Adaugat la: 14 Martie 2017 Ora: 15:14

Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu, 17 martie

Sfântul Alexie1 s-a născut la Roma, în vremea împăratului Arcadie (395-408), dintr-un nobil și evlavios senator numit Eufimian și din soția sa, Aglaia, după ani îndelungați de grea nerodnicie. A primit cea mai bună educație și, când a ajuns la maturitate, părinții săi i-au rânduit căsătoria cu o tânără fată din nobilimea romană. În aceeași noapte a nunții când trebuia să se alăture soției sale în camera de nuntă, Alexie, care era cuprins doar de sfânta și desăvârșita feciorie, i-a redat inelul, spunându-i câteva cuvinte la ureche și a fugit pe ascuns. Urcându-se pe un vas, încrezându-se astfel în Pronie, a reușit să ajungă până la Laodiceea și, de acolo, s-a alăturat unei cete de negustori care mergeau la Edesa, în Mesopotamia. Se opri acolo la o biserică închinată Maicii Domnului și a rămas șaptesprezece ani în pridvorul ei, îmbrăcat fiind cu haine sărace și rupte și hrănit prin dărnicia credincioșilor care veneau la biserică să se roage. Între timp, tatăl său trimisese slujitori în toate direcțiile în căutarea lui, în timp ce mama lui, acoperită cu un sac, stătea întinsă pe pământ și de nemângâiat, iar femeia sa, imitând iubirea turturelei pentru soțul ei, aștepta sosirea unor vești noi. Câțiva dintre trimișii lui Eufimian ajunseră până la Edesa, au trecut pe lângă Alexie și i-au dat milostenie, departe de a bănui că el este nobilul lor stăpân, atât de mult se schimbase trupul său prin asceză și prin relele abuzuri pe care le îndura cu mulțumiri pentru dragostea lui Dumnezeu.

După această lungă nevoință dusă în taină, Maica lui Dumnezeu s-a arătat într-o zi paracliserului bisericii, cerându-i să-l facă să intre pe „Omul lui Dumnezeu”. Văzându-se pe sine descoperit și de acum expus măririlor oamenilor, Alexie a fugit din nou și s-a urcat pe un vas care mergea la Tars; dar vânturile cele rele, sau mai degrabă Pronia dumnezeiască, au împins vasul în portul Romei. Sfântul s-a supus acestui semn dumnezeisc și a mers fără întârziere la casa familiei sale, unde a cerut milostenie, precum un cerșetor, tatălui său care ieșea. Fără a recunoaște pe fiul său iubit, Eufimian, care iubea acum chiar mai mult decât înainte să facă milostenie după această pierdere dureroasă, a poruncit slujitorilor săi să ofere adăpost acestui om sărac și să-l hrănească cu resturile de la masa lui, atâta timp cât va dori el. Omul lui Dumnezeu a rămas încă șaptesprezece ani la ușa casei tatălui său, supunându-se, fără vreun cuvânt de împotrivire, ba chiar cu plăcere, insultelor și batjocoririlor slujitorilor. Când a cunoscut că ziua plecării lui din această lume se apropie, a cerut să-i fie aduse hârtie și cerneală și cu pana în mână, scriind toată istoria vieții sale, a adormit ca să treacă în locașurile cele veșnice.

În aceeași zi, în timp ce se slujea Liturghia în bazilica Sfântul Petru, sub protia papei și în prezența împăratului Honorius (395-423) și a unei mari mulțimi de oameni, un glas s-a auzit din altar: „Căutați-l pe omul lui Dumnezeu: acesta se va ruga pentru cetate și pentru voi toți, căci îndată va părăsi trupul!”. Pe măsură ce mulțimea a început să se roage, glasul s-a auzit din nou pentru a descoperi că acesta se găsea în casa lui Eufimian. Când marea adunare, cu împăratul și cu papa în frunte, au venit în acel loc, slujitorul menit să-i împlinească cele de trebuință a arătat că cerșetorul care a stat timp de atâția ani la poartă împărțea hrana sa celor mai săraci decât el și nu se hrănea decât duminica cu un pic de pâine și apă, rămânând statornic și chiar bucuros atunci când ceilalți slujitori îl năpădeau cu batjocuri. S-au dus la locașul lui și l-au găsit deja mort, ținând o hârtie în mână. Când s-a citit aceasta în public, toți au rămas tăcuți de uimire în fața felului admirabil în care acest slujitor al lui Dumnezeu luptase împotriva firii pentru a dobândi bunătățile care sunt deasupra firii. Împăratul și papa, văzând lacrimile și plângerile părinților sfântului, i-a sfătuit să se bucure, mai degrabă decât să plângă, și să se veselească pentru că au dat naștere unui astfel de sfânt, care va domni împreună cu Hristos în veșnicie. Mulțimea se îmbulzea în jurul locului său de moarte, cei orbi își redobândeau vederea, surzii auzeau, cei muți slăveau pe Dumnezeu cu glas mare, duhurile cele rele se îndepărtau, toate într-o astfel de îmbulzeală încât cortegiul funerar nu putea înainta. Împăratul a aruncat apoi monede de aur, în nădejdea că mulțimea se va îndepărta de la sicriu ca să le adune. Dar nu s-a întâmplat așa, iar oamenii au disprețuit aurul cel pieritor pentru a primi harul cel netrecător atingând trupul sfântului. În cele din urmă, a fost așezat în bazilica Sfântului Bonifaciu2 într-un sicriu împodobit cu aur și pietre prețioase, care răspândea din belșug un parfum binemirositor care tămăduia tot felul de boli3.

Sinaxarul Părintelui Macarie Simonopetritul, luna martie

Note:


1. În ciuda asemănării dintre această Viață şi cea a Sfântului Ioan Calivitul [15 ianuarie], păstrăm aici distincția tradițională dintre acești doi sfinți foarte populari.
2. După alte izvoare, înmormântarea a avut loc la Sfântul Petru, pe 17 iulie 383.
3. Cinstitul cap al Sfântului Alexie este cinstit la Sfânta Lavră din Kalavryta în Peloponez.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni