Adaugat la: 1 Iunie 2022 Ora: 15:14

Rusaliile. Plinirea lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în lume

„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege.” (Galateni 5, 22-23)

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
iubiți credincioși.

 

 

Astăzi prăznuim întemeierea Bisericii care se naște, o dată cu pogorârea Sfântului Duh la Ierusalim, peste Sfinții Apostoli și peste ucenicii Domnului Hristos Cel răstignit și înviat, la cincizeci de zile de la Învierea Sa dintre cei morți. Lucrarea de mântuire a lumii se face, iată, prin Duhul Sfânt, în Biserică – Trupul tainic al Lui Hristos –, care ia forma văzută în lume prin venirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc, în cetatea Ierusalimului.

Lucrarea Duhului Sfânt în lume are nevoie de fiecare dintre noi, pentru că toți „suntem temple ale Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19) şi în noi se preaslăvește Dumnezeu Cel în Treime arătat. El sfințește viața noastră, ne îndrumă spre tot lucrul bun și face să ne dorim sfințenia, să o căutăm în această viață. Pogorându-Se, Duhul Sfânt „ne îmbracă cu putere de sus” (Luca 24, 49), pentru a putea depăși toate slăbiciunile și neputințele noastre, pentru a fi lumină pentru cei din jurul nostru și întru a putea purta numele lui Hristos cu bucurie în lume.

Duhul Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viață lumii, vine astăzi pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat din morți. Acest Chip îl primim în Biserică prin Botez, prin Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin împărtășirea cu Sfântul Lui Trup și Sânge, la fiecare Sfântă Liturghie. Astfel, Duhul Sfânt face din fiecare dintre noi un „templu” al Preasfintei Treimi, purtători adevărați ai harului, ai iubirii dumnezeiești și mai cu seamă ai darurilor Sale neprețuite: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția” (Galateni 5, 22-23). De aceste daruri ne învrednicim atunci când îi urmăm întru toate lui Hristos.

La acest binecuvântat Praznic suntem, așadar, chemați cu toții să luăm aminte, cercetându-ne fiecare faptele noastre, la „roadele” cele adevărate pe care le vedem rodind în noi înșine de la botez, și să chemăm neîncetat Duhul Sfânt să ne sfințească viața. Să cerem mereu, precum odinioară prorocul David, în Psalmul 50: „inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele” (v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire și de har.

Iubiți credincioși,

Biserica nu a intrat niciodată în carantină duhovnicească, ci a rămas mereu aproape de cei aflați în suferință, prin ajutoare concrete în alimente, medicamente, produse de primă necesitate și bani. Mulți dintre frățiile voastre ați susținut și susțineți în continuare numeroasele proiecte sociale în desfășurare, fapt pentru care vă suntem recunoscători și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă binecuvinteze.

De aceea apelăm la bunăvoința fiecăruia și adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici, în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne  învață Sfântul Apostol Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul: „cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 21).

Să-I mulțumim lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, mai cu seamă astăzi, când se prăznuiește Pogorârea Sfântului Duh, pentru toate darurile Sale, revărsate în Biserică, rugându-L să ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin! 

Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, să vă binecuvinteze pe toți și să vă facă parte de darurile cele netrecătoare (nepieritoare) ale Preasfântului Duh.

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

† Episcopul SILUAN
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA
al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

(fragmente din Scrisoarea Pastorală a ierarhilor, membri ai Sinodului Mitropolitan, la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, 2021)

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni