Adaugat la: 28 Aprilie 2008 Ora: 15:14

Avva Arsenie cel Mare

Sf. Arsenie cel Mare este considerat sfânt cuvios (sfânt călugăr) de către Biserica Ortodoxă şi este menţionat în sinaxare la data de 8 mai, împreună cu apostolul şi evanghelistul Ioan Teologul; slujba lui a fost păstrată şi se cântă împreună cu a Apostolului. Arsenie este una dintre figurile cele mai bine conturate ale Patericului egiptean. El reprezintă pentru tradiţia monastică creştină unul din campionii fugii de lume şi model râvnit de toţi isihaştii.

Avva Arsenie cel Mare

Avva Arsenie

 

Provenit dintro familie nobilă, cuviosul Arsenie s-a născut la Roma, în vremea în care a murit sfântul Antonie cel Mare (356). A avut numeroase funcţii şi onoruri la curetea împărătească, şi se pare că a fost chiar profesorul viitorilor împăraţi Arcadie şi Onoriu. În anul 394, părăsind lumea şi fala ei, Arsenie a fugit în taină în Egipt şi a devenit călugăr la Schit, lângă avva Ioan Colov. După ce a trăit o perioadă la Petra, apoi în Canope din Alexandria, a părăsit definitiv Schitul,după devastarea acestuiaa în 434 şi a petrecut ultimii ani ai vieţii sale la Troe, azi Toura, la 15 km SE de Cairo.

Prăznuirea cuviosului Arsenie cel Mare se face pe data de 8 mai, acesta fiind una din figurile din Pateric care s-a evidenţiat mai ales prin apoftegmele sale, şi rămâne celebru prin ardoarea cu care a părăsit lumea, fiind un model râvnit de toţi isihaştii : «Arsenie, îngere, puterea tăcerii (isihiei), roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, păcătoşii!» (Canonul Părintilor, din Sâmbăta brânzei, cântarea întâi).

.

 

 

Avva Arsenie, fiind încă în palatele împărătesti, s-a rugat lui Dumnezeu zicând: «Doamne, îndrumează-mă, ca să stiu cum mă voi mântui». Şi i-a venit glas zicându-i: «Arsenie, fugi de oameni şi te vei mântui».

 

Acesta, după ce s-a dus la viaţa pustnicească, iarăşi s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând (Mt. 26, 44). Şi a auzit glas zicându-i: «Arsenie, fugi, taci, linişteşte-te; că acestea sunt rădăcinile nepăcătuirii».

 

Un frate a rugat pe Avva Arsenie ca să audă cuvânt de la el. Şi i-a zis lui bătrânul : pe cât îţi este cu putinţă, nevoieşte-te, ca lucrarea ta cea dinlăuntru să fie după Dumnezeu şi să biruiască patimile cele din afară.

 

Se zicea pentru avva Arsenie că precum nimeni din palat nu purta mai bune haine decât dânsul când era în palat, aşa nici în viaţa călugărească nimeni nu purta mai proaste decât dânsul.

 

Zis-a avva Arsenie : de vom căuta pe Dumnezeu, se va arăta nouă şi de-L vom ţine pe El, va rămâne cu noi.

 

 

Avva Arsenie cel Mare

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Din dragoste...

1 Noiembrie 2013

Un Festival luminos

1 Noiembrie 2013
Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni