Adaugat la: 2 Septembrie 2022 Ora: 15:14

Darul văduvei sărmane

Jertfa plăcută lui Dumnezeu este cea a inimii

(Mc 12, 41‑44; Lc 21, 1‑4)

Împrejurarea pare întâmplătoare și poate neînsemnată, dar nimic nu este întâmplător la Domnul. Hristos, care privește cu atenție purtarea oamenilor din jur și, precum Dumnezeu, „pătrunde inima și încearcă rărunchii”1, folosește orice împrejurare pentru a le da o învățătură duhovnicească Apostolilor Săi, care vor trebui să evanghelizeze lumea întreagă; dar și nouă, prin Evanghelie.

Numai Sf. Marcu și Sf. Luca istorisesc evenimentul, însă versiunea Sf. Marcu este completă (Sf, Petru, a cărui Evanghelie Marcu a consemnat‑o în scris, a fost martor ocular).

Scena se petrece după Intrarea lui Hristos în Ierusalim (Floriile) și înaintea prorociei Domnului asupra distrugerii Templului și a Sfârșitului Vremurilor, deci cu puțin timp înaintea Pătimirii Sale. Domnul trece prin clipe cumplite, pentru că antagonismul între El și „evrei” este la apogeu şi trăiește o adevărată Pătimire morală. Hristos se află în Templul din Ierusalim și are nevoie de mult curaj pentru a continua să meargă acolo spre a învăța, întrucât ura membrilor Sinedriului, care deja L‑au osândit la moarte, este palpabilă. Știm precis unde se petrec toate acestea: în pridvorul2 femeilor3, accesibil tuturor israe-liților, bărbați, femei și copii. Acesta era imens (puteau încăpea în el 6000 de persoane) și se afla în inima religiei evreiești publice, acolo unde se petreceau toate actele rituale publice. Poate din această pricină se afla acolo și „Vistieria Templului”, 13 „trunchiuri” în formă de șofar (o trompetă ritualică), în care pelerinii puneau daruri în bani.4 Această comoară era uriașă5, pentru că la cele trei sărbători cu pelerinaj6 (Paști, Rusalii, Sukkot [Corturile]) veneau acolo între 100 000 și 200 000 de pelerini din tot Israelul și din diaspora.

Hristos șade7 în fața unuia din trunchiuri și se uită la ce se petrece: vede că mulțimea vine să arunce bani în vistierie, mulți fiind bogați, deci dau mulți bani. De unde știe că sunt bogați? Desigur, după veșmintele lor bogate (acoperite de podoabe și de bijuterii) și după purtarea lor. Apoi vede o „văduvă sărmană”8 apropiindu‑se. Este posibil ca văduvele în Israel să fi purtat o îmbrăcăminte anume, care arăta starea lor de văduvie. Cât despre sărăcie, aceasta se vede de la sine. Situația femeilor în antichitatea greco‑romană, mai ales în Israel, nu avea nimic de invidiat: o femeie trecea de la tutela tatălui său la cea a soțului, apoi, devenind văduvă, la cea a fiului mai mare, dacă avea norocul să aibă un fiu. Evanghelia aduce drept mărturie învierea fiului văduvei din Nain: aceasta plânge atât de tare, încât nu‑L vede pe Hristos. El este Cel care o mângâie. Iar Domnul vede că această femeie sărmană aruncă un dar foarte mic în trunchi: „doi bani, adică un codrant9”. Banul era cea mai mică monedă greacă și romană, de bronz, şi avea deci foarte puțină valoare.10 Hristos, care prin puterea Sa dumnezeiască citește în inimi, Își cheamă ucenicii pentru a le da o învățătură duhovnicească: ea a dat mai mult decât toți ceilalți, căci aceia au aruncat din prisosul lor, dar ea a dat tot ceea ce avea, „toată avuția ei”.

Ce lecție duhovnicească minunată dată Apostolilor și întregii omeniri! Nu valoarea numerică a darului este importantă, ci duhul în care acesta este făcut și ceea ce reprezintă el pentru persoana care îl face. În cazul de față, această văduvă sărmană se lipsea de cele necesare pentru a‑I aduce un dar lui Dumnezeu. Este aproape ca și cum I‑ar fi dat propria viață. În timp ce ceilalți nu se lipseau de nimic dând şi nu făceau niciun efort. Însă darul femeii sărmane este cel care I‑a fost plăcut lui Dumnezeu.

Aproape imediat după aceea, Hristos va proroci dărâmarea Templului, care fusese construit pentru a‑L primi, dar care Îl respinsese, și care devenise, deci, nefolositor. Inima acestei văduve devenise templul lui Dumnezeu: ea nu va fi distrusă niciodată.

Hristos nu i‑a spus niciun cuvânt văduvei și nu i S‑a arătat, pentru că ea plinea Legea în duh și adevăr și făcea, fără a ști, ceea ce El însuși învăța. Inima ei era gata să Îl primească pe Dumnezeu. Însă la judecată, după moartea ei, Dreptul Judecător i‑a spus: vino de‑a dreapta Mea cu cei drepți; intră în Împărăția Tatălui Meu.

Note:


1. Apo 2‑3, Ier. 17, 10.
2. „Pridvorul” (în franceză parvis, pardoseală) este o deformare a termenului ecleziastic latin paradisus (paradis): este un spațiu situat dinaintea unui loc sfânt, adesea înconjurat de o balustradă sau de un portic (colonadă).
3. Dincolo de superba poartă a lui Nicanor se găsea pridvorul bărbaților israeliți, foarte îngust, situat cu fața la altarul jertfelor și la sanctuarul însuși, însă nimeni nu putea să‑l vadă din pridvorul femeilor. Aceste două pridvoare le erau stric interzise păgânilor.
4. Aceste daruri, numite „a doua dijmă”, erau diferite de „darea Templului”, pe care orice israelit adult o datora și care era de o jumătate de șechel (2 drahme) pe an.
5. După Flavius Josephus, când Pompei a cucerit Ierusalimul și a intrat în Templu, în anul 63 înainte de Hristos, vistieria sacră conținea 2 000 de talanți (aproximativ 50 de tone de argint).
6. Legea (Deut 16, 16) impunea efectuarea unui pelerinaj la Ierusalim cu prilejul celor trei mari sărbători evreiești (Paști, Rusalii și Sukkot [sărbătoarea Corturilor]). Însă cum acest lucru era practic imposibil, tradiția îi lăsa fiecăruia libertatea de a face după cum poate. Adesea, satele sau orașele trimiteau o delegație ca să le reprezinte.
7. Existau pridvoare de jur împrejurul curții, unde se putea sta jos, ca și localuri de serviciu și locuințe pentru preoți.
8. Și nu o „sărmană văduvă”, ceea ce ar avea o conotație mizerabilistă. Textul grec este precis: este văduvă și sărmană.
9. În textul francez: un sfert de as.
10. Drahma greacă, din argint, echivalentă cu dinarul roman, constituia salariul zilnic al unui muncitor. Un dinar valora 16 ași (de bronz), 64 de codranți și 336 de bani. Banul (1,5 g de aramă) valora deci câțiva eurocenți din zilele noastre. Nu exista monedă evreiască, ei foloseau monedele grecești și romane.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni