Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 4 Octombrie 2021 Ora: 15:14

Cuvântul episcopului Timotei

Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, mare părinte duhovnicesc din Serbia, văzând că de multe ori credincioșii dau prea mare importanță lucrurilor care se întâmplă în exterior, a avut un cuvânt mântuitor pentru cei ce-l ascultau: „Nu mai dați atâta însemnătate întâmplărilor din afară. Fiți mai mult în lăuntrul vostru, în inimă, cu Domnul, iar pe celelalte lăsați-le. Trebuie doar să fiți cuviincioși, liniștiți și buni față de toți.”1.

Acest cuvânt al starețului este foarte actual în vremurile pe care le trăim. Și când a rostit stareţul cele de mai sus lumea îşi avea zbuciumul ei, dar astăzi întreaga lume este cuprinsă de o mare neliniște, datorită marilor încercări prin care trece. Aceasta nu neapărat din pricina virusului, care continuă să fie virulent, ci mai ales datorită faptului că lăsăm duhul lui Dumnezeu să locuiască din ce în ce mai puțin în noi. Într-o discuție pe care am avut-o cu părintele Dionisie de la Mănăstirea Albac, părintele mi-a destăinuit un cuvânt spus de părintele Rafail Noica, un verset scripturistic pe care-l găsim în Cartea Facerii și peste care mulți dintre noi trecem cu repeziciune. De ce a venit potopul în vremea lui Noe? Pentru că, datorită păcatelor oamenilor, Domnul a constatat, cu multă părere de rău și tristețe, că Duhul Lui nu mai locuiește în oameni. „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup.  Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani! [...] Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul își stricase calea sa pe pământ.”2

Sfântul Efrem Sirul, comentând acest pasaj din Cartea Facerii, ne atrage atenția că Domnul nu limitează vârsta omului la o sută douăzeci de ani, ci, dimpotrivă, dă omenirii un timp de pocăință. Iată ce spune el: „Dacă se pocăiesc în acest timp, vor fi izbăviți de mânia ce va să vie asupra lor. Dar de nu se pocăiesc, prin faptele lor vor chema să se pogoare [mânia] asupra lor. Harul a dăruit o sută douăzeci de ani de pocăință unei generații care, după dreptate, nu era vrednică de pocăință.”.

Din aceste cuvinte ale Domnului constatăm, încă o dată, că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al răzbunării, ci, dimpotrivă, este un Dumnezeu iubitor de oameni, care așteaptă cu foarte multă răbdare ca omul să-și revină în fire, să se adune din împrăștiere, să înceteze a-și risipi viața și harul primit în dar de la Dumnezeu, retrăgându-se în lăuntrul său, căutându-l pe Domnul în inima sa, prin multa pocăință, și lăsând cuvântul lui Dumnezeu, care i-a fost așezat în inimă în chip de sămânță, să aducă roadă multă la vreme potrivită.

Lumea în care trăim azi este o lume asemănătoare celei din timpul lui Noe, o lume împrăștiată, care nu are frâu și stavilă, dezordonată, scăpată de sub control. Este o lume a ambalajelor și a etichetelor, o lume a imaginii și a imaginarului, o lume oarbă, nicidecum a vederii și cu atât mai puțin a vederii duhovnicești. Faptul că omul este mai mult trupesc decât duhovnicesc îl face să caute mai mult la lucrurile cele din exterior. Iar această căutare vremelnică ne paralizează voința cea bună, ne adoarme conștiința și ne face să ne pierdem harul.

Însă unele lucruri exterioare ne vorbesc, totuși, despre Dumnezeu. Natura, marea, muntele, întreaga creație, toate acestea ni-L descoperă și ni-L fac cunoscut pe Dumnezeu. Dar asta doar dacă le privim cu ochiul cel din lăuntru, folosindu-ne de vederea duhovnicească și căutând în adâncul și în profunzimea lor.

Mitropolitul Bartolomeu Anania, de veșnică pomenire, în piesa lui de teatru „Greul Pământului”, ne atrage atenția, cu foarte multă înțelepciune și dibăcie, pentru cine o citește cu atenție, faţă de pericolul pierderii frumuseții noastre, dacă aceasta nu s-ar trage îndărăt, în semințe, în interiorul nostru. Cât adevăr a pus el în gura Mumei care se adresează lui Petru Hasan! „Frumusețea cea de sub soare e fața umflată a lumii. E lumea în starea ei de risipire, răsfățată de lumina soarelui. Dar ce ar rămâne din frumusețea noastră, dacă ea nu s-ar trage îndărăt, în semințe? O lume adunată e o lume adevărată! Ardeți fața pământului și lumea va răsări din pământ. Nimiciți semințele și lumea nu va mai fi.”

Citind sau ascultând această piesă de teatru, aceste cuvinte, nu putem să nu ne ducem cu gândul la Pilda Semănătorului, rostită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne spune limpede că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu.

Frații mei, dacă ignorăm sau nimicim cuvântul lui Dumnezeu semănat în noi, lumea nu va mai fi! 

A venit vremea în care trebuie să înțeleg că „deșertăciune sunt toate”. Să nu cădem în marea ispită de a privi și de a vorbi mult despre cele vremelnice, nici să ne umplem mintea și inima cu ele. Virusuri, vaccinuri, locurile ocupate de la ATI, certificate verzi, coduri de diferite culori, războaie, calamități, vaccinați și nevaccinați etc... Să nu se prindă și încâlcească mintea noastră în toate acestea! Acestea toate trebuie să vină și să treacă. Toate acestea sunt deșertăciuni lumești și sunt trecătoare, după cum ne-a asigurat Domnul: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”3.

Și tot Mântuitorul ne spune: „Iar când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârșitul. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăție peste împărăție, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi.”4. Cel mai important din aceste cuvinte este îndemnul „Nu vă tulburați!”. Iar la sfârșitul capitolului 13 din Evanghelia de la Marcu Domnul ne dă un alt cuvânt prețios: „Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheați!5.

Să nu ne tulburăm, aşadar, ci să priveghem, chemând neîncetat numele Domnului și umplându-ne mintea și inima de cuvântul cel bun al Evangheliei. Să păstrăm vie sămânța din lăuntrul nostru, chiar dacă acum „fața pământului” este într-o continuă ardere, pentru ca mai apoi, când vremurile vor fi prielnice, prin lucrarea Duhului Sfânt ea să înfrumusețeze din nou tot pământul cu frumusețea cea dintâi.

În cele ce urmează vă pun în faţa inimii cuvintele Sfântului Ioan de Kronstadt: „Înțeleptului Solomon, care se dedase deșertăciunii, asemenea tuturor muritorilor, i-a fost dat să cunoască în ce necontenită deșertăciune sunt cufundați toți oamenii și a vestit cu glas răsunător întregului neam omenesc: «deșertăciunea deșertăciunilor... Toate sunt deșertăciu-ne6», deșerți sunt din fire toți fiii oamenilor. El a cunoscut în cele din urmă următorul adevăr: teme-te de Dumnezeu și poruncile Lui le păzește, că în aceasta este totul pentru om7 , tot scopul vieții, tot binele ei.”8.

În încheiere, dar nu în ultimul rând, se cuvine să amintim că în această lună de octombrie aniversăm 20 de ani de la ridicarea Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Meridionale la rangul de Mitropolie, 20 de ani de la înălţarea Înaltpreasfințitului Părintelui nostru Iosif la rangul de Mitropolit, și tot 20 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

În toți acești ani s-a văzut marea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o și continuă să o facă cu poporul Său cel dreptcredincios din Mitropolie, în mod direct, dar și prin cei doi frați ierarhi ai noștri, pe care Și i-a ales și i-a rânduit să-I păstorească turma cea cuvântătoare.

Cred cu tărie că cei doi arhipăstori ai noștri, prin toată lucrarea lor de până acum, au lăsat să locuiască în ei puterea lui Hristos, Mântuitorul nostru, care-i spune Sfântului Apostol Pavel: „Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune.”.

La ceas aniversar, le dorim mult har și putere de la Domnul, ani mulți binecuvântați, sănătate și mântuire!

† Episcopul Timotei

Note:


1Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Editura Predania, 2010.
2. Facerea 6, 3, 12.
3. Marcu 13, 31.
4. Marcu 13, 7-8.
5. Marcu 13, 37.
6. Eclesiastul 12, 8.
7. Eclesiastul 12, 13.
8. Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia, București, 2011, pp. 62-63.
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni