Biserica Sa, este şi a noastră, creştinul fiind omul Învierii, omul înviat. Căci de la Învierea Fiului lui Dumnezeu moartea nu mai are stăpânire asupra omu­lui şi asupra vieţii lui. Străin lucru vor spu­ne unii, pentru că toţi murim, suferim... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august 2010)
1 Iulie 2010

Cuvântul Mitropolitului (iulie-august 2010)

« Caută-L pe Domnul! Ori Dumnezeu, ori lumea: cale de mijloc nu există. Sau dormi atât de lipsit de grijă, încât nu vezi nimic?! Acolo este totul, aici – mirajul; acolo este liniştea, aici – grijile chinuitoare; acolo mulţumirea, aici – necontenite suferinţe; acolo bucuria şi veselia, aici numai necazuri şi durerea inimii. Le ştii pe toate acestea, le-ai încercat pe toate, dar rămâi, totuşi, în aceeaşi stare de deşertăciune a minţii şi a inimii… Vrei să aduci raiul pe pământ?!” (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Ne întrebăm adesea ce se întâmplă cu noi atunci când ne întoarcem la Dumnezeu şi ce aşteaptă El de la noi? Ne regăsim pe noi înşine în Hristos-Dumnezeu chip al Lui. Aceasta aşteptă Dumnezeu Cel în Treime de la noi, pentru aceasta a devenit Hristos Om. Nu să ne întoarcem la El doar formal, nu doar să vorbim cu cuvintele Lui, nu doar să ne amintim de faptele... Citeste articolul

1 Mai 2010

Cuvântul Mitropolitului (mai 2010)

„…Slava lui Dumnezeu este omul viu, viaţa omului este vederea lui Dumnezeu” (Sfântul Irineu al Lyonului + 202, Contra ereziilor IV, 20, 7)

A spune că suferinţa umană este legată de manifestarea slavei lui Dumnezeu înseamnă a învăţa că suferinţa în lume este asociată Crucii. Crucea este ultimul moment al suferinţei omeneşti. Pe pământ nu este o altă suferinţă mai mare decât Crucea. În ea se întâlneşte suferinţa întregii omeniri. Şi în orice suferinţă punctul culminant este... Citeste articolul

1 Aprilie 2010

Cuvântul Mitropolitului (aprilie 2010)

Sărbătoarea Învierii Domnului Hristos, Paştele, nu este doar o aniversare, o simplă sărbătoare. Ea este taina trecerii Mântuitorului nostru de la moarte la viaţă, prin patima Sa pentru noi; taina vieţii care izvorăşte din mormântul cel purtător-de-viaţă, rămas astăzi gol de Acela în Care moartea nu avea nimic al său, adică nu avea păcat (Ioan 8,46; Evrei 4,15).

În noi, oamenii, taina aceasta începe şi lucrează de la Sfântul Botez. Acolo ne îmbrăcăm cu harul lui Hristos pe care El ni-l pregăteşte prin Înviere, căci „câţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, pentru ca aşa cum Hristos a înviat din morţi întru slava Tatălui, tot astfel şi noi să umblăm întru înnoirea... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (martie 2010)
1 Martie 2010

Cuvântul Mitropolitului (martie 2010)

„Se linişteşte cel ce fuge fără ură de toate, aşa cum altul aleargă cu nepăsare spre ele. Acela nu voieşte să sufere vreo întrerupere în dulceaţa primită de la Dumnezeu.” (Sfântul Ioan Scărarul)

Liniştea sufletească este una din stările de care avem astăzi atâta nevoie. Unde şi cum să căutăm liniştea sufletului, pacea interioară? Societatea de consum în care trăim ne obligă de cele mai multe ori să apărem în exterior ca având pacea interioară, ca fiind stăpâni pe noi înşine şi puternici. Aparenţa! Nu suportăm ca ceilalţi să ne vadă slabi şi... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (ianuarie-februarie 2010)
1 Ianuarie 2010

Cuvântul Mitropolitului (ianuarie-februarie 2010)

„A zis Avva Antonie : De la aproapele nostru vin şi viaţa şi moartea. Dacă îl vom câştiga pe frate, îl câştigăm pe Dumnezeu. Dacă-l smintim pe frate, păcătuim împotriva lui Hristos.”

Este mare bucurie să ştiu că Dumnezeu m-a făcut templu al Său. Mai mult, vine chiar El, smerit, să mă caute şi să se sălăşluiască în mine acum şi aici. „…Că noi suntem templu al Dumnezeului celui viu…” (2 Cor 6, 16). În fiecare zi chem Duhul Său cel Sfânt să vină să sălăşluiască întru mine, să mă cureţe şi să mă mântuiască. Simt... Citeste articolul

Cuvântul Mitropolitului (noiembrie 2009)
1 Noiembrie 2009

Cuvântul Mitropolitului (noiembrie 2009)

"Omul cu judecată, gândindu-se la rudenia sa cu Dumnezeu, nu prinde niciodată dragoste de ceva pământesc sau josnic, ci îşi are mintea întru cele cereşti şi veşnice. El cunoaşte că voia lui Dumnezeu, Făcătorul tuturor bunătăţilor şi izvorul bunurilor veşnice, este să se mântuiască tot omul." (Sfântul Antonie cel Mare)

Cum putem să-l vedem mai bine pe aproapele nostru, să-l cunoaştem mai bine pe cel de lângă noi şi mai ales pe cel în nevoi, care aşteaptă mâna noastră întinsă? Cum? Urmându-I lui Hristos. De această apropiere de omul de lângă noi depinde şi apropierea cea din veşnicie de dreapta Mântuitorului. Mai mult sau mai puţin, fiecare în felul nostru, suferim de... Citeste articolul

Tineri fiind, începem să deslușim sensul vieții, drumul pe care mergem și eventual să fim în stare să-l arătăm și altora. Iubirea este cea care vorbește tânărului, cu care el se identifică, pentru că este și ceea ce a învățat în sânul familiei, este primul gest pe care-l primim și pe care-l face omul venind pe lume, înspre părinți și dinspre părinți.... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni