Adaugat la: 1 Decembrie 2019 Ora: 15:14

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului

Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului ne pune iarăși față în față cu bunătatea cea nespusă a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu se naște Prunc smerit în iesle, într-o lume dominată de păcat și de moarte, pentru a ne redescoperi și împărtăși bunătatea dumnezeiască față de tot omul ce vine în lume. Cerul se întâlnește cu Pământul, Făcătorul cu creatura devin una, Dumnezeu se alătură omului pe pământ pentru a-l ajuta să își depășească neputințele, egoismele, ura și izolarea față de celălalt, și să învingă mai apoi moartea cea atât de temută de tot omul. În marea Sa bunătate, Dumnezeu Îl trimite pe Fiul Său, care „coboară la robi, devenind Rob, și își ia un chip străin, purtându-mă pe mine întreg în Sine cu cele ale mele, pentru ca să topească în Sine Însuși ceea ce este rău, ca focul ceara, sau ca soarele umezeala pământului și eu să mă împărtășesc de ale Lui, datorită amestecării” Lui cu mine, cu omenitatea mea1. Izvorul bunătății ni se descoperă prin Fiul Cel întrupat, care ne arată prin Sine bunătatea absolută a Părintelui ceresc și ne spune: „Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu” (Mt. 19, 17). Bunătatea lui Dumnezeu ni se arată întreagă în iubirea Lui pentru noi și ne cheamă la bunătate și pe noi oamenii, ca semn al credinței și al dorinței noastre de a-I semăna, de a fi ai Lui.

În viața noastră de zi cu zi vedem adesea cum un lucru bun sau o faptă bună generează unde de bunătate fără de sfârșit. Aceleași fapte bune le vor săvârși și alții, dacă le văd făcute de frații lor. Sursa bunătății este Hristos Cel născut în ieslea sărăcăcioasă, pe El Îl sărbătorim. Să ne păzim mintea și inima pentru a nu cădea pradă astăzi tentației de „a prăznui Crăciunul fără Hristos”, dăruirea fără Dăruitorul Cel veșnic, așa cum se întâmplă cu mulți dintre frații noștri și cu mulți dintre noi. Toate să le facem în numele Lui și să nu ne rușinăm în fața oamenilor din cauza credinței noastre.

Cum ar arăta oare viața noastră dacă ne-am îndemna și ne-am inspira întotdeauna unii pe alții la bunătate? Căci mai ales copiii noștri vor face în viață – în cele mai multe cazuri – ceea ce au văzut la părinții lor. „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încâtsă vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16), ne spune Hristos.

Domnul Hristos, prin viața și faptele Lui printre noi, oamenii, ne-a arătat calea spre Împărăție, spre poarta Raiului, dându-ne cheile pentru a o putea deschide noi înșine, împreună cu El. Ne-a arătat mai multe chei, pe care ni le-a dat fiecăruia dintre noi, folosindu-le El mai întâi, pentru a ne deschide inima spre El Însuși și spre Părintele ceresc. Întru El, Fiul, Îl cunoaștem pe Tatăl: „aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3). Cu-noașterea lui Dumnezeu este începutul, pentru că nu Îl putem iubi fără să Îl cu-noaștem, însă cunoașterea trebuie să fie dublată de faptele care decurg din ea: credința, nădejdea, dragostea, bunătatea, iertarea, bucuria duhovnicească, îndelunga răbdare, pacea. Iată, una dintre aceste chei, care ne poate deschide poarta Împărăției lui Dumnezeu, Raiul, este bunătatea dublată de fapta bună. Zice Sfântul Apostol Petru: „puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoștința…” (II Petru 1, 5-8).

Sfântul Marcu Ascetul spune că „Domnul e ascuns în poruncile Sale, și cei ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsură ce le împlinesc”2. Așa este și cu bunătatea, împlinindu-o Îl vedem pe Cel ce este Bunătatea Însăși și vedem ceea ce ne pregătește bunătatea trăită și împlinită încă din această lume. 

Într-o istorioară aflăm că:

„Demult, demult, a trăit un prinț tare bogat, care era însă foarte zgârcit. Nu ar fi dat niciodată nimic cuiva. Doar că, într-o noapte, a visat că murise și ajunsese la poarta Raiului. Acolo a fost întâmpinat de îngeri, care i-au spus:
Vino cu noi să îți arătăm unde vei sta de acum încolo. Și au mers ce au mers prin grădinile acelea minunate până când, la un moment dat, au ajuns lângă un palat mare și frumos.
– Ah, a strigat tânărul prinț, aici voi sta?
– Nu, în nici un caz.
– Dar cine va sta aici?
– Aici va locui, dupăce va muri, grădinarul tău.
– Cum se poate, el care nu are nimic, care e sărac lipit pământului, cum să merite el așa ceva?
– Ei, nu are grădinarul tău avere pe pământ, fiindcă tot ce câștigă împarte mereu cu cei mai sărmani decât el. Pe pământ nu strânge nimic, fiindcă dăruiește, dar aici uite câte a strâns! Tot ce vezi aici este rodul bunătății lui.
– Bine, și atunci eu unde o să stau? a mai întrebat nemulțumit prințul.
– Uite acolo, în cocioaba aceea!
– Cum, în cocioaba aia?! Dar acolo sunt doar niște scânduri prăpădite care stau gata-gata să cadă, cum să locuiesc înmizeria aceea? E drept așa ceva?
– Sigur că este drept, i-au răspuns îngerii. Ia gândește-te: ce ai dăruit tu? Nimic! Ce ai fi vrut să apară aici? Dacă ai fi fost bun și darnic cum este grădinarul tău, atunci ai fi avut și tu asemenea palate, poate chiar mai mult, dar așa… Tot ce vezi acolo este rodul zgârceniei tale…
În clipa aceea tânărul prinț s-a trezit speriat din visul său. Din acea zi s-a schimbat. Nu a mai adunat comori pe pământ, ci încer. Nu a mai strâns bogății peste bogății, căci la ce i-ar fi folosit mai târziu? Cu tot ce a avut i-a ajutat pe cei sărmani și, înacest fel, a strâns o avere mult mai de preț: recunoștința celor ajutați de el și binele făcut. A devenit bun și aceasta era averea pe care nimeni nu ar fi putut să i-o fure.

Credem și noi de multe ori că totul ni se cuvine, că tot ce avem ne aparține și că nu datorăm nimănui nimic. Dar vedem cu adevărat că nu rămân la sfârșitul zilelor noastre decât dragostea și bunătatea, cele pe care le-am dăruit din dragoste și bunătate, așa cum cântăm în colindele atât de dragi nouă. Bunătatea și dragostea L-au făcut pe Fiul lui Dumnezeu sărac pentru noi. Dar sărăcirea Lui înseamnă bogăția noastră astăzi, o moștenire veșnică. Sărăcirea noastră pentru El aici, înseamnă îmbogățirea noastră și aici și în Veșnicie. Bunătatea schimbă inima omului, o face luminoasă și o curăță de gândurile cele rele.

Să avem parte cu toții de Sărbătoarea Nașterii Domnului cea plină de lumina dumnezeiască, spre a putea primi în inimile noastre pacea și bunăvoirea vestite de îngeri la ieslea din Betleem, care să ne ajute să cultivăm bunătatea, unitatea și dragostea în familiile noastre și în comunitățile în care suntem fiecare, precum și cu toți cei dragi, depășind egoismul și orice formă de izolare, încercând să urmăm în toate Domnului Hristos, Mântuitorul nostru!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, născut în ieslea Betleemului,
să fie cu voi, cu toți!

† Mitropolitul Iosif

Note:

1. Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuv. 4, 6, pag. 75,  trad. Pr. D. Stăniloae, PG 36, Or. 30, 6, col. 109.
2. Filocalia vol.1, Despre legea duhovnicească, 190, IBMBOR, București, 2008, p. 298.

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni