Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site

Rezultate gasite: 136 articole publicate de Stefăneanu Viorel

Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime (In 17, 23)

„Scopul Proniei dumnezeiești este de a unifica prin dreapta credință și prin dragostea duhovnicească pe cei pe care, în multe feluri, răul i-a sfâșiat. Pentru aceasta a...


La: 11 Noiembrie 2017 in

Lupta cu gândurile rele

„Pe cât este mai uşor să păcătuim cu gândul decât cu fapta, pe atât lupta pe care o ducem în mijlocul gândurilor este mai crâncenă...


La: 12 Octombrie 2017 in

Pacea lui Dumnezeu care covârşeşte orice minte (Fil. 4, 7)

„Dumnezeu este în centrul oricărei existenţe. El Se află în inima noastră, fie că Îl slăvim sau nu. [...]Dar noi L-am îngropat sub noianul de griji si...


La: 12 Septembrie 2017 in

Dumnezeul pe care îl slujeşti este propria ta poftă

„FAUST: O, demon care m-ai vrăjit, tu m-ai ispitit, Tu m-ai lipsit de fericirea veşnică.   MEFISTOFEL: Da, Faust, o mărturisesc deschis şi mă bucur de ce-am...


La: 11 Iulie 2017 in

Ne-am făcut din minciună un adăpost şi din viclenie un liman (Isaia 28, 15)

„«Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale» (In 8, 44): acest cuvânt al Mântuitorului conţine o întreagă filozofie a răului. Orice...


La: 10 Iunie 2017 in

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia (Matei 1, 4 )

 „Pentru omul credincios, necazul şi-a pierdut boldul cel înveninat. Nădejdea împăcată a luat locul amarei deznădejdi a suferinţei, iar suferinţa nu mai este de...


La: 10 Mai 2017 in

Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia (1 Cor. 15, 22)

„Dumnezeu nu ne spune doar cu cuvântul Său că morţii vor învia, ci săvârşeşte pentru noi chiar minunea învierii; (...) mai întâi...


La: 10 Aprilie 2017 in

Învătătorule bun, ce să fac ca să mostenesc viata vesnică? (Luca 10, 25)

 „Ce-ţi mai foloseşte lumea întreagă, dacă sufletul tău moare? Mântuirea sufletului tău trebuie să-ţi fie mai scumpă decât toate comorile lumii...


La: 18 Martie 2017 in

Trebuie să ne rugăm neîncetat si fără delăsare (Luca 18,1)

„În orice împrejurare, roagă-te fără încetare. Căci nu vei putea săvârşi nimic fără ajutorul lui Dumnezeu." Marcu Ascetul - Două sute douăzeci...


La: 10 Ianuarie 2017 in

Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi, (Ioan 1,14)

 „Faptul că Dumnezeu-Omul S-a întrupat în lumea realităţilor omeneşti nu constituie un lucru neaşteptat pentru natura omenească. (...)Dimpotrivă, apariţia Sa...


La: 11 Decembrie 2016 in

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia Cerurilor (Mt. 5,3)

„Toate cunoştinţele noastre au ca obiect ceea ce este; dar Dumnezeu este deasupra a tot ce există. Pentru a ne apropia de El trebuie să negăm tot ce îi este inferior, altfel...


La: 12 Noiembrie 2016 in

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi (Rom. 4,18)

„Întruparea lui Dumnezeu în om, care face din om un dumnezeu tot atât pe cât Dumnezeu Însuşi a devenit om, această întrupare este un motiv temeinic de...


La: 10 Octombrie 2016 in

Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu” (Ps. 13, 1)

„În starea dureroasă de uitare de Dumnezeu, omul resimte un gol pe care nimic nu-l poate umple și o nesiguranță de coșmar; e prins în strânsoarea morții și...


La: 10 Septembrie 2016 in

Şi nu ne duce pe noi în ispită (Tatăl nostru)

„Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii si sângelui, ci...


La: 8 Iulie 2016 in

Drept aceea, privegheaţi, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul... (Matei 25, 13)

„Ne sârguim a păzi de furi comoara noastră cea stricăcioasă si vremelnică; cu atât mai mult se cade a păzi comoara cea sufletească, veşnică, sfânta credinţă,...


La: 7 Iunie 2016 in

După cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos (1 Cor. 15, 22)

„Domnul a plinit mântuirea noastră prin moartea Sa pe Cruce; pe Cruce, El a rupt zapisul păcatelor noastre; prin Cruce ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl; prin Cruce a...


La: 10 Mai 2016 in

Pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte (Fil. 4, 7)

„Domnul nostru este singurul izvor de bunătate al îngerilor, al lumii şi al oricărui suflet care Îl caută din toată inima. El singur este în veşnicie. Putem căuta...


La: 11 Aprilie 2016 in

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit (PS. 7, 1)

„Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (...) De s-ar...


La: 18 Martie 2016 in

Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte (Ioan 14, 27)

„Dă-mi, Doamne, ca să pot în pacea Ta tot ce-mi va aduce ziua să primesc. Învredniceşte-mă ca Sfintei Voii Tale cu totul să mă dau, şi în tot ceasul pe mine azi...


La: 8 Ianuarie 2016 in

Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt (Mt. 1, 10)

„Dat fiind că oamenii cred mai mult ce au văzut decât ce au auzit şi se îndoiesc de ceea ce nu au văzut, de aceea Cuvântul a binevoit, prin mijlocirea unui trup, să...


La: 8 Decembrie 2015 in

Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Mt. 4, 4)

 „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au...


La: 7 Noiembrie 2015 in

Trupul vostru este templu al Duhului Sfânt (1 Cor. 6, 19)

„Sufletul omului a fost făcut de Dumnezeu ca o cupă, ca un potir, care este duhul omului sau inima lui. În acest potir se sălăşluieşte «Suflarea» Lui...


La: 4 Octombrie 2015 in

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta (Ioan 18, 36)

„Scopul vieţii trebuie cunoscut cu precizie. (...) Principiul este acesta: dat fiind că există o viaţă dincolo de mormânt, scopul vieţii prezente, al întregii vieţi,...


La: 6 Septembrie 2015 in

Când pleacă dragostea, acolo rămâne iadul

La Rochefoucauld (1613-1680), acest fin cunoscător al sufletului omenesc, are dreptate atunci când afirmă: „Nu există decât un singur fel de dragoste, dar există o mie de...


La: 13 Iulie 2015 in

Eu intru ei și Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru Unime (In 17, 23)

„Domnul Dumnezeul tău este Unul, ce Se face cunoscut prin Tatăl, prin Fiul şi prin Duhul Sfânt (...) El este singurul Dumnezeu. Si este adevăratul Dumnezeu: unul Domn...


La: 6 Iunie 2015 in

Cautare avansata
cauta stiri si articole dupa urmatoarele criterii

Cuvinte cheie
Sectiune
Alege editia
Alege autorul

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni