Adaugat la: 17 Decembrie 2017 Ora: 15:14

Momente de sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Paris

Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris a îmbrăcat duminică, 5 noiembrie, haine de sărbătoare cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la sfinţirea acestui locaş în 1892 de către Epi­scopul Inochentie Ploieşteanul. În acest sens, în zilele de 4 şi 5 noiem­brie 2017 au fost organizate diferite momente cu scopul de a evidenţia importanţa catedralei, a ctitorilor şi a personalităţilor culturale în viaţa românilor din diaspora şi nu numai.

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, a avut loc seria de conferinţe cu titlul „Zilele Catedralei” în contextul împlinirii a 165 de ani de la întemeierea primei comunităţi româneşti la Paris (1852), 135 de ani de la cumpărarea Catedralei Mitropolitane (1882), 125 de ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane (1892). La eveniment, transmis în direct pe canalul YouTube al Mitropoliei – Apostolia.tv, au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, alături de clerici şi credincioşi din regiunea pariziană şi Île de France.

Prima conferinţă „Ca­tedrala română din Paris: 125 de ani de istorie şi mărturisire a credinţei or­todoxe”, a fost susţinută de profesorul şi cercetă­torul Luc Barbulesco. „Prezenţa slujitorilor al­tarului împreună cu co­munitatea română la Pa­ris a fost o dovadă atât a ataşamentului faţă de patria-mamă România, cât şi a deschiderii faţă de ma­rile idei europene ale aces­tui secol. Mă gândesc la Eugen Ionesco, la Constantin Brâncuşi, care prin talentul lor nu au fost doar ro­mâni, ci şi-au manifestat spiritul şi vocaţia spre universal”, a subliniat profesorul Barbulesco.

A urmat apoi o prelegere a fizicianu­lui român Basarab Nicolescu, cu titlul „Câteva reflecţii asupra comunităţii inte­lectuale a Exilului Român de la Paris (1947-1989)” Marile figuri române, amin­tea Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Horia Damian, „sunt o pagină im­portantă din istoria poporului român prin ceea ce au dăruit umanităţii. De aceea, mărturisindu-ne credinţa, ne amintim şi de cei ce s-au luptat în exil ca imaginea României să fie recunoscută la justa ei va­loare cu valenţe universale”.

Cercetătorul Adrian Nicolae Petcu a vorbit celor prezenţi despre „Biserica ro­mână de la Paris în primii ani ai exilului după al Doilea Război Mondial”, arătând cum acest locaş de cult a devenit locul şi simbolul rezistenţei anti-comuniste din diaspora română. Părintele Florin Tuscanu şi profesorul Dumitru Bustan au por­tretizat într-un montaj audiovizual câte­va dintre „Marile personalităţi ale culturii române în Franţa şi la Paris”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, în concluziile conferinţei, a reamintit celor prezenţi cât de importantă este cunoaşterea trecutului comunităţii româneşti de la Paris, o istorie zbuciumată, adeseori de neînţeles prin tot ceea ce s-a întâmplat, dar una fundamentală pentru românii care locuiesc în diasporă. La final a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru slujitorii catedralei trecuţi la Domnul.

Duminică 5 noiembrie Sfânta Liturghie a fost săvârşită la Catedrala ortodoxă ro­mână din Paris de un impresionant sobor de arhierei români şi străini, preoţi şi dia­coni. Împreună cu cei sus-amintiţi au slujit: Înaltpreasfinţitul Părinte Jean, Arhiepi­scopul Eparhiei Ortodoxe Ruse din Europa Occidentală, reprezentant al Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa şi Preasfinţitul Părinte Irineu, Episcop-vicar al Mi­tropoliei Grec-Ortodoxe din Franţa.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Jean a adresat un cuvânt credincioşilor prezenţi la slujbă în care a punctat principalele învăţături ce se desprind din Parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. „Cuvintele din această parabolă ni se adresează nouă, celor de astăzi, care ne numim creştini dar care, uneori, mai avem îndoieli. Cuvintele Mântuitorului ne invită la compasiune faţă de aproapele, la milostivire”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul acestui eveniment, „Un simbol al credinţei românilor din Europa Occidentală – Catedrala Mitropolitană din Paris”, în care Preafericirea Sa a caracterizat Catedrala românească din Cartierul Latin al Parisului ca fiind „o adevărată ambasadă a credinţei şi culturii românilor ortodocşi din Franţa”.

De asemenea au fost ţinute alocuţiuni de către Excelenţa Sa Luca Niculescu, ambasadorul României în Republica Franceză şi Principatul Monaco; Florence Berthout, primar al Arondismentului 5 al Parisului – unde se află Catedrala Mitropolitană, şi deputatul Constantin Codreanu.

În după-amiaza aceleiaşi zile Preasfinţitul Părinte Siluan a ţinut o conferinţă în cadrul întâlnirilor „Tinerii în dialog cu episcopul” or­ganizate de NEPSIS, cu ti­tlul „Trăirea tânărului creştin în contextul lumii moder­ne; vocaţie şi împlinire”, transmisă în direct pe cana­lul YouTube al Mitropoliei. Conferinţa a fost urmată de o sesiune de întrebări şi răs­punsuri.

Seara s-a încheiat cu un concert susţinut de Ionel Streba (pian), Radu Biţică (vioară), Constantin Şerban (vioară), Dorel Fodoreanu (violoncel), Valentina Dascălu (soprană), Claude Delangle (saxofon), corala ca­tedralei, recent premiată cu medalia de aur la Concur­sul naţional „Lăudaţi pe Domnul!”, ediţia a 10-a, şi un moment poetic cu pă­rintele Octavian Dabija.

Devenite o tradiţie, „Zi­lele Catedralei”, organizate în preajma sărbătorii Sfinţilor Arhangheli (8 no­iembrie), au fost pentru ro­mânii din diaspora, în anul acesta, un bun prilej de a cunoaşte istoria înaintaşilor lor şi a comunităţii din care fac parte în Paris, în Franţa şi în Europa Occidentală.

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni