Adaugat la: 1 Aprilie 2010 Ora: 15:14

De ce cinstim pe Sfinţii apuseni?

De ce cinstim pe Sfinţii apuseni?

Cine sunt Sfinţi?
Sfinţi sunt toţi aceia în care Duhul Sfânt S-a sălăşluit desăvârşit şi rămâne deapururi; care au luat în serios pecetea Duhului Sfânt primită la Botez prin ungere (1) şi s-au făcut cu totul străvezii Aceluia (adică purtători-de-Duh, gr. pnevmatofori), umplându-se de lumina harului pe chipul lor (aureola) şi de mireasma nestricăciunii în trupurile lor (moaştele). Toţi suntem chemaţi la aceasta: fiţi sfinţi, că Eu Sfânt sunt (2). Creştinii din primele secole chiar se numeau între ei sfinţi (3), căci viaţa lor era o perseverentă înduhovnicire şi conştientă sfinţire, prin împărtăşirea cu Trupul deplin pnevmatizat al lui Hristos cel înviat - Sfintele (împărtăşite) sfinţilor.

Unde sunt Sfinţi?
Oriunde lucrează Duhul Sfânt, acolo sunt Sfinţi. Iar dacă lipsesc Sfinţii, este dovada că s-a stins Duhul (4). Însă a nu lipsi Sfinţii nu înseamnă simplu a avea calendare (umplute cu nume) sau (dosare şi) slujbe de (beatificare şi) canonizare, ci a trăi realmente (nu doar imaginar/teoretic) în prezenţa şi sub ocrotirea lor. Oriunde este Biserica cea una, sfântă, sobornică şi apostolic㸠acolo este Duhul Sfânt (căci dacă n-ar fi de faţă Duhul, nu s-ar aduna Biserica, iar dacă se adună Biserica, atunci evident că este de faţă Duhul (5)), acolo sunt şi Sfinţi! Iar toţi Sfinţii Bisericii celei una sunt şi ei una, împreună, şi mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Câţi Sfinţi sunt?
Numărul lor exact nu-l cunoaşte decât singur Duhul Care-i sfinţeşte, Dumnezeu. Pe unii îi descoperă şi îi slăveşte îndată, pe alţii îi păstrează în taină (ca în vremea lui Ilie pe cei şapte mii de bărbaţi (6)), fie pentru o vreme (scoţându-i la iveală peste ani/secole, ca pe Cuv. Parascheva), fie până la sfârşitul veacului, potrivit bunei Sale socotinţe. Pe cei descoperiţi, Biserica i-a cinstit cu multă evlavie, încă de la început. Pomenirea fiecăruia se făcea în Biserica locală în care s-a sfinţit, în ziua adormirii, considerată drept zi de naştere (7) pentru viaţa veşnică. Aşa au apărut liste locale cu zilele de pomenire ale Sfinţilor locali. Fireşte, cu vremea, Bisericile locale şi-au împărtăşit unele altora aceste comori, listele completându-se reciproc şi devenind adevărate calendare (gr. sinaxare (8)).

Ce cuprinde calendarul?
Dar Sfinţii s-au arătat atât de numeroşi, încât calendarul unei Biserici locale nu avea cum să-i cuprindă pe toţi (din toată lumea/Biserica), căci nici nu puteau fi prăznuiţi toţi cu aceeaşi cinste. Aşa s-a ajuns la regula firească, valabilă până astăzi, că fiecare Biserică locală îşi întocmeşte propriul calendar (sinaxar), cuprinzând:

  • Sfinţii cei mai de seamă, cinstiţi în toată Biserica (Maica Domnului, Sf. Ioan Botezătorul, Apostolii, Prorocii, Sfinţii mari);
  • Toţi Sfinţii locali, iar
  • din alte Biserici locale, numai câţiva Sfinţi, reprezentativi (cei mai importanţi, care şi pot fi prăznuiţi real).

Aşadar, nu toţi Sfinţii dintr-o Biserică locală se regăsesc în calendarul celorlalte Biserici, însă toţi Sfinţii cinstiţi de o Biserică locală sunt recunocuţi Sfinţi de către întreaga Biserică.

Cine sunt Sfinţii apuseni?
Dar atunci când o Biserică locală se abate de la dreapta credinţă (Bisericile potrivnice Sinodului IV ecumenic (9) în sec V, apoi Biserica Romei în 1054), fireşte că „Sfinţii” ei ulteriori nu mai pot fi cinstiţi în Biserică. Astfel, Sfinţii apuseni sunt toţi aceia pe care Biserica/Patriarhia Romei (care cuprindea tot Apusul), în comuniune cu întreaga Biserică, i-a cinstit până la anul 1054. Deci nu numai cei reţinuţi în calendarele celorlalte Biserici locale, ca cel constantinopolitan, preluat şi de Biserica noastră română, ci şi toţi ceilalţi, care din pricina mulţimii numelor nu au fost reţinuţi, dar s-au aflat până atunci în calendarul roman (pentru care se şi numesc romani, deşi nu toţi sunt de la Roma), deci recunoscuţi de întreaga Biserică. Pe ceilalţi, declaraţi ulterior „Sfinţi” de către Biserica Romano-Catolică (chiar să fi vieţuit înainte de 1054), îi putem numi cel mult „Sfinţi romano-catolici”, dar nu-i numărăm şi nu-i cinstim cu Sfinţii apuseni.

Sfinţii noştri locali!
Lămuririle acestea sunt necesare, nu numai pentru ortodocşii care de multă vreme, aici în Apus, îi cinstesc pe aceşti Sfinţi, ci şi pentru cei ce, venind astăzi în Apus, ar avea unele îndoieli asupra lor, cum că nu sunt în calendar sau că sunt „catolici”.

Sfinţenia lor provine nu din cinstirea de care se bucură în bisericile apusene eterodoxe, ci de la Biserica cea una, sfântă în care au fost slăviţi ca Sfinţi până la 1054, de la Duhul Sfânt Care rămâne deapururi în ei şi îi slăveşte; de aceea, nici limitele calendarelor locale (reprezentative), nici schisma (1054) nu o pot anula!

Locul lor rămâne acelaşi: în calendarul roman/apusean ortodox (valabil până la 1054 şi recunoscut de întreaga Biserică), pe care atât Apusenii reveniţi astăzi la Ortodoxie, cât şi noi, cei stabiliţi acum definitiv10 în Apus, îl retrăim, Sfinţii apuseni devenind Sfinţii noştri locali! Şi întru cât fără Sfinţi locali nu este Duhul şi nu este Ortodoxie, datoria noastră este să-i cunoaştem şi să-i cinstim!

La final, să ne minunăm şi de o lucrare anume a Duhului Sfânt, prin care Sfinţii din Răsărit şi-au aflat câte un echivalent în Apus, ca nu cumva distanţa să-i priveze pe credincioşi de feluritele harisme duhovniceşti. Iată, aici, doar câteva exemple de corespondenţe, iar alăturat, un tabel cu cei mai importanţi Sfinţi apuseni (jumătate cunoscuţi deja din calendar), ca să-i învăţăm cel puţin după nume şi ziua de prăznuire, iar cu vremea să-i cunoaştem mai mult, după viaţa şi făptuirile lor.

                       

Toţi Sfinţii apuseni, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Ierom. Arsenie de la Malvialle

 

Note de subsol

1. 2 In 2, 27; 2 Co 1, 21
2. Lv 11, 44-45; 19, 2; 20, 7, 26; 21, 8; 1 Tes 4, 3
3. Ro 1, 7; 15, 25; 1 Co 1, 2; 2 Co 1, 1; 13, 12; Ef 1, 1, 18; 5, 3; Flp 1, 1; 4, 22; Col 1, 2, 26;
3, 12 etc.
4. 1 Tes 5, 19
5. Sf. Ioan Gurã-de-Aur, CPG 4343.1 Omilia la Rusalii I.4 (RO: Predici la sãrbãtori...,
ed. IBMBOR, Bucureºti 2002, p. 208).
6. 3 Regi 19, 18
7. Actul Martiric al Sf. Ier. Policarp al Smirnei (+167). În limba francezã, chiar aºa se
spune pânã astãzi, când moare un creºtin: „s-a nãscut în cer (il est né au ciel)”.
8. Sinaxar = culegere, adunare
9. Siriacã, Armeanã, Coptã, Etiopianã


Septembrie
22 Mc. Mauriţiu cu legiunea sa din Elveţia (+288)

Octombrie
1 Ier. Remi de Reims (+533)
7 Mc. Serghie şi Vah de la Roma (+296)
16 Cuv. Gal, luminătorul Elveţiei (+645)
29 Mc. Anastasia de la Roma (+256)

Noiembrie
7 Ier. Wilibrord de Utrecht, lumin. Olandei (+739)
11 Ier. Martin cel Milostiv de Tours (+397)
17 Ier. Grigorie de Tours (+594)
22 Mc. Cecilia din Sicilia (+176)
24 Ier. Clement al Romei (+97)

Decembrie
7 Ier. Ambrozie al Milanului (+397)
13 Mc. Lucia din Siracuza Siciliei (+304)
18 Mc. Sebastian din Milano (+288)
31 Cuv. Melania de la Roma (+434)

Ianuarie
3 Cuv. Genoveva, ocrotitoarea Parisului (+512)
12 Mc. Tatiana de la Roma (+225)
13 Ier. Ilarie de Poitiers (+367)
21 Mc. Agnia de la Roma (+304)
22 Mc. Vicenţiu (Vichentie) de la Zaragoza (+304)

Februarie
1 Cuv. Brighita de la Kildare, Irlanda (+525)
5 Mc. Agata din Catania (+251)
12 Mc. Eulalia, ocrotitoarea Barcelonei (+304)
18 Ier. Leon cel Mare al Romei (+461)
27 Ier. Leandru de Sevilia (+601)

Martie
1 Ier. David, ocrotitorul Ţării Galilor (+c.600)
12 Ier. Grigorie Dialogul al Romei (+604)
14 Cuv. Benedict din Nursia, Italia (+543)
17 Cuv. Alexie de la Roma (+411)
17 Ier. Patric(iu), luminătorul Irlandei (+461)

Aprilie
4 Ier. Isidor de Sevilia (+636)
14 Ier. Martin Mărt. al Romei (+655)

Mai
4 Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (+387)
27 Ier. Augustin de Canterbury, Londra (+604)
28 Ier. Gherman al Parisului (+576)

Iunie
1 Mc. Iustin Filozoful de la Roma (+166)
2 48 de Mucenici de la Lyon (+177)
3 Cuv. Clotilda, luminătoarea francilor (+545)
5 Ier. Bonifaciu, luminătorul Germaniei (+754)
9 Cuv. Columba de la Iona, luminătorul Scoţiei (+597)
15 Fer. Ieronim (+419) şi Augustin (+430)
20 Cuv. Florentina, sora Sf. Isidor (+612)
22 Mc. Alban din Marea Britanie (+254)

Iulie
1 Dr. FdAg. Cosma şi Damian din Roma (+284)
29 Împ. Olaf, luminătorul Norvegiei (+1030)
31 Ier. Gherman de Auxerre, Franţa (+448)

August
10 Mc. Laurenţiu (Lavrentie) de la Roma (+258)
23 Ier. Irineu de Lyon (+202)
27 Ier. Cezar de Arles, Franţa (+542)

 

Etichete:

De ce cinstim pe Sfinţii apuseni?

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni