Îndrăgostiții de Dumnezeu

publicat in Cuvântul mitropolitului Iosif pe 1 Noiembrie 2021, 23:05

„Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.” (1 In 4, 16)

A fi creștin înseamnă a fi îndrăgostit de Dumnezeu. Nu este vorba despre o ideologie. Viața creștină constă în a nu ne ascunde în spatele unei ideologii căreia i-am sluji sau pe care am încerca să o propovăduim prin lume, o ideologie în numele căreia i-am supune pe ceilalți, i-am umili, i-am aservi, i-am ucide. A fi creștin înseamnă a fi într-o legătură de iubire cu Dumnezeu, o legătură a dragostei cu Cel care se face rațiunea noastră de a trăi. „Fericit este deci cel care are o așa dragoste față de Dumnezeu, precum are cel nebun îndrăgostit de iubita sa”, zice Sfântul Ioan Scărarul.1 De ce această iubire? Pentru că Dumnezeu Însuși a ales să trăiască cu noi într-o legătură de iubire, pentru că Se dă cu totul pe Sine nouă și ne cere să ne dăm pe de-a-ntregul Lui.

Să ne dăm pe de-a-ntregul lui Dumnezeu. Acest gând ne sperie. Ne întrebăm deci ce poate să însemne. Oare nu voi mai putea să mă îndrăgostesc de cineva? Nu voi mai putea să am copii? Nu voi mai putea să-mi urmăresc chemarea în această viață, aici pe pământ? Ce înseamnă deci a-ți da viața lui Dumnezeu sau a trăi pe de-a-ntregul în El, a fi îndrăgostit de El? „Fericit este cel care într-atât se străduiește a plăcea Domnului, pe cât alții se sârguiesc pentru a plăcea și a câștiga prietenia oamenilor.”2 Ce înseamnă a fi plăcut lui Dumnezeu?

A fi creștin pune în fața noastră toate aceste întrebări. Or, nu putem ajunge să iubim pe cineva fără a-l cunoaște. Prima dintre chemările creștinului este deci de a-L cunoaște pe Hristos, de a ști Cine este și ce vrea de la mine. „Iubirea dumnezeiască dă mai multă bucurie decât viața, iar cunoaș-terea lui Dumnezeu – care zămișlește această iubire – dă mai multă dulceață decât mierea”, zice Sfântul Isaac.

Dumnezeu m-a creat liber, iar eu devin conștient de libertatea mea. Ce dragă ne este această libertate! Ne place să o afirmăm, să o trăim și ne e greu să îndurăm stăpânirea altora. Or, Dumnezeu afirmă și El această libertate: El este Cel care ne-a creat liberi și ne-a dat posibilitatea de a trăi în această relație liberă cu El. Oare poate cineva să ne silească să-l iubim? Vedem acest lucru în legăturile de dragoste deformate, în care unul cere să fie iubit de cel pe care-l iubește. Dumnezeu nu face asta. El ne iubește fără a cere nimic în schimb și ne dă libertatea de a-L alege sau de a nu-L primi. Ne dă posibilitatea de a-L cunoaște, dar nu ne silește. „Şi dacă aude cineva cuvintele Meleşi nu le păzeşte, nu Euîljudec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea.” (In 12, 47).

Ce este mântuirea? Când suntem gata a salva pe cineva, când vrem cu orice preț să trăiască, înseamnă că îl iubim. Cu toate acestea, dacă ne aruncăm în apă să salvăm pe cineva care nu vrea să fie salvat acesta se agață de noi și murim împreună cu el. Astfel, salvarea este și ea o legătură: nu este de ajuns să iubim pe cineva pentru a-l salva, mai trebuie ca și el să accepte mâna noastră întinsă. În același fel, Dumnezeu ne mântuiește din iubire și respectându-ne libertatea, respectând alegerea noastră de a intra sau nu în legătură cu El. El ne-a mântuit fără a cere nimic în schimb. Mântuirea este deci roada iubirii, și reciproc, înaceastă iubire găsim mântuirea: „Raiul este iubirea lui Dumnezeu”, zice Sfântul Isaac, „iubire care poartă în ea toată desfătarea care îlpoate face pe om cu adevărat fericit”3christian dating guidelinespure dating app cracked. Sfântul Ioan Scărarul, Scara, 30, 11.

free canadian christian dating apps. Id.
hustle dating format. Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul 72.
lithuanian free dating site. Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul 34 (10).